Nová dráma 2010 priniesla živé paradoxy

17.05.2010 17:00
Divadlo Stanica Žilina-Záriečie získalo Grand...
Divadlo Stanica Žilina-Záriečie získalo Grand prix za inscenáciu Jána Luterána a Mariany Ďurčekovej projekt.svadba. Autor:

V sobotu večer sa slávnostným udelením cien v bratislavskom Divadle Aréna skončil 6. ročník festivalu Nová dráma. „Aby sme pochopili sami seba v kontexte dneška, musíme vstúpiť do vlastnej histórie,“ znie už trochu sprofanovane známa pravda. No presne taký by mohol byť leitmotív tohtoročného festivalu, ktorý sa odohral súbežne v Bratislave a Žiline. Inscenácie totiž čerpali podnety predovšetkým v histórii – v období národného obrodenia, Víťazného februára či totality.

A hoci návrat do minulosti mohol na pozadí slovného spojenia Nová dráma znieť paradoxne, inscenácie, ktoré sa na festivale predstavili, vznikli dnes. Podľa súčasných textov či ako výsledok tvorby zreteľne živých, predovšetkým mladých divadelníkov a divadelníčok. A to vedie k druhému paradoxu – potrebu reflektovať minulosť mali predovšetkým tí, ktorí ju nezažili.

Jej ťarchu, ako aj množstvo nezodpovedaných otázok však aj napriek tomu cítili. Obzvlášť keď sa s históriou zatiaľ poriadne nevyovnal ani samotný národ. Toto tvrdenie však ostáva v platnosti aj po skončení festivalu, lebo inscenácie minulosť zväčša iba reflektovali, no k jej výraznému názorovému uchopeniu zatiaľ neprišlo.

Hlavným cieľom Novej drámy, ktorú organizuje Divadelný ústav v spolupráci s bratislavským Divadlom Aréna, je motivovať divadlá k inscenovaniu súčasných autorov. Zároveň chce tvorcom poskytnúť možnosť umeleckej konfrontácie. Preto mal festival aj tento rok súťažný charakter.

Čomu porozumeli hostia
O cenách pre inscenácie plné domácej histórie, folklóru a osobností, ktoré nepoznajú ani mnohí „hrdí“ Slováci a Slovenky, však rozhodovala porota zložená z dvoch tretín zo zahraničných hostí (fínska spisovateľka a prekladateľka, izraelský herec a režisér). Tento zaujímavý ťah dodal súťaži a festivalu nový rozmer. Poukázal na to, aký typ divadla by možno obstál aj v medzinárodnom kontexte.

Grand Prix napokon získala inscenácia projekt.svadba divadla Stanica Žilina–Záriečie. Cez tanec, hudbu a slovo hra tlmočí pohľady mladých ľudí na fenomén svadby, pričom porota vyzdvihla najmä jej pozitívnu energiu. Napriek humoru a niekoľkým invenčným choreografickým prvkom však obsah hovoreného slova v inscenácii pôsobil banálne. K víťazstvu jej zrejme dopomohlo aj to, že ju uviedli až v závere festivalu, keď bola porota už statočne ubitá pesimizmom a historickým bičom väčšiny ostatných hier.

Univerzálna bernolákovčina
Jednu z dvoch zvláštnych cien poroty si odniesla inscenácia HOLLYROTH (Činohra SND) v réžii Rastislava Balleka. Paradoxne, pretože jej jazyku zahraniční hostia rozumieť nemohli. Inscenácia nemala titulky ani tlmočenie a odznela v bernolákovčine. To iba poukázalo na fakt, že symboly a dobré herectvo hovoria univerzálnym jazykom.

Inšpiráciou k HOLLYROTH bol život a tvorba spisovateľa a katolíckeho kňaza Jána Hollého. Robert Roth svojím herectvom zotrel rozdiely medzi sebou, Hollým, ako aj Hamletom, ktorého replikami text tiež popretkával, naznačiac tak isté paralely medzi Hollým a Shakespearom.

Medzi lepšie kusy festivalu patrili aj dve inscenácie inšpirované životom významných žien slovenskej histórie. Kým výtvarne čistá inscenácia A budeme ši šepkať z Martina o štyroch slovenských spisovateľkách (E. Maróthy-Šoltésová, H. Gregorová, Ľ. Podjavorinská, T. Vansová) získala Cenu bratislavského diváka, originálna polodokumentárna monodráma M.H.L. Slávy Daubnerovej o prvej slovenskej divadelnej režisérke (M. Husáková-Lokvencová) inscenovaná v Štúdiu 12 paradoxne obišla naprázdno.

Skúsme byť vďační za akékoľvek paradoxy. Bez protirečivosti by totiž nebola žiadna dráma. Ani tá nová.

Víťazi Novej drámy 2010:

Grand Prix:
projekt.svadba (Stanica Žilina–Záriečie)

Zvláštna cena poroty:
Sarkofágy a bankomaty (Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica)

HOLLYROTH (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

Cena študentskej poroty:
HOLLYROTH (Slovenské národné divadlo, Bratislava)

Cena bratislavského diváka
A budeme si šepkať (Slovenské komorné divadlo, Martin)

Súťaž Dráma 2009
1. miesto: Lukáš Brutovský (Na obed) a Gabriela Alexová (Drobný popkorn v noci)
2. neudelené
3. miesto: Iveta Horváthová (Omrvinky)

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku