Igor Luther dostane cenu Kamera 2017 za celoživotné dielo

Trofej udeľuje Asociácia slovenských kameramanov (ASK) v spolupráci s Literárnym fondom. "Je to veľké prekvapenie, že si na mňa niekto spomenul a sú to moji kolegovia, kameramani, s ktorými mám srdečný vzťah.

08.11.2017 12:00
Igor Luther Foto:
Kameraman Igor Luther.
debata

A koľko ich je za celú tú dobu, od čias Koliby, to sa nedá ani spočítať. Ale, samozrejme, sú to dôležité postavy ako Dodo Šimončič a Stano Doršic a tak ďalej. Sú to priateľské vzťahy, ale keďže žijem v cudzine, nemám s nimi až také styky, aké by som chcel, ale rád by som ich oprášil. Snáď sa mi to podarí. Teším sa domov," povedal kameraman Igor Luther, absolvent odboru kamera na pražskej FAMU.

Sedemdesiatpäťročný kameraman už počas štúdia spolupracoval s režisérmi Elom Havettom a Jurajom Jakubiskom, s ktorým nakrútil diela Kristove roky (1967) a Vtáčkovia, siroty a blázni (1969). Začiatkom 70. rokov emigroval a natrvalo sa usadil v Nemecku, kde spolupracoval s predstaviteľmi mladého nemeckého filmu. S režisérom Volkerom Schlöndorffom nakrútil Oscarom ocenený film Plechový bubienok (1979) a tiež Služobníčkin príbeh (1990) a s Andrzejom Wajdom drámu Danton (1983). Koncom 90. rokov sa pracovne vrátil do Prahy, kde nakrútil film Postel (1998) režiséra Oskara Reifa. S bratom, režisérom Miloslavom Lutherom, nakrútil v roku 2009 Tango s komármi a v roku 2014 zas Krok do tmy. „Igor Luther získava túto cenu za prínos nielen do československej, ale svetovej kinematografie. Už ako študent bol pri tom najväčšom zdroji inšpirácie na FAMU, kde prežil spolu s Havettom a Jakubiskom obdobie kreatívnej slobody. Filmy, čo vtedy robili, nakrúcali možno s väčšou slobodou ako my dnes. Bol pri zrode modernej kinematografie až sa dostal k svetovým špičkám,“ povedal prezident ASK, kameraman Noro Hudec.

Členovia asociácie odovzdajú Cenu za technologický prínos kameramanovi Ivanovi Puťorovi. „Ivan Puťora svojou prácou na poli vývoja a realizácie testovacích obrazcov pre filmové a televízne kamery v celosvetovom meradle prispel k obohateniu odborného rozmeru kameramanskej profesie. Táto menej viditeľná časť práce kameramana je však bytostne a neoddeliteľne spätá s tvorivým, umeleckým výkonom a v konečnom dôsledku napomáha k úspešnému zvládnutiu náročných tvorivých cieľov,“ uviedol Štefan Komorný z Ateliéru kameramanskej tvorby na FTF VŠMU. ASK je jediná organizácia na Slovensku, ktorá si všíma a oceňuje „neviditeľnú“ prácu odborníkov. Obaja ocenení prisľúbili účasť na slávnostnom odovzdávaní cien, ktoré sa bude konať29. novembra o 19:00 v kine Lumiere. Podujatie bude prístupné aj pre verejnosť.

Do tohtoročnej súťaže tvorcovia prihlásili 102 diel, ktoré vznikli za ostatné dva roky v rámci hranej filmovej tvorby, dokumentov, televíznych seriálov, krátkych filmov, reklám a videoklipov ako aj študentskej tvorby. O laureátoch rozhodne päťčlenná porota v zložení kameramani Dodo Šimončič (predseda), Vladimír Holloš, Richard Žolko (zástupca Literárneho fondu), strihač Roman Varga a filmová publicistka Eva Križková.

Zmyslom súťaže Kamera je podľa prezidenta asociácie upozorniť na tvorbu slovenských kameramanov, povýšiť ju na prehliadku ocenených prác a zároveň príležitosťou na odborné diskusie i menej formálne stretnutia. Štatút súťaže dovoľuje prihlásiť aj dielo slovenského kameramana či kameramanky, ktoré vzniklo mimo Slovenska, bez slovenskej produkcie.

debata chyba
Viac na túto tému: #Igor Luther #Kamera 2017