Mapovanie zanedbaných území v Bratislave pomôže navrhnúť ich obnovu

Zmapovaním nevyužitých a zanedbaných území, tzv. brownfieldov na území Bratislavy dostane mesto podklady a dáta pre strategicko-územné plánovanie a návrhy na revitalizáciu týchto území, ktoré predstavujú urbanisticko-estetický problém s negatívnym dosahom na životné prostredie.

11.02.2020 17:00
Kúpele Grossling legendárneho architekta... Foto: ,
Kúpele Grossling legendárneho architekta Friedricha Weinwurma roky chátrajú.
debata

Pre TASR to uviedla architektka Magda Ďurdíková, ktorá v pondelok prezentovala verejnosti urbanistickú štúdiu, týkajúcu sa brownfieldov v Bratislave.

Štúdiu pripravovali a koordinovali pracovníci oddelenia územného plánovania bratislavského magistrátu. "Na území hlavného mesta SR sme identifikovali vyše 130 lokalít brownfieldov na ploche 631 hektárov. Vyše 114 lokalít z nich nie je ekologicky zaťažených, väčšina je v súkromnom vlastníctve, informovala Ďurdíková. "Najväčší počet takýchto území sa nachádza na území Ružinova a Nového Mesta, priblížila ďalej. Štúdia sa venovala aj tzv. významným brownfieldom, teda nevyužívaným budovám s historickou hodnotou.

Po zmapovaní a vytvorení registra brownfieldov, ktorý sa bude každé dva roky aktualizovať, by ďalším krokom mali byť návrhy na možnosti obnovy týchto území, ktoré by sa mali premietnuť aj do zmeny v územnom pláne mesta. Revitalizácia brownfieldov môže pomôcť zastaviť trend negatívneho rozširovania mesta mimo hraníc zastaveného územia a ďalšieho zaberania napríklad poľnohospodárskej pôdy," uviedla ďalej Ďurdíková.

Verejnosť sa na prezentácii pýtala na regulatívy revitalizácie takýchto priestorov i benefity, ktoré bude môcť samospráva ponúknuť realizátorom takejto obnovy. Otázky smerovali i na konkrétne lokality či problematiku revitalizácie v území, ktoré je súčasťou ochranného pásma. Taktiež k možnému dočasnému využitiu takýchto brownfieldov, napríklad pre umelecké podujatie či projekty kreatívneho priemyslu.

Urbanistická štúdia je zverejnená na webe hlavného mesta, k nahliadnutiu je tiež k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu v budove magistrátu. Verejnosť ju môže písomnou alebo elektronickou formou pripomienkovať do 29. februára, adresy sú zverejnené na webe mesta.

Na konci februára je naplánovaná v priestoroch bývalých Grösslingových kúpeľov na Fajnorovom nábreží výstava s panelovou diskusiou, venujúcej sa téme brownfieldov.

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #Kultúrne dedičstvo Slovenska #technické pamiatky