BHS: Klávesy sa rozihrajú pod prstami mladých virtuózov

06.10.2017 16:00
Bratislavské hudobné slávnosti
V rámci klavírneho večera sa v sobotu predstaví šesť mladých slovenských interpretov. Autor:

Pred dvoma rokmi sa projekt prezentácie slovenskej klavírnej tvorby stretol s priaznivým ohlasom publika. Takisto aj minuloročný koncert slovenskej komornej tvorby.

Organizátori BHS sa preto rozhodli pokračovať tentoraz Večerom slovenskej klavírnej tvorby, v rámci ktorého sa v sobotu 7. októbra o 16. h predstaví šesť mladých slovenských interpretov: Samuel Michalec, Klára Vrsamisová, Norbert Daniš, Eduard Lenner, Peter Nágel a Peter Šándor. Koncert uvedie diela významných slovenských reprezentantov našej modernej kultúry.

Dlho stál Alexander Albrecht v tieni svoji spolupútnikov, ktorí sa v súlade s dobovou estetikou konfrontovali najmä s inšpiračnými podnetmi slovenskej ľudovej hudby. Vymanil sa spod nadvlády romantického idiómu. Určujúcim faktorom jeho skladateľského vývoja bola reakcia na novodobo sformované estetické kritériá a jeho myšlienkový obzor obsiahol celoeurópsky kontext. Vďaka tomu dokázal pretaviť široké spektrum podnetov, čo dokazuje aj jeho Sonáta F dur pre klavír.

Jeho vrstovníci Ivan Hrušovský a Milan Novák sa pri umeleckom hľadaní konfrontovali aj s neoklasicizmom, ktorý sa vracal k hudobným formám a slohom minulosti. Hanuš Domanský a Juraj Hatrík patria síce ku generácii slovenskej hudobnej avantgardy, ktorá vstupovala do hudobného života v sedemdesiatych rokoch, obaja sa však vyrovnávali predovšetkým s tvorbou klasikov európskej hudby prvej polovice 20. storočia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#klavír #BHS 2017 #BHS #Alexander Albrecht
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk