Film Výnimoční je príbeh o nádeji

Tvorcovia vydarených filmov Nedotknuteľní (2011) a Kým nás svadba nerozdelí (2017), francúzska dvojica Toledano - Nakache, nakrútili novú komediálnu drámu Výnimoční.

12.12.2019 12:00
Vincent Cassel Foto:
Bruno (Vincent Cassel, vpravo) vedie spolok pre autistické deti, ktoré nikde nechcú a Malik (Reda Kateb, celkom vľavo) učí mladistvých zo sociálne slabých rodín, ako sa o takéto deti starať.
debata

Rozprávajú veľmi osobný príbeh o autistoch a o ľuďoch, ktorí sa o nich starajú, príbeh priateľstva, obetavosti a vytrvalosti, ale aj nečakaného humoru.

Jozef v metre

Bruno (Vincent Cassel) vedie spolok pre autistické deti a dospievajúcich, ktorých prípady sú také komplikované, že ich všade odmietajú. Jeho najlepší priateľ Malik (Reda Kateb) učí mladistvých zo sociálne slabých rodín, ako sa o takéto deti starať. Napríklad Jozef je dospelý mladý muž, ktorý nevie odolať svojej nezvyčajnej túžbe a pri ceste metrom vždy zatiahne za záchrannú brzdu. Lenže ako bude cestovať do práce? A ako prijmú kolegovia jeho nezvyčajné prejavy náklonnosti?

"Vo filme vidíme deti a dospelých s ťažším autizmom, v prípade mladého muža, ktorý sa práve zamestná v opravovni práčok, ide pravdepodobne o vysoko funkčný autizmus. Situácia zobrazovaná v Paríži je veľmi podobná situácii u nás: čím ťažšia forma autizmu, tým menej možností pre rodinu a dieťa nájsť kvalitné (alebo vôbec nejaké) sociálne služby,“ hovorí Lucia Gvozdjáková z autistického centra Andreas. Bolesť a beznádej je vo filme veľmi trefne zobrazená slovami matky milého, ale bez podporných mechanizmov nezamestnateľného syna: „Čo bude s ním, keď tu už ja, na tomto svete, nebudem?“

Problémoví outsideri

Chorý chlapec, ktorý nepozná nič iné len steny nemocničnej izby, je taký nepokojný, že musí mať na hlave ochrannú prilbu, aby si neublížil. Ponúka sa mladý muž, donedávna bez práce, ktorý nevie prísť nikde presne. Jeden je opatrovník, druhý jeho klient. Obaja sú problémoví outsideri, len každý svojím spôsobom. Čo ich spája? Obyčajná ľudská túžba po prijatí. Jeden sa učí, že ľuďom sa dá dôverovať, a druhý nadobúda sebaistotu, keď zisťuje, že bez jeho pomoci si ten druhý neporadí. Pre oboch je toto spojenie dôležité, obom ukazuje svet ako lepšie miesto pre život.

Film vyťahuje na svetlo problémy, s akými sa stretávajú rodičia autistických detí a deti, ktoré žijú uväznené vo svojej chorobe, neviditeľné a nežiaduce. Napriek téme je tento film plný láskavého humoru, autenticky drsný a zároveň plný ľudskosti.

Bruno a Malik žijú s ľuďmi, s ktorými si spoločnosť nevie poradiť. Robia, čo môžu, aj na hrane predpisov, ale s o to väčšou chuťou pomôcť. Pre rodičov a deti, ktorým pomáhajú, sú anjelmi spásy, pre úrady je ich práca "partizánčina“ na hrane zákona. A tak hrozí, že Brunovo preplnené zariadenie pre tých, ktorých nikde nechcú, zatvoria. Napriek tomu ich neopúšťa zmysel pre humor a viera, že všetko dobre dopadne.

Scenáristi a zároveň režiséri Olivier Nakache a Eric Toledano sa na dva roky ponorili do chodu organizácií, o ktorých film pojednáva, aby nakrútili film, ktorý vychádza zo skutočných situácií. Snímka je unikátna aj tým, že v nej okrem profesionálnych hercov vystupujú autistickí neherci. Fikcia sa prelína s realitou, plač sa mieša so smiechom a dramatické situácie s chvíľkami ľahkosti bytia. Výnimoční sú film plný nádeje a k výnimočnému filmu prispeli aj herci Vincent Cassel (Čiena labuť, Verejný nepriateľ č. 1) a Redy Kateb (30 minút po polnoci, Prorok) v hlavných úlohách.

Zaujímavé je, že myslenie dvoch odhodlaných mužov, ktorí prepojili do funkčného celku denné centrum, ktoré sa stará o dospelých s autizmom a komunitu vylúčenej mládeže zo sociálne slabšieho prostredia, mohli tvorcovia pokojne odkukať aj na Slovensku. "Podobný koncept, ktorý sledujeme podľa reálnej skutočnosti v Paríži, je vybudovaný v komunitnom centre Drahuškovo na Myjave, kde pán Šoth v roku 2010 podnietil vybudovanie centra, ktoré má momentálne v starostlivosti 10 dospelých s ťažším autizmom. Okrem špecializovaných odborníkov žijú a pracujú v centre aj mladí dospelí z detských domov na pozíciách asistent opatrovateľa,“ vysvetľuje Lucia Gvozdjáková. Tento koncept je na Slovensku unikátny.

Čo je autizmus

Autizmus je veľmi náročná diagnóza. Ide o celoživotné postihnutie, z čoho vyplýva, že aj starostlivosť u ľudí s autizmom je prakticky celoživotná.

Autizmus je vrodená neurovývinová porucha spôsobujúca deficit v sociálnych a komunikačných schopnostiach, ktorá ovplyvňuje mnohé oblasti života a navonok sa prejavuje neštandardným, často sociálne problémovým správaním.

Ľudia s autizmom majú síce mnoho spoločného, ale zároveň sa od seba aj výrazne odlišujú. Medzi poruchy autistického spektra patrí okrem detského autizmu aj Aspergerov syndróm, atypický autizmus a dezintegračná porucha.

Vývin dieťaťa s autizmom je od ranného detstva narušený najmä v oblasti komunikácie a vzťahov. Deti s autizmom mávajú tiež množstvo iných problémov. Často sa objavujú rôzne formy stereotypného správania, emočné poruchy, problémy s predstavivosťou, poruchy správania, motoriky a najrôznejšie neurologické odchýlky.

Rovnakú diagnózu mávajú ľudia nadpriemerne inteligentní ako aj s poruchou intelektu, hovoriaci ale aj nehovoriaci, uzavretí ale aj spoločenskí, pasívni ako aj hyperaktívni, deti úzkostné ako aj deti bez pudu sebazáchovy. Niektorí ľudia s autizmom vyžadujú špeciálne vzdelávanie a neustály dohľad, iní žijú samostatne, sú úspešní v zamestnaniach a vedú spokojný rodinný život.

Napriek rôznym nadaniam a silným stránkam, všetkým osobám s touto diagnózou komplikuje autizmus život. Dopad autizmu na človeka a na jeho rodinu možno považovať za závažný a hendikepujúci.

Petícia za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom

V apríli 2019 sa v budove Národnej rady SR konala konferencia s názvom Ignorovaní, diskriminovaní a prehliadaní – autisti a ich rodiny. Jedným z jej záverov bola Petícia za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom. Zámerom petície bolo, aby ľudia s autizmom neboli diskriminovaní a najmä, aby sa príslušné zodpovedné rezorty začali zaoberať riešením ich každodenných problémov a volali po naliehavej systémovej zmene.

Petícia obsahovala požiadavky v oblasti sociálnej ochrany:

  1. Zabezpečiť rovnaké právne a finančné podmienky pre verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a vo finančných príspevkoch z verejných zdrojov na poskytovanie sociálnych služieb zohľadniť náročnosť starostlivosti o klientov s autizmom, vrátane personálnych štandardov, potreby vzdelávania a supervízie.
  2. Zabezpečiť zvýšenie kapacity miest v zariadeniach sociálnych služieb vhodných pre ľudí s autizmom a odstrániť ich diskrimináciu pri ich umiestňovaní do zariadení sociálnych služieb.
  3. Zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb pre ľudí s autizmom vo všetkých vekových kategóriách – deti, mladiství a dospelí, odľahčovacích služieb pre rodičov, centier včasnej intervencie, špecializovaného poradenstva v problematike autizmu, denných stacionárov, špecializovaných zariadení, domov sociálnych služieb.“

Petíciu za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom podporilo podpisom 1 719 osôb a ďalších 10 751 ľudí elektornicky, na USB nosiči.

O Autistickom centre Andreas

Autistické centrum Andreas predstavuje komplexný prístup k riešeniu problematiky porúch autistického spektra s dôrazom na rodinu. Hlavným poslaním centra Andreas je poskytovať takú mieru podpory a pomoci, ktorá ľuďom s autizmom umožní maximálne možný individuálny rozvoj v kontexte reálnych podmienok života.

Centrum Andreas poskytuje psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a mladých ľudí s podozrením na autizmus, špecializované terapeutické, rehabilitačné a sociálne služby, ako aj komplexnú starostlivosť deťom a mládeži so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Výnimoční #Olivier Nakache #Eric Toledano
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy