Slovenské národné divadlo bude mať čoskoro nového generálneho riaditeľa

Ministerstvo kultúry pokračuje v otvorených výberových konaniach, v ktorých hľadá najschopnejších odborníkov do čela svojich organizácií. Už tretí decembrový týždeň sa uskutočnia vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND).

08.12.2020 11:42
Peter Kováč Foto: ,
Terajší generálny riaditeľ SND Peter Kováč je jedným z piatich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu šéfa Slovenského národného divadla (SND).
debata

Do výberového konania na vedenie prvej divadelnej scény Slovenska prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov, motivačných listov a hĺbkových pohovorov výberová komisia pozvala do tretieho kola piatich uchádzačov. Sú to títo kandidáti: Martin Bendik, Matej Drlička, Peter Kováč, Mário Radačovský a Roman Takáč.

Tretie kolo sa uskutoční 14. a 15. decembra 2020 v sídle ministerstva kultúry (MK SR). Bude mať dve časti, neverejné a verejné vypočutie. V rámci neverejného vypočutia výberová komisia každého kandidáta oboznámi s výsledkami kontroly referencií z jeho doterajšej kariéry. Členovia komisie sa tiež môžu pýtať na prax a skúsenosti. Počas následného verejného vypočutia pred výberovou komisiou a verejnosťou predstaví každý uchádzač svoj projekt rozvoja a riadenia SND. Zároveň odpovie na otázky verejnosti a členov komisie.

Verejnosť si vypočutie pozrie prostredníctvom online prenosu na webovej stránke ministerstva. Podrobnosti o online prenose a o používaní elektronickej aplikácie na kladenie otázok zverejní ministerstvo na svojej webovej stránke v deň verejného vypočutia. Po vypočutí zostaví komisia poradie uchádzačov a odporučí ministerke najvhodnejšieho. Zápisnicu z celého výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie a tiež záznam z verejného vypočutia zverejní ministerstvo po skončení výberového konania.

Kandidátov na vedenie SND posúdi 7-členná výberová komisia. Troch členov komisie menovala priamo ministerka, a to Jozefa Švolíka (generálny riaditeľ sekcie umenia a kreativity, MK SR, zástupca ministerky z vecne príslušného organizačného útvaru MK SR), Viliama Klimáčka (dramatik, režisér, umelecký šéf divadla GUnaGU, externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti manažmentu) a Petra Blaškovitša (generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v riadení verejnej organizácie, ktorá je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou mimo oblasti kultúry).

Za personálnu poradkyňu ako externú odborníčku, menovala ministerka na návrh Osobného úradu MK SR Petru Gondžurovú. Ďalších troch členov výberovej komisie vymenovala ministerka na základe návrhov z externého prostredia. Sú medzi nimi: kolektívny člen zo zástupcov zamestnancov SND: Tomáš Maštalír (herec, člen Činohry SND), Silvia Najdená (sólistka Baletu SND), Maroš Podhajský (tajomník a zástupca riaditeľa Opery SND), Viliam Švarda (vedúci technickej prevádzky Činohry SND) s jedným spoločným hlasom, Tomáš Mischura (herec, SKD Martin, vysokoškolský pedagóg Akadémie umení v Banskej Bystrici), externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou experta na danú oblasť navrhnutý zástupcami akademického prostredia) a Marek Adamov (riaditeľ občianskeho združenia Truc sphérique a nezávislého kultúrneho centra Stanica Žilina – Záriečie, externý odborník s reputáciou a dlhodobou praxou v oblasti pôsobenia zriadenej organizácie z prostredia nezávislej kultúry navrhnutý riaditeľom Fondu na podporu umenia).

Životopisy uchádzačov o pozíciu generálneho riaditeľa SND sú zverejnené na stránke Ministerstva kultúry. Ministerstvo pozýva odbornú aj širokú verejnosť, aby sa s nimi oboznámili a v prípade záujmu poskytli tiež spätnú väzbu ku kandidátom na e-mailovú adresu: vyber.riaditelsnd@culture.gov.sk.

Ministerstvo kultúry vypísalo výberové konanie na vedenie SND 7. októbra a záujemcovia sa mohli hlásiť do 7. novembra. Riadi sa pravidlami novej ministerskej smernice o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup.

SND bolo založené v marci 1920 a tvoria ho tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra SND, Opera SND a Balet SND. Scénické výpravy a kostýmy zhotovujú Umelecko-dekoračné dielne SND. Poslaním divadla je rozvoj národnej divadelnej kultúry a jej prezentácia doma i v zahraničí. Do výsledku tohto výberového konania, najdlhšie však do konca roka 2020, je dočasne poverený vedením SND Peter Kováč.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské národné divadlo
Flowers