Kreatívny priemysel je tiež priemysel a potrebuje svojho ambasádora

Slovenský kultúrny primysel je nateraz pozastavený a situáciu už možno hodnotiť s odstupom troch týždňov.

07.04.2020 13:00
pomalovane vtaca pubres 1 Foto:
Jedným z titulov spoločnosti Pubres, kde pôsobí Ľubica Orechovská ako producentka, je úspešný film Václava Marhoula Pomaľované vtáča.
debata (1)

„Bude nesmierne dôležité dokázať naštartovať jednotlivé odvetvia čo najskôr po tom, ako sa opatrenia skončia,” myslí si producentka a organizátorka filmových podujatí Ľubica Orechovská, s ktorou sme sa rozprávali o filmovom priemysle v čase "korony“.

zväčšiť Ľubica Orechovská Foto: Archív Ľubice Orechovskej
Orechovska foto civil Ľubica Orechovská

Sme vypnutí už tretím týždňom. Sú prijaté opatrenia na podporu umelcov, organizátorov, producentov či distribútorov účinné a dostačujúce?

Prvá vlna schválených opatrení napokon napriek prvým uverejneným informáciám otvorila priestor aj na pomoc zamestnávateľom a SZČO z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Je to prvý krok. Znamená však, že ak niekomu klesol príjem o viac ako 80%, dostane za marec 270 eur a za ďalšie mesiace 540 eur. Je to naozaj prvá pomoc. Problém pri povahe nárazových a v čase nepravidelne rozložených činností a príjmov vidím v preukazovaní straty. Odklady podávania a platba daní, neskoré termíny platby odvodov z takto minimálneho príjmu neriešia nič, pretože človeka dobehnú v čase, keď na tom bude iba horšie. Oblasť kreatívneho priemyslu pozostáva z veľkého množstva osôb bez zamestnaneckého pomeru, ich existencia je závislá na prebiehajúcej výrobe, na fungujúcom kolobehu (nielen) kultúrnych podujatí. Keďže celý kolotoč sa náhle zastavil z plného výkonu na úplnú nulu, tisíce ľudí ostali pravdepodobne na veľmi dlhú dobu bez akéhokoľvek príjmu. Pri rôznych záväzkoch typu hypotekárnych a lízingových splátok, nájmov a záväzkov vo vzťahu k štátu je to vážna situácia, ktorá môže doviesť ľudí k osobnému bankrotu. V tomto období sa situácia mení každý deň, viem, že nové vedenie MK SR ustanovilo krízový štáb, hľadá riešenia, konzultuje so zástupcami odvetví, ale ešte nevieme, s akými návrhmi prídu a ako rýchlo sa budú môcť uplatňovať. Bude totiž nesmierne dôležité dokázať naštartovať jednotlivé odvetvia čo najskôr po tom, ako sa opatrenia skončia.

Ako môžeme filmárom prejaviť podporu my diváci? O filmy nie je núdza na internete, no internetová distribúcia je pre diela, ktoré ešte nemali oficiálnu premiéru a nestihli kiná fiančne menej výhodná alebo sa mýlim?

Online distribúcia je vhodná a môže byť aj veľmi efektívna, a to predovšetkým pre filmy, ktoré nepredpokladajú masívny divácky zásah. Dokumenty, menšinové artové tituly či experimenty. Všetkým samozrejme pristane projekcia na veľkom plátne pred publikom, ale zásadne utrpia kinofilmy, ktoré sú nasadzované do širokej distribúcie s očakávaným výtlakom tržieb. Vtedy trpí celý reťazec, peniaze nedostávajú kiná, distributéri ani producenti, neinvestuje sa späť do vývoja a výroby nových projektov, svoje podiely nedostáva ani Audiovizuálny fond. Sú to veľké objemy, ktoré chýbajú. Všetky kiná, všetky festivaly majú teraz rovnakú stopku, filmy sa budú dostávať do kín, až keď ohrozenie korony pominie. Možno sa ten kalendár na pár mesiacov prehustí, ale zvládne sa to. Väčší problém nastane v objeme prostriedkov, ktoré budú potrebné na ďalšie projekty. Diváci môžu kinematografiu v tomto období karantény podporiť sledovaním napríklad na oficiálnych VOD platformách a po znovuotvorení kín ich masívnou návštevnosťou.

