SFÚ aj v pandemickom roku 2020 hospodáril so ziskom

Pandémia v roku 2020 determinovala aj činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ). V štandardnom režime vykonával svoje aktivity len počas prvých dvoch mesiacov, po zvyšok roka pracoval v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR.

02.03.2021 14:00
Kino Lumiere Foto:
Celkové výnosy dosiahli sumu vo výške 6.358.723,21 eur aj napriek výpadku tržieb v dôsledku zatvorenia Kina Lumiére.
debata

„Pandémia sa najviac dotkla Kina Lumiére, zmenila spôsob prezentácie filmov na domácich i zahraničných podujatiach, naopak, pozitívne ovplyvnila zhodnocovanie práv slovenských filmov,“ informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, ktorému sa napriek komplikovanej situácii podarilo vlani opäť dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.

Hospodárenie ústavu v roku 2020 poznačil pokles tržieb i protipandemické opatrenia spojené so zvýšenými nákladmi na dezinfekciu a hygienické zabezpečenie. „Napriek neplánovaným zásahom do rozpočtu bolo hospodárenie SFÚ rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach pozitívne a v súlade s plánom činnosti, kontraktom a jeho dodatkami, prioritnými projektmi a účelovými dotáciami,“ dodala Nôtová.

Celkové náklady inštitúcie za rok 2020 predstavovali 6.338.966,24 eur, najpodstatnejšiu časť z nich tvorili náklady na obnovu audiovizuálneho kultúrneho dedičstva. Celkové výnosy dosiahli sumu vo výške 6.358.723,21 eur aj napriek výpadku tržieb v dôsledku zatvorenia Kina Lumiére a uplatňovania prísnych epidemiologických opatrení v čase jeho otvorenia, ktoré obmedzovali počet divákov v kinosálach.

Organizácia tak dosiahla zlepšený hospodársky výsledok vo výške 19.756,97 eura. „Podarilo sa to vďaka dôslednej realizácii úsporných opatrení a prekročením upraveného plánu vlastných výnosov, predovšetkým pri tržbách zo zhodnocovania práv výrobcu k slovenským filmom,“ vysvetlila Nôtová.

Dlhodobé projekty SFÚ zamerané na obnovu a záchranu audiovizuálneho dedičstva pokračovali v pandemickom roku bez prerušenia. Vlani kompletne obnovili 22 dlhometrážnych hraných filmov, 32 čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov a ďalších 41 farebných a čiernobielych krátkometrážnych a stredometrážnych dokumentárnych filmov, novo zaradených do procesu kompletnej laboratórnej obnovy v roku 2020. „Úlohy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva zabezpečoval filmový archív aj vo finančne krátenom prioritnom projekte Zákonný depozitár, vlani prešlo kompletnou odbornou kontrolou a ošetrením 90.488 metrov filmových materiálov,“ dodala Nôtová.

Rozpočet SFÚ tvoria štyri základné zdroje – štátny príspevok, výnosy z vlastnej činnosti, príspevok Európskej únie na činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovensko a od roku 2012 sa ústav môže uchádzať aj o dotácie z Audiovizuálneho fondu (AVF). V minulom roku žiadal AVF o príspevok na štrnásť projektov, všetky boli podporené. Podrobné informácie zverejnil ústav v Správe o činnosti a hospodárení za rok 2020 dostupnej na www.sfu.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Kino Lumiere #Slovenský filmový ústav