Divadelná Nitra je v puberte, mapuje ju kniha

Má šestnásť rokov a všetky dobré vlastnosti tínedžera. Provokuje, dráždi, kladie nepríjemné otázky, nechce splynúť s davom a sleduje aktuálne trendy. Premeny festivalu Divadelná Nitra vsadené aj do spoločenských súvislostí teraz ukazuje publikácia Festival 15 + 1, Medzinárodný festival Divadelná Nitra 1992 – 2007.

18.02.2009 12:24
Darina Kárová Foto:
Riaditeľkou festivalu Divadelná Nitra je Darina Kárová.
debata

„Publikácia vznikla z veľmi serióznych pohnútok zmapovať prvú etapu existencie festivalu, ktorý je v priestore strednej Európy neprehliadnuteľný. Jeho povesť sa šíri aj mimo hraníc regiónu, lebo výber inscenácií je celoeurópsky a aj ohlasy v médiách siahajú od Londýna po Moskvu,“ povedala Soňa Šimková, ktorá je predsedníčkou Asociácie Divadelná Nitra.

Festival otvoril svoj prvý ročník roku 1992. Prešiel rôznymi obdobiami, vyvíjal sa spolu s publikom. Autorkou úvodnej štúdie Divadelná Nitra v pohybe vĺn alebo Kapitánka, kam s tou loďou? je práve Šimková. V jej štúdii sa odvíja história festivalu plná spomienok na výnimočné predstavenia. „Snažila som sa podať vývoj festivalu na serióznej teatrologickej úrovni,“ povedala autorka.

Riaditeľka festivalu Darina Kárová je zase autorkou časti venovanej organizácii Divadelnej Nitry – od finančného zabezpečenia až po zaujímavosti z „kuchyne“ festivalu. Zaujímavá je pasáž venovaná jednotlivým krajinám, ktoré na festivale účinkovali, a okolnostiam ich hosťovania. A súčasťou obsahu sú aj úryvky z mediálnych ohlasov, rozsiahla dokumentácia či obrazová príloha. A nechýba ani galéria festivalových plagátov.

debata chyba