Tvoríte divadelné hry? Skúste šťastie v súťaži Dráma 2016

Podporiť súčasných autorov divadelných hier a oceniť najlepších z nich, ale aj pomôcť uvádzaniu nových hier na slovenských javiskách je cieľom súťaže Dráma.

03.01.2017 16:00
Písací stroj Foto:
Súťaž Dráma 2016 opäť pomáha zviditeľniť autorov divadelných hier.
debata

V poradí 17. ročník súťaže určenej pre autorov divadelných hier v slovenskom a v českom jazyku pod názvom Dráma 2016 vyhlásili Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. Uzávierka súťaže je 31. januára 2017 a autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur. Informoval o tom Dušan Poliščák z Divadelného ústavu.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční tradične v máji, počas festivalu Nová dráma/New drama 2017. Súčasťou bude aj verejné predstavenie finálových textov súťaže v inscenovanom čítaní Trojboj. Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v jednej z nasledujúcich divadelných sezón. Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou je naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.

Súťaž je anonymná. Texty finalistov súťaže sa zverejnia v elektronickej publikácii Dráma 2016 – 2017. Záujemcovia o účasť v súťaži musia texty svojich hier poslať v troch vytlačených kópiách a v jednej kópii elektronicky, na CD alebo USB kľúči. Priložiť treba prihlášku a doklad o zaplatení 15-eurového registračného poplatku. Všetky podklady do súťaže treba poslať v zalepenej obálke na adresu Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava a na obálku napísať heslo: Dráma 2016.

debata chyba
Viac na túto tému: #súťaž #divadelná hra #Nová dráma/New Drama #Dráma 2016 #Trojboj