Konvergencie oživili osvietenca Fándlyho

Cyklus podujatí Konvergencií pokračoval v sobotu večer v Design Factory trojicou koncertov, z ktorých každý niesol rukopis koncepčnej a dramaturgicky do najmenších detailov premyslenej umeleckej akcie. Na prvom z nich Silvester Lavrík spolu s Jozefom Luptákom a Borisom Lenkom oživili myšlienky nášho domáceho osvietenca Juraja Fándlyho, múdreho a čestného vzdelanca 18. storočia, v pravom zmysle slova predchodcu odvolaného arcibiskupa Róberta Bezáka.

24.09.2012 14:00
konvergenciex Silvester Lavrík, Boris Lenko a... Foto:
Silvester Lavrík, Boris Lenko a Jozef Lupták oživili na festivale Konvergencie myšlienky Juraja Fándlyho.
debata

Lavrík zasväteným prerozprávaním, ale aj vtipným prepointovaním spisu Dúverná zmlúva mezi mníchom a ďáblom dokázal zaujímavo oživiť starobylý, zdanlivo mŕtvy text a dať mu aktuálne politické konotácie. Lupták i Lenko rozprávačovi asistovali bachovskými i vlastnými hudobnými improvizáciami a občasnými, zato vtipnými a nenásilnými slovnými vstupmi. Bolo by nanajvýš vhodné, ba žiaduce, aby sa toto inteligentné „literárno-hudobné pásmo“ v danej interpretačnej podobe dostalo do väčšiny našich stredných škôl ako súčasť výučby slovenskej literatúry.

Na ďalšom koncerte sa pod názvom Homo harmonicus skrýval sólový recitál akordeonistu Borisa Lenku s dielami Bacha, Scarlattiho, Ligetiho, Zorna i s dvoma vlastnými skladbami. Lenko svojou interpretačnou aktivitou už dávno, tak ako u nás nikto pred ním, povýšil akordeón na úroveň významného koncertného nástroja a ďalej cieľavedome kultivuje jeho zvukové i výrazové možnosti. Bachove Prelúdiá a fúgy z Dobre temperovaného klavíra zneli v umelcovom podaní priam asketicky, so zreteľným dôrazom na tvarovanie melodických i kontrapunktických línií. Zaujímavo zapôsobila koláž Road Runner významného amerického multiinštrumen­talistu Johna Zorna, motivicky ťažiaca z filmovej hudby i muzikálov.

A napokon sláčikové kvarteto v zložení Milan Paľa, Marián Svetlík, Peter Vrbinčík, Jozef Lupták za spoluúčinkovania Borisa Lenku prezentovalo koncept Silenzio, vzdávajúci hold tichu v hudbe (tu treba upozorniť na text Andreja Šubu v programovom bulletine, ktorý na ploche niekoľkých riadkov výstižne charakterizuje význam a filozofický rozmer konceptu hudobného ticha). Vystúpenie rámcovali dve neskoré Beethovenove diela pre sláčikové kvarteto (druhá časť z Kvarteta a mol, op. 132 a náročná Veľká fúga, op. 133), v strede ktorých sa ocitlo pôsobivo introvertné Silenzio pre bajan, husle a violončelo od skvelej, aj na Slovensku známej rusko-tatárskej autorky Sofie Gubajduliny. Bolo to dôstojné vyvrcholenie festivalu ešte predtým, ako sa včera večer definitívne zavŕšil legendárnou skupinou Collegium musicum s Pavlom Hammelom a Mariánom Vargom v retroprojekte Zelená pošta.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba