Dotácie filmárom budú vyššie

Zvýšenú podporu audiovizuálneho a filmového priemyslu by mali priniesť ďalšie zmeny finančných limitov na refundáciu výroby diela. Chystá sa tiež diferenciácia diel, na ktoré možno získať spätnú dotáciu. Tak znie návrh novely vyhlášky Ministerstva kultúry o filmovom projekte, zaradený do medzirezortného pripomienkového konania.

04.11.2020 09:39
debata

Návrh vyhlášky definuje minimálny časový rozsah filmového projektu, na realizáciu ktorého možno poskytnúť finančné prostriedky, a to pre samostatné hrané audiovizuálne dielo; viacdielne hrané audiovizuálne dielo s rozsahom najviac 26 častí; samostatné dokumentárne audiovizuálne dielo; viacdielne dokumentárne audiovizuálne dielo s rozsahom najviac 26 častí a samostatné alebo viacdielne animované audiovizuálne dielo. S týmto rozdelením súvisí aj diferencovanie minimálnej sumy oprávnených výdavkov.

Minimálna podpora diela má byť 50 tisíc eur

V prípade jedného dokumentárneho audiovizuálneho diela s časovým rozsahom najmenej 50 minút alebo jedného animovaného audiovizuálneho diela, prípadne viacdielneho animovaného diela s celkovým časovým rozsahom najmenej 26 minút sa navrhuje minimálna suma oprávnených výdavkov vo výške 50 000 eur.

Pre filmový projekt s časovým rozsahom najmenej 70 minút alebo viacdielny dokument s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej päť minút je navrhovaná minimálna suma oprávnených výdavkov vo výške 100 000 eur. Pre filmový projekt, ktorý je viacdielnym hraným audiovizuálnym dielom, s rozsahom najviac 26 častí a s časovým rozsahom každej jeho časti najmenej 40 minút, navrhujú predkladatelia minimálnu sumu oprávnených výdavkov vo výške 300 000 eur.

Naďalej bude platiť, že minimálna suma oprávnených výdavkov nesmie presiahnuť 50 percent celkového rozpočtu na produkciu projektu. Novelizovaná vyhláška má začať platiť od 1. januára 2021.

Dnes je limit refundácie 33 percent a na diela od 150 tisíc

Podpora audiovizuálneho priemyslu v podobe refundácie časti oprávnených výdavkov sa v SR realizuje od roku 2015. V súčasnosti je výška spätnej dotácie vo výške 33 percent. Vypláca sa za náklady, ktoré vznikli pri výrobe filmového alebo televízneho diela na Slovensku. Nimi sú všetky úhrady za tovary, služby, odmeny a mzdy zdaňované v SR.

V súčasnosti majú na dotáciu nárok projekty, ktoré v prípade realizácie jedného celovečerného filmu alebo krátkeho dokumentárneho či animovaného seriálu preinvestujú na Slovensku minimálne 150 000 eur. Ak ide o filmový projekt v podobe dvoch alebo troch hraných, dokumentárnych či animovaných filmov alebo TV seriálu, je minimálna suma, ktorá oprávňuje žiadať o spätnú dotáciu, vo výške 300 000 eur.

Ministerstvo pripomína, že predchádzajúca úprava, ktorou sa v roku 2017 pôvodná minimálna suma investícií znížila z dvoch miliónov eur na 150 000 eur (respektíve 300 000 eur pri výrobe seriálových diel), pomohla výrazne zvýšiť počet registrovaných projektov.

debata chyba
Viac na túto tému: #podpora kultúry #kultúrna politika