Ministerstvo kultúry dá audiovizuálnemu fondu šesť miliónov eur

Ministerstvo kultúry do 30. apríla uhradí audiovizuálnemu fondu príspevok zo štátneho rozpočtu určený zákonom na podporu audiovizuálnej kultúry v sume 6 miliónov eur.

14.04.2020 15:30
zvuk, zvuková vlna, audio signál, sound Foto:
Ilustračné foto
debata

Tieto finančné prostriedky zabezpečia základnú činnosť fondu v tomto roku, informuje Martin Šmatlák, riaditeľ AVF. Vedenie AVF informuje, že podpora audiovizuálneho priemyslu je pre rok 2020 zabezpečená zmluvou medzi fondom a ministerstvom kultúry v zmysle zákona.

„Okrem toho predpokladáme významný príjem z príspevkov neštátnych prispievateľov, nakoľko tieto sa vypočítavajú na základe ich príjmov za predchádzajúci rok. V ňom ešte nedošlo k citeľnému poklesu príjmov, ktoré tvoria základ pre výpočet príspevku do fondu. Viacerí prispievatelia svoj príspevok už v tomto roku uhradili. Ak by niektorí mali v dôsledku aktuálnej situácie problémy s úhradou svojho príspevku v zákonom určenom termíne 31. júla, fond je pripravený takéto prípady riešiť individuálnou dohodou o určení splátkového kalendára riadne vyúčtovaného príspevku,“ dodal Šmatlák.

V súvislosti s finančným zabezpečením fondu uisťuje AVF prijímateľov dotácií a štipendií, že pre všetky podporené projekty, na ktoré fond už uzavrel zmluvu, má AVF zabezpečené finančné prostriedky v celej sume ešte neuhradených zmluvných záväzkov. Realizácia týchto projektov môže pokračovať ďalej. Prípadné prerušenie či odloženie realizácie jednotlivých projektov bude AVF riešiť úpravou zmluvy a termínov vyúčtovania, resp. odovzdania vecných výstupov projektu. Nové zmluvy bude fond uzatvárať priebežne po aktualizácii harmonogramu realizácie jednotlivých podporených projektov.

Vedenie AVF tiež informuje, že podpora audiovizuálneho priemyslu je pre rok 2020 zabezpečená zmluvou medzi fondom a ministerstvom kultúry v zmysle zákona. Projekty podporené v prvom štvrťroku fondu uhrádzal fond vďaka zostatku z minulého roka.

debata chyba
Viac na túto tému: #koronavírus