Kiná dostanú pomoc v sume pol milióna

Rada Audiovizuálneho fondu schválila mimoriadnu výzvu na podporu kín. Na poskytnutie pomoci prevádzkovateľom kín na Slovensku je vyčlenených 500 000 eur.

21.08.2020 12:00
debata

Ďalších 200 000 eur z mimoriadneho príspevku od ministerstva kultúry fond použije v prebiehajúcej výzve 3/2020 na zvýšenú podporu distribúcie, predovšetkým nových slovenských filmov v kinách. Žiadatelia by mali v období od 1. septembra do 31. decembra uviesť v priemere najmenej dve filmové predstavenia týždenne na každú podporenú kinosálu. Zároveň žiadateľ, ktorý prevádzkuje kino s technológiou D-cinema, by mal verejne uviesť najmenej 50 percent nových slovenských filmov, ktoré budú mať v uvedenom období distribučnú premiéru v slovenských kinách. „Ak by v dôsledku negatívneho vývoja pandemickej situácie došlo zo strany orgánov verejnej moci k takým opatreniam, ktoré by kinám znovu znemožnili ich pravidelnú prevádzku, fond operatívne upraví uvedené podmienky pre použitie mimoriadnej dotácie,“ uviedol manažér komunikácie Audiovizuálneho fondu Andrej Obuch.

Suma podpory pre jedného prijímateľa v mimoriadnej výzve bude predbežne vypočítaná ako paušálny príspevok na jednu skutočne prevádzkovanú kinosálu v základnej sadzbe 2500 eur pre jednosálové kino a 2000 eur na každú kinosálu vo viacsálovom kine. V nadväznosti na počet podaných žiadostí môže fond uvedené jednotkové sadzby upraviť tak, aby rozdelil celú sumu 500.000 eur určenú na podporu kín.

Poskytnuté finančné prostriedky na základe mimoriadnej výzvy môžu podporení prevádzkovatelia kín použiť najmä na zabezpečenie programu filmových predstavení s prioritným zameraním na uvádzanie slovenských alebo európskych audiovizuálnych diel, na prezentáciu a propagáciu svojho programu a na komunikáciu s publikom. V rámci poskytnutej dotácii môže kino vyúčtovať aj náklady súvisiace s dodržiavaním opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj prevádzkové náklady na pravidelné premietania.

Uzávierka na predloženie žiadostí fondu je 11. septembra. Žiadateľom, ktorí tieto podmienky splnia, tak môže fond posielať finančné prostriedky už začiatkom októbra.
debata chyba
Viac na túto tému: #kultúrna politika