V Nemecku dostal kultúrny priemysel slušnú finančnú podporu, no tam vykazujú odvetvia kultúry veľké obraty. Ako je to u nás?

Niektoré krajiny, medzi nimi aj Nemecko, pochopilo už dávno, že kreatívny priemysel je priemysel. Zamestnáva možno rovnaký počet ľudí ako v krajine zamestnávajú veľké fabriky. Okrem všetkej tej nemateriálnej nadhodnoty, ktorú nám umenie do života spoločnosti aj toho osobného prináša, generuje sektor isté HDP, všetci platia dane, odvody. Ich jediným – nevyčerpateľným a ekologickým – zdrojom je tvorivosť. Je to oblasť, ktorá má budúcnosť a treba s ňou naložiť zodpovedne. Ale na Slovensku sa dlhodobo nepresadzuje žiadna stratégia, žiadny plán, aby z tohto sektora vyťažil viac, neinvestuje sa zmysluplne do jeho rozvoja, respektíve sa neodstraňujú prekážky jeho rozvoja. Ďalším problémom je rozmanitosť štruktúry tejto oblasti, predstavuje množstvo samostatných subjektov rôznej povahy, malých a stredných firiem dodávajúcich rôzne druhy služieb, mnoho živnostníkov a ostatných SZČO ako aj ľudí v slobodných povolaniach, data a analýzy sa teda získavajú komplikovanejšie. Celá táto veľká oblasť akútne potrebuje svojho ambasádora, ktorý by sa ho dlhodobo v dialógu o ekonomických a sociálnych opatreniach zastával. Veríme, že niečo také strašné ako riešenie odchádzajúcej ministerky kultúry, ktorá odkázala umelcov v tejto situácii na poisťovne a fondy na podporu umeleckých projektov, už dlho neuvidíme a svitne nám na lepšie časy.

Aké majú reálny význam dotazníky a otvorené listy ministerstvu kultúry či premiérovi?

Odpoveď na túto otázku má viacero rovín. Viaceré aktivity okolo otvorených listov ministerstve kultúry, vláde alebo zberu dát o škodách, ktoré aj v našej oblasti toto umŕtvenie spôsobí, vznikli aj z dôvodu, o ktorom som hovorila predtým a tým je nedostatočná zmapovanosť, dlhodobá nekoordinovanosť a neriadenosť sektora z miesta, pod ktoré spadá. Preto sa toho chytili občianske iniciatívy či verejné fondy. Ku mne sa dostali podobné dotazníky napríklad od Magistrátu hl. mesta Bratislavy aj Audiovizuálneho fondu. Zámerov všetkých je snaha nielen pomenovať výšku škôd, ale hlavne upozorniť na dopady krízy v sektore a hľadať riešenia.

Sú opatrenia, ktoré prijal Audiovizuálny fond dostačujúce?

Audivizuálny fond v tejto chvíli robí v rámci svojich kompetencií, čo vie a môže. Vychádza svojim klientom, žiadateľom o dotáciu alebo pôžičku v ústrety. Otvorene komunikuje a vyjadruje podporu všetkým schváleným projektom, ktoré boli alebo ešte budú korona krízou akokoľvek zasiahnuté. Akceptuje preukázateľné náklady na zrušené projekty, akceptuje presuny termínov konania festivalov, začiatkov nakrúcania, odklady výkazov z kín, kde ich teraz v dôsledku zatvorenia prevádzok nemôžu spracovať. Ďalej predpokladá individuálne prerokovanie projektov, ktoré sú situáciou najviac zasiahnuté, úpravu dodatkov zmlúv. Informuje o možnosti posunu termínov odovzdania vecných výstupov alebo zúčtovania projektov, o priebehu ďalších uzávierok na podanie nových žiadostí. To všetko situácii samozrejme dodáva istý pokoj a možnosť flexibility. Ako som už spomínala, hlavná pomoc, na ktorú sa všetci s nadlho stopnutými projektami a príjmami spoliehajú, je pomoc z vyšších inštancií štátu. Tá má prísť plošne a nerobiť rozdiely medzi zamestnancom veľkej alebo malej firmy, živnostníkom alebo umelcom na voľnej nohe.

Mnohé festivaly boli zrušené alebo našli náhradný termín. Ako festivaly ovplyvňujú kinematografiu?

