Riaditeľ Novej scény bol údajne vybraný nezákonne

Ministerstvo kultúry v utorok vymenovalo za nového riaditeľa Divadla Nová scéna (DNS) režiséra Petra Oravca. Toto rozhodnutie však spochybnila súčasná riaditeľka divadla Ingrid Fašiangová, ktorá tiež kandidovala na pozíciu riaditeľa a vo výberovom konaní získala spomedzi štyroch kandidátov najviac hlasov.

05.05.2021 18:22
fasiangova ingrid L Foto:
Ingrid Fašiangová, doterajšia riaditeľka Divadla Nová scéna.
debata (1)

Peter Oravec bol až druhý v poradí a pre jeho vymenovanie sa ministerstvo rozhodlo preto, že pri jednom zo siedmich členov výberovej komisie sa objavil údajný konflikt záujmov vo vzťahu k Ingrid Fašiangovej. Nerovný prístup bol podľa ministerstva viditeľný aj v samotnom výberovom procese. „Po zvážení všetkých okolností sa ministerka kultúry Natália Milanová rozhodla neprihliadnuť na bodové hodnotenie členky v konflikte záujmov pri všetkých uchádzačoch. Takýmto spôsobom bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi,“ deklaroval rezort.

Spochybňovanou členkou výberovej komisie s konfliktom záujmom má byť Zuzana Šebestová, ktorá pôsobí na Novej scéne ako PR manažérka.

Konflikt záujmov?

„Situácia ma zaskočila,“ uviedla pre Pravdu Ingrid Fašiangová, ktorá získala najviac hlasov výberovej komisie. „Dostala som k tomu aj stanovisko z ministerstva kultúry 9. apríla, takže som to brala ako fakt. Tento fakt bol ale následne spochybnený,“ dodala Fašiangová. Výberová komisia hodnotila štyroch uchádzačov o post riaditeľa aritmetickým priemerom v hodnotiacej tabuľke.

Fašiangovú podporili štyria zo siedmich členov komisie a skončila na prvej pozícii. Komisiu však znova zvolali. Podľa Ingrid Fašiangovej sa dohodli, že dominantné bude bodové hodnotenie, v ktorom však tiež zvíťazila. „Priznám sa, že na stretnutie s pani ministerkou som išla s pocitom, že budem v súlade so smernicou aj s náležitými zákonmi vymenovaná za riaditeľku, no nestalo sa tak,“ povedala Fašiangová. Vplyv na to malo podľa nej odporúčanie predsedníčky komisie, stanovisko etickej komisie a tiež mnohé podnety, ktoré mali Fašiangovú zdiskreditovať. Prípadný konflikt záujmov ale podľa Fašiangovej už overovali aj pred výberovým konaním.

„Vysvetľovala som pani ministerke priebeh voľby zástupcov divadla, kde zo 101 hlasujúcich členov divadla hlasovalo za Zuzanu Šebestovú 66. S týmto transparentným priebehom voľby pani ministerka súhlasila a podpísala pani Šebestovej dekrét ako plnohodnotnej členke komisie,“ uviedla Fašiangová. Počas výberového konania etická komisia napriek tomu vyhodnotila, že Zuzana Šebestová je „v strednom konflikte záujmov, nakoľko je mojou podriadenou. Ktorýkoľvek zo zamestnancov, ktorý by sedel na tej stoličke, by v tom konflikte so mnou bol, keďže som štatutárnym zástupcom organizácie,“ uviedla Fašiangová, ktorá bola riaditeľkou Novej scény päť rokov.

Zuzanu Šebestovú napokon vylúčili z celého výberového konania, o riaditeľovi teda rozhodlo šesť ľudí. Fašiangová upozorňuje, že komisia má rozhodovať v nepárnom počte a je to teda proti predpisom. „Podotýkam, že komisia o tejto zmene nevedela ani o tom nerozhodovala, napriek tomu, že to bolo čisto v jej gescii,“ upozornila Fašiangová. „Považujem tento postup za absolútne neférový, a preto zvažujem podniknúť právne kroky,“ povedala Fašiangová.

Divadelníci žiadajú stretnutie

„Keď mali jasného kandidáta, ktorého chceli dostať na tento post, pani ministerka mala možnosť využiť priame oslovenie a priame vymenovanie a nemuselo sa celé výberové konanie diať,“ zdôrazňuje Ingrid Fašiangová, podľa ktorej polročný proces výberového konania nebol veľmi príjemný, vzhľadom na množstvo anonymov spochybňujúcich jej kandidatúru. Je presvedčená, že výsledky divadla za posledných päť rokov, ktoré prezentovala aj pri výberovom konaní (sú verejne dostupné na stránke ministerstva), hovoria samy za seba.

„Nemám výhrady voči kandidátovi, to si nedovolím hodnotiť ani súdiť – aj keď mám na to svoj názor – skôr mi ide o procesné chyby, na ktoré chcem upozorniť. Vzhľadom na to, že budú prebiehať aj ďalšie výberové konania v rámci rezortu, nebola by som rada, aby sa aj ďalším kolegom takéto niečo stalo. Nezdá sa mi to byť ani transparentné, ani férové,“ povedala I. Fašiangová.

Zamestnanci divadla napísali ministerke otvorený list, ktorý podpísalo 80 členov. Medzi nimi je napríklad umelecký riaditeľ Novej scény Karol Čálik, ekonomický riaditeľ Eduard Demjan, dramaturg a režisér Svetozár Sprušanský, ale aj herci Miroslava Gális Partlová, Dušan a Martin Kaprálikovci, Marcel Ochránek a ďalší členovia tímu divadla. Listom žiadajú ministerku Milanovú o stretnutie so zástupcami divadla a vysvetlenie. Členka komisie Zuzana Šebestová podľa nich bola riadne zvolenou zástupkyňou zamestnancov DNS. „Vy osobne, ako aj pán štátny tajomník MK SR, p. R. Kutaš, ste tento priebeh hlasovania preverovali a dospeli ste jednoznačne k záveru, že jej členstvo vo výberovej komisii je plne v súlade so zákonom, všetkými pravidlami aj smernicou o výberovom konaní,“ uvádzajú v liste adresovanom ministerke kultúry, ktorý dostala aj redakcia Pravdy.

Ako v liste ministerke pripomínajú, výsledné hodnotenie je súčtom bodov šiestich členov výberovej komisie. „Ich počet bol teda vo výsledku párny, a nie nepárny, ako ukladá zákon,“ píše sa v liste zamestnancov divadla. Tí sa pýtajú, prečo nezastavili priebeh výberového konania, keď sa objavili pochybnosti, a takisto, prečo vo výberovej komisii bolo tak málo odborníkov z oblasti divadla. Upozorňujú, že v zápisnici z výberového konania nenašli jasne pomenovaný konflikt záujmov zástupcu divadla, iba „subjektívny názor jednej z členiek výberovej komisie reprezentujúcej jej individuálne mediálno–marketingové skúsenosti, a nie odborné stanovisko, zohľadňujúce špecifiká konkrétnej divadelnej praxe a znalosti tohto prostredia,“ píšu divadelníci.

Ministerstvo kultúry potvrdilo, že sa so zamestnancami divadla stretnú.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Ministerstvo kultúry #Peter Oravec #Divadlo Nová scéna #Ingrid Fašiangová