Mečiar dostal kolesá a chystá sa vyraziť na stredné školy

Stredné školy po celom Slovensku budú mať možnosť uvidieť dokument Mečiar (2017) Terezy Nvotovej vďaka platforme Mečiar na školách.

16.04.2018 16:00
Mečiar Foto:
Autorkou dokumentu Mečiar je mladá režisérka Tereza Nvotová.
debata (25)

Pilotné premietanie bolo pre študentov z bratislavského gymnázia Juraja Hronca. Diskusia s Terezou Nvotovou, producentkou filmu Zuzanou Mistríkovou, študentskou líderkou z roku 1989, a občianskou aktivistkou Karolínou Farskou bola dlhá, živá a plodná.

Študentov zaujímajú paralely dejín s aktuálnou situáciou, spojitosť medzi kauzami súčasného politického establišmentu a politickým marazmom 90. rokov ich vyrušuje. Veľká časť mladej generácie si uvedomuje význam volebného práva, ktoré práve nadobudli či čoskoro nadobudnú, politicko-spoločenskú situáciu sleduje pozorne a prísne, no organizátori projektu Mečiar na školách sú presvedčení, že v regiónoch na východ od Bratislavy je situácia aj iná, osveta a hlbší vhľad do problému je preto v súčasnom stave nevyhnutný.

Autorský dokument Mečiar pripomína príbeh o založení samostatnej Slovenskej republiky, kontext bolestivej ekonomickej premeny, ktorou prechádzala v 90. rokoch, a to cez príbeh jej zakladajúcej osobnosti Vladimíra Mečiara.

Cieľom projektu je ďalej šíriť film na stredné školy po celom Slovensku, a to prednostne nekomerčnou cestou, ako materiál vhodný pre pedagógov, ktorí chcú v rámci predmetov, akými sú Náuka o spoločnosti, Dejepis či Masmediálna výchova prehlbovať občiansko-politické povedomie, otvoriť diskusiu a ukázať, ako naša minulosť ovplyvňuje súčasnosť. Užšiu skupinu škôl navštívi režisérka Tereza Nvotová či expert na problematiku osobne.

Dokument Mečiar sa stal zásadným príspevkom do verejnej diskusie. Svojou chronologickosťou a jednoduchou formou rozprávania je otvorený a zrozumiteľný širokému a mladému publiku, ktoré sa potrebuje zoznámiť s historickým kontextom filmu. Dokument Mečiar je nadčasovým a univerzálnym príbehom o tom, že demokracia v krajine neexistuje bez „práce“, udrží a rozvíja sa len ak sa jej politickí lídri, ale aj občania budú správať zodpovedne, slušne a morálne.

Dokument Terezy Nvotovej mal pozitívne recenzie na Slovensku aj v Česku. Stal sa prvým slovenským filmom, ktorý otváral významný festival dokumentárnych filmov MFDF Ji.hlava. Koprodukovala ho HBO Europe, vďaka ktorej sa film dostane do viacerých európskych regiónov.

Táto iniciatíva vychádza z dôležitej potreby šírenia demokratických princípov a poznania, že dokumentárny film môže verejnú debatu inovatívne glosovať a kultivovať. Film Mečiar ako študijný materiál preto stredným školám ponúkame bezplatne. Partneri projektu Mečiar na školách budú pokrývať školám náklady spojené s ich zapojením do projektu.

Projekt prináša produkčná spoločnosť PubRes v spolupráci s platformou alternatívnej distribúcie a mediálneho vzdelávania Dokument na kolesách zameranou na šírenie autorského dokumentárneho filmu, prehlbovanie kritického myslenia a schopnosti analyzovať filmový obraz.

Školy môžu autorov projektu kontaktovať cez e-mail: dokumentnakole­sach.com alebo vyplniť formulár tu: dokumentnakole­sach.com/kontak­t/

25 debata chyba
Viac na túto tému: #Mečiar #Vladimír Mečiar #Dokument na kolesách #Tereza Nvotová