Festivaly a umelecké prehliadky sú pre mňa veľkým sviatkom, od tých veľkých medzinárodných, ktoré sú zásadné pre rozvoj biznisu a obchodné zhodnotenie filmov, až po tie najmenšie, dôležité pre život kultúrnych komunít na regionálnej úrovni. Ich výnimočnosť spočíva vo vysokej koncentrácii zážitkov zo stretnutí s filmovými novinkami, divákmi s filmovými tvorcami, odborníkmi, ktorí filmom a ich témam pridávajú svoj pohľad. Je to silne „kontaktná“ záležitosť, ktorá mu dáva tú výnimočnú energiu a vo virtuálnom svete fungovať nemôže. Od marca sa prirodzene rušili a presúvali aj všetky podujatia s filmom. Pre organizátorov to predstavuje komplikácie spojené s už „naprázdno“ preinvestovanými prostriedkami a presunom na iný termín. Pre producentov a následne distributérov a kiná to znamená nezrealizovaný štart exploatácie nových filmov. Spoliehali sa na pozornosť, ktorá by sa im dostala v programe „výkladných skríň“ filmových festivalov a trhov.

Aký môže mať vplyv napríklad na budúcu tvorbu autorov, že filmy, ktoré mali byť premiérované na festivaloch a nastúpiť do distribúcie nebudú v plánovanom termíne odprezentované?

V tomto období sa síce nevyrába a nové filmy sa neodpremiérujú v plánovaných termínoch, no myslím, že po znovuotvorení kín sa situácia nejako uprace. Možno dôjde na isté obdobie k preplnenosti kinopremiérami, čo nie je veľmi dobré pre nijakého distributéra ani producenta, ktorý do plánu premiér filmy uvádza. Preto zrejme dôjde k istým dohodám a úpravám plánu tak, aby mal každý film svoj priestor. Je možné, že veľké štúdiá prehodnotia svoje plány a niektoré tituly so slabším potenciálom do kín nakoniec nedajú alebo ich odložia na neskôr. V prípade menších domácich alebo nezávislých titulov určených predovšetkým pre sieť filmových klubov sa môže ich distribúcia obmedziť len na uvedenia na festivaloch a v online katalógoch VOD platforiem. Možností je viacero.

Ovplyvní “korona skúsenosť” producentské stratégie či umeleckú tvorbu do budúcnosti?

Už teraz je internet plný originálnych nápadov. Ak táto zvláštna doba prinesie nejaký pozitívny efekt, bude ním určite aj umelecké vysporiadanie sa so všetkými prejavmi, ktoré so sebou prináša. Nové výzvy pre medziľudské vzťahy, psychickú skúšku človeka, ktorého mikrosvet sa náhle a zásadne zmenil a to vo všetkých žánroch. Prestali sme sa naháňať v kolotoči rozbehnutých projektov, mnohí si usporiadavajú myšlienky a vznikajú nové námety. Ideálny čas podporiť v tomto období väčšou mierou napríklad development nových audiovizuálnych projektov.

Aký vplyv má pozastavenie činnosti na filmárov a projekty, ktoré mali v tomto čase naplánovanú výrobu, natáčanie? O koľko zrušenie natáčania môže reálne projekt predražiť?

Filmová výroba je ako rozbehnutá stavba. Jej plán sa pripravuje pomerne komplikovanie niekoľko mesiacov aj rokov. Okrem zafinancovania a zabezpečenia lokácií musí harmonogram vyhovovať všetkým umeleckým a technickým zložkám, ktoré sa na výrobe podieľajú. Pri náročných kinofilmoch, seriáloch, sú to desiatky, možno aj stovky ľudí denne na pľaci. Aj každý malý posun či presun spôsobený napríklad počasím, ochorením herca, technickým problémom v takto rozbehnutom vlaku zabolí a padajú naň všetky rezervy v rozpočte. Ak sa nakrúcanie zastaví, v lepšom prípade sa môže pri menších projektoch pokračovať s následkom škody pár tisíc eur, ale pri veľkých produkciách a niekoľko mesačnej alebo ročnej pauze to môže znamenať nové náklady na celé zabezpečenie produkcie takmer od nuly. Viem si predstaviť, že bez navýšenia zdrojov môže takéto prerušenie celý projekt aj nadobro pochovať.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #film #produkcia #kreatívny priemysel #koronavírus