Divadelníci vyzvali prezidentku, ministrov aj parlament: Pustite živé umenie do škôl, pomôžete deťom

Iniciatíva BB22 vznikla na divadelnom festivale v Banskej Bystrici. Od politikov žiada podporiť spoluprácu kultúrnych a divadelných inštitúcií so školami - zmenami v školských a kultúrnych zákonoch.

19.10.2022 15:00
divadlo masky ilustracne foto shutterstock Foto:
Ilustračné foto.
debata

Divadelníci a ďalšie osobnosti v iniciatíve BB22 upozorňujú na rastúcu mieru nervozity a frustrácie v spoločnosti, aj na rastúci počet ľudí, ktorí sa pred komplikovanou realitou utiekajú k šarlatánom a manipulátorom. Sú presvedčení, že rodičia, učitelia, vedci a politici by mali deťom odpovedať na ich otázky. Ponúkajú pomoc a svoje skúsenosti: navrhujú zaradiť vzdelávanie umením do školských osnov, aby sa deti mohli lepšie oprieť o princípy humanizmu a demokracie. Potom sa budú môcť v živote lepšie rozhodovať. Prijali iniciatívu BB22, ktorá vyzýva politikov k zmene legislatívy. Svoje snahy o zapojenie živého umenia do vzdelávaní opierajú o medzinárodné dohovory.

babkarska bystrica Stare divadlo Karola Spisaka  Nitra  SK Čítajte aj FOTO: Herci chcú zmeniť školské osnovy. Špičkové súbory z domu aj zo sveta sa predvedú v Banskej Bystrici

Na tohtoročnom medzinárodnom festivale Bábkarská Bystrica sa okrem mnohých predstavení domácich a zahraničných divadelných súborov uskutočnila aj dôležitá konferencia Vzdelávanie divadlom. Diskutovalo sa na nej o využití potenciálu divadla a umenia vo vzdelávaní (v učebných osnovách) na základe dobrých príkladov z európskych krajín. Divadelníci aj pedagógovia upozornili, že na Slovensku sú možnosti spolupráce kultúrnych a divadelných inštitúcií so školami nevyužité. Zdôraznil význam umenia, vzdelanosti a kultúrnej gramotnosti pri riešení životných situácií, spoločenských kríz, vojen akéhokoľvek druhu – informačných, konvenčných, hybridných, kultúrnych…

za odsúdenie nenávisti voči LGBTI komunite, streľba na zámockej Čítajte viac Nemaľujme menšinám na čelo terč. Ich zrovnoprávnenie môže priniesť zlom, upozorňujú experti

„Učiteľky, učitelia, umelkyne, umelci, vedkyne a vedci deň čo deň čelia výzvam doby. Situácie, v ktorých sa nachádzajú, ich nútia odpovede nielen hľadať, ale aj formulovať argumenty, triediť pretlak informácií a premieňať ich na vedomosti,“ uvádzajú v iniciatíve BB22..

„Je najvyšší čas spojiť sily a skúsenosti z prvej línie a ponúknuť ich inštitúciám, ktoré sú oprávnené nakladať s verejnými zdrojmi a povinné ich čo najlepšie zhodnocovať. Na prvom mieste sú to príslušné rezortné ministerstvá (školstva a kultúry) a kompetentné inštitúcie v ich pôsobnosti,“ vyzýva iniciatíva.

Anetta Čaplánová Čítajte aj S modernizáciou vysokoškolského vzdelávania nemožno čakať na lepšie časy

Na konferencii Vzdelávanie umením, z ktorej vzišla iniciatíva BB22, sa zúčastnili nielen divadelníci, ale aj pedagógovia. Iniciatíva chce vyvolať spoločnú iniciatívu ministerstiev školstva a kultúry, aby sa zvýšila kultúrna gramotnosť tak, ako sa už deje v školách v oblasti finančnej a environmentálnej gramotnosti.

Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť, či sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty

„Umenie, divadlo a škola sú základnou súčasťou európskej civilizácie a demokracie. Kultúrna gramotnosť rozhoduje o tom, čomu dávame prednosť. Ak sú pre nás rozhodujúce etické a estetické hodnoty, novátorstvo, tvorivé myslenie v každej oblasti života, je potrebné spojiť vzdelávanie s umením, umeleckou výchovou a profesionálnymi kultúrnymi inštitúciami,“ pripomínajú iniciátori iniciatívy BB22.

Ako dodávajú, táto iniciatíva sa otvorene stavia k problémom kultúrnej politiky. Je iniciatívou vo verejnom záujme. Kompetentnosť a kvalifikovanosť zástupkýň a zástupcov, ktoré a ktorí ju budú vo verejnej debate reprezentovať, nám dáva právo vyjadrovať sa k zapojeniu kultúrnych aktivít a umenia do procesu vzdelávania.

Cieľom iniciatívy BB22 je vzdelávanie, ktorého výsledkom sú kultivovaní, emancipovaní a intelektuálne kompetentní ľudia

„Obraciame sa preto k obom rezortným ministrom, k ministerke kultúry, k ministrovi školstva, predsedovi vlády, k parlamentu aj k prezidentke s výzvou na aplikovanie schválených medzinárodných dokumentov, akými sú Frankfurtská deklarácia z roku 2019 a Soulská agenda z roku 2010, do praxe slovenského vzdelávania na všetkých typoch škôl. Žiadame o vytvorenie spoločenskej platformy medzi rezortmi kultúry a školstva, ktorá by zabezpečila aplikáciu princípov Frankfurtskej deklarácie a Soulskej agendy do praxe slovenských škôl a kultúrnych inštitúcií podľa príkladu iných európskych krajín.“ .

Iniciatíva BB22 pripomína, že medzinárodné dokumenty vypovedajúce o zapojení živého umenia do vzdelávania nie sú napojené na stranícke a koaličné politiky, nemajú nič spoločné s etnickými, náboženskými či rodovými stereotypmi. Táto téma je príliš dôležitá na to, aby sme hľadali zámienky ako alibisticky povedať, že sme to skúsili, ale nebolo dosť politickej vôle.

Najbližším cieľom Iniciatívy BB22 je mobilizovať odborníčky a odborníkov vo verenej správe, občianskom sektore a predovšetkým vo vrcholových inštitúciách zastrešujúcich kultúru, umenie a vzdelávanie a prizvať ich k účinnej spolupráci.

Trvalým a hlavným cieľom iniciatívy BB22 je vzdelávanie, ktorého výsledkom sú kultivovaní, emancipovaní a intelektuálne kompetentní občania hlásiaci sa k princípom humanizmu a demokracie.

Kolektívnymi signatármi iniciatívy sú Bábkové Divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica, Akadémia divadelných tvorcov, Bratislava, Bábkové divadlo Žilina, Bábkové divadlo Košice, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava, Divadlo Jána Palárika v Trnave, Dramacentrum, Edudráma, o.z., Katedra bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave, Klub nezávislých divadiel, Bratislava, Nové divadlo, Nitra, Odivo, Post Bellum, Združenie tvorivej dramatiky Slovenska.

Iniciatívu podporujú aj fínska FIDEA pod vedením Tintti Karppinen a Divadelný ústav v Bratislave ako štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR.

K iniciatíve sa pripájajú ďalšie inštitúcie a osobnosti.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bábkové divadlo na Rázcestí #iniciatíva BB22