Diera do sveta: Knihy vozia na bicykli, obsluhujú cez okienko, besedujú on-line

Diera do sveta leží v Liptovskom Mikuláši, vznikla v roku 2014 ako kultúrne centrum a kníhkupectvo. Za šesť rokov zorganizovali vyše tisíc kultúrnych podujatí, vytvárajú zázemie pre nezávislú, alternatívnu a menšinovú kultúru a umenie. O tom, ako funguje nezávislá kultúra v regiónoch v týchto časoch, sme sa porozprávali s dramaturgom Diery do sveta Róbertom Repkom.

23.10.2020 14:00
diera do sveta Foto:
Róbert Repka z Diery do sveta priznáva, že sú politickí, ale témami a hodnotami, ktorým dávajú priestor.
debata

Čomu sa v Diere do sveta venujete?

Prostredníctvom kultúry a umenia sa snažíme prispievať k sociálnej solidarite, tolerancii, rovnosti a súdržnosti. Sme bezpečným priestorom pre stretávanie sa všetkých marginalizovaných a utláčaných skupín spoločnosti. Sme jediným kultúrnym priestorom tohto typu v regióne.

Aké programy zvyčajne ponúkate návštevníkom?

Chceme vytvárať taký program, ktorý odráža svet a spoločnosť, po ktorých túžime – ekologický, rovný a spravodlivý. Sme kritickí k súčasným praktikám, ktoré stoja na utláčaní, diktáte profitu, patriarcháte, individualizme či súťaži. Hlavné piliere našej dramaturgie sú preto feminizmus, rodová rovnosť, ekologickosť, nehierarchickosť a spoločensko-kultúrna angažovanosť.

Ako konkrétne sa angažujete?

Program vytvárame podľa tém, ktorým je podľa nás nevyhnutné sa venovať. Téme ochrany životného prostredia a klimatickej kríze sa venujeme na festivale Deadline, feminizmu a rodovej rovnosti celoročne a aj na festivale ArtWife. Našou súčasťou je tiež špecializované kníhkupectvo zamerané na nekomerčné tituly. Dlhodobo pripravujeme pre stredné školy prednášky, diskusie, premietania a workshopy, každý náš festival má časť pre stredoškolákov. Celoročne pripravujeme podujatia o problémoch LGBT ľudí, seniorov, etnicky, materiálne a nábožensky vylúčených ľudí. Príkladmi môžu byť program počas filmového festivalu Inakosť alebo diskusie venované stigme spojenej so starnutím, rasovo motivovanému násiliu či sociálnym nerovnostiam a chudobe. Iniciovali sme tiež vznik lokálneho protestu mládeže Fridays for future a snažíme sa otvárať aj lokálne environmentálne témy, spolupracujeme s klimatickými hnutiami aj s vedeckou obcou. Multižánrový festival Mobilis reaguje na aktuálne spoločenské krízy, jeho siedmy ročník by sa mal konať v decembri.

Diera do sveta je nezisková organizácia, ktorá nie je zriadená na podnikanie, a aktuálne vám hrozí výpoveď z priestorov. Pre­čo?

Sídlime v priestoroch Župného domu a k 30. novembru sa nám končí nájomná zmluva s mestom. O možnosti predĺžiť nájom komunikujeme od apríla. Vraj sa môžeme zúčastniť na súťaži, v ktorej vyhráva najvyššia cenová ponuka. To je pre nás riskantné, negenerujeme profit, v konečnom dôsledku sme vždy na nule, všetok obrat ide naspäť do kníhkupectva, do prevádzky. V moci primátora je schvaľovať výpožičku priestorov pre organizáciu do piatich rokov, nevieme, prečo to neurobil. Môže o tom rozhodnúť aj zastupiteľstvo na viac ako päť rokov, bude zasadať 19. novembra. Budeme sa snažiť presvedčiť listami poslancov a poslankyne, aby nás podporili, a budeme informovať verejnosť. Na výpožičku priestorov má právo každá organizácia, ktorá pracuje vo verejnom záujme. My takou organizáciou sme. Sme politickí, lebo reagujeme na aktuálne dianie, no žiadnej garnitúre, strane ani jednotlivcovi nedávame priestor na politickú propagáciu.

Budú si samosprávy „liečiť“ finančné rany uštedrené pandémiou na kultúre?

Väčšina kultúrnych priestorov funguje na prenájme mestských nebytových priestorov, čiže sa domnievame, že áno – sú závislé od vôle verejných inštitúcií a lokálnej politiky. Nie sme určite jediní ktorí bojujú o prežitie s mestskou samosprávou. Tie konflikty môžu mať formu nezmyselných podmienok pre fungovanie, osobných útokov alebo finančného vydierania. Dokazujú, v akom prostredí nezávislá kultúra funguje a ako ju vnímajú volené inštitúcie. Kultúra a umenie tvoria hodnoty spoločnosti, kultivujú ju, ukazujú alternatívy a sú kritické, preto by ich práve počas kríz mali podporovať.

Ako sa pandémia dotkla vás?

Už počas prvej vlny sme museli zatvoriť prevádzku baru. Teraz máme otvorené výdajné okienko, ktoré však len minimálne kompenzuje straty. Najviac sa nás však dotkli chaotické a v konečnom dôsledku nezmyselné opatrenia vlády – najprv zrušili všetky podujatia, teda aj náš festival ArtWife, pár dní nato však povolili podujatia do 50 osôb, no bez ohľadu na dispozície priestorov teraz sú podujatia opäť zakázané. Tomu pri súčasných číslach šírenia COVID-19 rozumieme. Čomu však nerozumieme, je neschopnosť vlády postaviť koncepčný a udržateľný plán pre kultúru počas pandémie, čas na to medzi dvoma vlnami bol. Aspoň sme sa naučili flexibilne reagovať. Na zachovanie kníhkupectva sme spravili internetový obchod a cyklodonášku kníh. A postupne sme začali robiť podujatia on-line. Prináša nám to širšie publikum, umožňuje pozvať hostí a hostky, ktorí by inak prísť nemohli. Všetky on-line podujatia sa snažíme archivovať voľne dostupné.

S čím novým ste počas pandémie prišli?

Urobili sme prezentácie a diskusie o kolektívnej morálke, bezdomovectve, o angažovanom umení, o psychickom zdraví, depresiách a samote, o stereotypnom vnímaní staroby, videohrách a závislostiach či o náraste štátnej a korporátnej kontroly. Reagovali sme aj na rasistické opatrenia vlády počas prvej vlny aj na rasistickú vraždu v USA. Teraz sa snažíme dokončiť pôvodný dramaturgický plán.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #feminizmus #Diera do sveta