DPOH rozširuje svoj tvorivý tím o nových členov

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré aktuálne spravuje Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, rozširuje divadelný tím o nových členov aj tvorivé sily s cieľom otvoriť divadlo viac verejnosti, rôznorodým projektom a novým kreatívnym prístupom.

01.12.2020 06:00
Foto DPOH Foto:
DPOH
debata

Divadlo P. O. Hviezdoslava bude v správe BKIS nasledujúce dva roky na základe rozhodnutia Hlavného mesta Bratislavy z júna 2020. Toto obdobie je vnímané ako „tranzitné“ a cieľom je vyskúšať a otestovať nové prístupy aj formáty, ktoré by pomohli divadlo čo najviac otvoriť rôznorodým projektom, a tak ho maximálne sprístupniť verejnosti.

Pri nastavovaní tohto nového profilu divadla a v snahe vytvoriť v DPOH živú platformu pre súčasné umelecké projekty, sa BKIS rozhodlo rozšíriť aj tvorivý tím, ktorý sa na chode divadla podieľa.

Divadlo chcú otvoriť kreatívnym a moderným prístupom, dať priestor aktívnym a skúseným odborníkom a s nimi vytvoriť inovatívnu dramaturgiu reflektujúcu potreby súčasnej kultúrnej obce.

Nové posily v tíme DPOH

Od januára 2021 bude mať DPOH novú Vedúcu oddelenia divadelného manažmentu. Vo výberovom konaní uspela slovenská televízna scenáristka a divadelná režisérka – Valéria Schulczová.

Spoluautorka divadelných hier Leni, Doktor Macbeth a Rodáci, bude pracovať na vytvorení stratégie a rozvoja divadla v najbližšom období, bude prinášať inovácie a nadväzovať na aktuálne trendy, prepájať divadlo s kultúrnymi aktérmi doma i v zahraničí a profilovať ho so zreteľom na presah medzi kultúrnym a vzdelávacím rozmerom divadla.

Tvorivý tím divadla už významne posilnila aj Ivica Horáková, ktorá sa venuje tvorbe podporných a sprievodných podujatí v DPOH s cieľom zviditeľňovať divadlo, upevňovať a rozširovať jeho divácku základňu a pretvárať divadlo na inštitúciu smerujúcu k udržateľnosti a otvorenosti. Ivica pracovala v bratislavskom kultúrnom priestore design factory a spolupracovala na tvorbe a produkcii mnohých kultúrnych podujatí a festivalov.

Snahou je priniesť do divadla žánrovo pestré formáty vo vysokej kvalite, pracovať s priestorom divadla komplexnejšie, využívať všetky jeho unikátnosti, ako je napr. kryt civilnej ochrany či strecha budovy divadla a podporiť nekomerčné prenájmy tak, aby tvorili stálu súčasť celkovej dramaturgie divadla.

Ambíciou sprievodných podujatí v DPOH je komunikovať program divadla novými spôsobmi, prepájať divadlo s pulzom života mesta a spoločnosti.

DPOH v správe BKIS

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy budova Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v prenájme Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a divadlo sa stalo aj súčasťou zriaďovacej listiny BKIS. Predĺženie nájmu organizácii schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí.

Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy sa v programovom vyhlásení na roku 2019 – 2022 zaviazali, že Bratislava vytvorí koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečí zdroje pre jej rozvoj.

Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší termín plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na sezónu 2022/2023. Do tohto obdobia budú priestory DPOH naďalej prevádzkované BKIS.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #divadlo #DPOH