Kontrola v SND zistila viaceré nedostatky vo financiách

Slovenské národné divadlo (SND) uzatvára s ministerstvom kultúry kontrakty s nereálnymi, poddimenzovanými rozpočtami, z ktorých nedokáže pokryť výdavky na vlastný chod. Na základe kontroly finančného manažmentu a hospodárenia divadla v období 2019 - 2021 to konštatuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Poukazuje zároveň na to, že výrazný diel zodpovednosti za tento stav má rezort kultúry.

16.02.2023 12:00
Slovenské národné divadlo Foto: ,
Slovenské národné divadlo v Bratislave nemalo podľa NKÚ ani dobrý systém riadenia v oblasti financií.
debata

„Rezort rozpočet schvaľuje, kontroluje a hlavne poskytuje financie na fungovanie divadla,“ vysvetľujú kontrolóri v správe. Upozorňujú v tejto súvislosti tiež na to, že za kontrolované obdobie sa pôvodné rozpočty zvýšili o viac ako 24 percent spolu na 65 miliónov eur.

NKÚ takisto dáva do pozornosti riziko pracovnoprávnych sporov, ktoré do budúcna môžu ešte viac zaťažiť rozpočet divadla. Súvisia s personálnymi rozhodnutiami manažmentu.

„V priebehu 3,5 roka došlo v SND k 36 zmenám organizačnej štruktúry, pričom ani v jednom prípade vedenie divadla nepreukázalo opodstatnenosť týchto zmien kvalifikovanou personálnou analýzou,“ približuje kontrolná autorita.

Kontrolóri kritizujú i absenciu systému finančného riadenia v inštitúcii. „Chýbajú finančné analýzy, rozpočtovanie aj kontroly finančných procesov,“ spresňujú kontrolóri.

Opera Čert a Káča, Katarína Flórová, Jitka Sapara Fischerová Čítajte viac Bolo sólistov SND naozaj priveľa alebo Drlička zavádzal?

Na základe svojich zistení odporúča ministerstvu, aby svoje príspevkové a rozpočtové organizácie vo väčšej miere usmerňovalo metodicky a odborne v oblasti finančného riadenia a v rámci nakladania so zvereným majetkom.

Argumentom podľa NKÚ je napríklad zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní zo strany SND pri kontrahovaní právneho poradenstva.

„V rámcovej zmluve divadlo neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky s maximálnym finančným limitom. Poskytovateľ si tak mohol účtovať za služby bez obmedzenia po celú dobu trvania zmluvy,“ vysvetľuje NKÚ.

„V období od mája 2016 do decembra 2019 boli právne služby vyfakturované vo výške 228-tisíc eur. Nebol dodržaný ani zákon o finančnej kontrole a audite,“ dopĺňajú kontrolóri.

Odporúčajú vedeniu ministerstva posúdiť aj možnú osobnú zodpovednosť bývalého vedenia divadla pri uzatváraní tejto zmluvy. Rezervy vidí NKÚ aj vo vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie.

debata chyba
Viac na túto tému: #Najvyšší kontrolný úrad #NKÚ #kontrola #SND #Slovenské národné divadlo