Recenzia: Mamas a Papas prešľapujú v beznádeji

Nový film Alice Nellisovej prichádza do kín ako mozaika štyroch príbehov, "z ktorých je možno jeden ten váš". Ak už rodičmi ste, alebo ste sa o to niekedy aspoň pokúšali, bude o kúsok ľahšie ponoriť sa do melancholickej mapy pochybností, strát a zbabraných vzťahov. Alice Nellis sa totiž mierne odklonila od predchádzajúceho konceptu lyrizovaného sólo portrétu (Tajnosti) a vplávala do vôd skupinovej sondy partnerských vzťahov.

06.07.2010 09:46
Jednu z postáv vo filme Mamas & Papas stvárňuje... Foto:
Jednu z postáv vo filme Mamas & Papas stvárňuje aj Martha Issová.
debata

Ich osudy sa v niektorých momentoch pretínajú a umožňujú zaujať iný uhol pohľadu. Nejde však o vybrúsený filmový tvar, ale skôr o kradmé priehľady do intimity situácií, keď sa partneri snažia splodiť dieťa alebo sa vyrovnávajú s jeho existenciou či neprítomnosťou. Sledujeme vyčerpávajúce peripetie manželov Dolanských túžiacich po potomkovi, ktoré odštartovali tichý rozklad ich vzťahu. Protagonistka ďalšieho príbehu, doktorka v centre asistovanej reprodukcie, sa pokúsi prostredníctvom cesty vyrovnať so stratou dcéry. Mladá herečka sa necíti pripravená a napriek nesúhlasu partnera volí potrat. Ukrajinská pokladníčka žije v zložitých existenčných podmienkach a tretie dieťa si nemôže dovoliť.

Spoločným menovateľom sa stalo akési zacyklenie, prešľapovanie v životnej beznádeji. Postavy spoznávame a odkrývame v okamihoch uzamykania sa do seba, zlyhávajúcej komunikácie, straty pôdy pod nohami. Nellis zvolila radikálnu cestu improvizovaných dialógov a dokumentaristickej vecnosti, ktorá by mala diváka dostať do bližšieho kontaktu s postavami. Skratkovitosť rozprávania a ubiehanie od jednej línie k druhej však hlbší ponor narušili. Pre diváka je ťažké sa s nimi identifikovať, pocíti skôr emocionálny odstup. Tam, kde by potreboval porozumieť príčinám ich konania, dostáva sa mu neurčitej dojmológie.

V režijnom rukopise Nellisovej sa bije realizmus so subjektivistickou manierou, ktorá síce dokáže účinne sprostredkovať pocity, ale zároveň sa k ničomu konkrétnemu nevyjadruje. Niet v ňom ani stopy po údernosti a surovosti tvorcov realistickej školy (Leigh, Seidl, bratia Dardennovci). Scény Mamas a Papas sa odvíjajú akoby nezúčastnene bez zjavného dramaturgického smerovania. Vnútorné prepojenie príbehov je otázne aj kvôli nevyjasnené časové súvislosti (jeden príbeh mohol trvať niekoľko týždňov, iný 9 mesiacov).

A tak si divák z tohto rodičovského manuálu nakoniec odnáša viac bolesti a bezvýchodnosti, ako by si táto téma zaslúžila. Nádeje tu preňho väzí veľmi málo. Má skôr podobu mystického vykúpenia (podmorské stretnutie s keporkakmi) než hmatateľného pocitu šťastia. Napriek spomínanej trudnomyseľnosti je dielo Alice Nellisovej aj vďaka hereckým výkonom zaujímavou sondou do prežívania rodičovskej skúsenosti.

Hodnotenie Pravdy: 3 hviezdičky z 5

Mamas & Papas, ČR 2010
scenár a réžia: Alice Nellis
hrajú: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Martha Issová, Zuzana Kronerová a iní
slovenská kinopremiéra: 1. júla

debata chyba