Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla

13.01.2019 16:00
Vladimír Štefko
Historik a divadelný kritik Vladimír Štefko. Autor: ,

Divadelný ústav vydal knihu Dejiny slovenského divadla. Prvý zväzok dlho očakávaného diela, ktoré je výsledkom niekoľkoročného úsilia kolektívu autorov pod vedením Vladimíra Štefka, sa zaoberá vývinom slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948.

Dejiny slovenského divadla I. mapujú divadlo na území dnešného Slovenska pred jeho profesionalizáciou, zároveň poskytujú komplexný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948. Pokračovaním bude druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. mapujúci roky 1949 – 2000, ktorý plánuje Divadelný ústav vydať v roku 2020.

Autorom koncepcie a odborným garantom publikácie je Vladimír Štefko, významný historik a kritik, ktorý získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos v oblasti divadla. „Publikácia odkazuje aj na odbornú literatúru, kritické reflexie, archívy a svedectvá v úsilí prihotoviť komplexnejší materiál. Odkazuje aj na tie zdroje a pramene, ku ktorým má kritické stanovisko, s odhodlaním poskytnúť zvedavému a vnímavému čitateľovi šancu na vlastnú konfrontáciu,“ uviedol.

Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční 31. januára v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti autorov. V rámci programu vystúpi aj Milan Lasica a Bratislava Hot Serenaders.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#divadlo #dejiny slovenského divadla #Vladimír Štefko
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku