Recenzia: Tanec, hudba, krajina a črepinovitosť

Upozornenie na úvod - film Tanec medzi črepinami nie je postavený na klasickom príbehovom rozprávaní. Je to mozaika hudobno-tanečných výstupov, ktoré ilustrujú niekoľko nálad, pocitov, životných situácií. Hovorené slovo sa objaví len zriedkavo. Nezriedka je však poetizované, vznešene výpovedné. Tak sa rozhodol scenárista, režisér a herec Marek Ťapák.

01.07.2012 09:00
tanec2 Marek Ťapák a Bibiana Lanczová v... Foto:
Marek Ťapák a Bibiana Lanczová v hudobno-tanečnom filme Tanec medzi črepinami.
debata

Upozorniť treba aj na to, že Ťapák si vyskladal kvalitný tím spolupracovníkov. Úroveň tanečného prejavu nech posúdia iní, z laického pohľadu v ňom nebadať problémy. Dôležité však je, ako s tým prejavom naložil kameraman a strihač. Peter Bencsík si zjavne priestor poctivo „načítal“ a dobre ho mapuje aj počas tanečnej akcie. Tvorivo pracuje i so svetlom a využíva atraktivizujúci potenciál krajiny. No a strihač Matej Beneš narába s nakrúteným materiálom tak, že si dokáže ustrážiť prehľadnosť scén a zároveň umocniť ich dynamiku a emotívnosť.

Na čo treba v prípade Tanca medzi črepinami upozorniť azda najviac, je výborná hudba. Jej pestrosť tkvie v inšpirácii folklórnymi motívmi z rôznych oblastí, v spôsoboch interpretácie aj vo vyjadrovaní odlišných nálad a atmosfér.

Vo filme je však toľko tancov, hudby a páčivých obrazov, ktorými sa tvorcovia snažia ohúriť publikum, že tu vlastne chýba čosi iné – protiváha, ktorá by nechala tú-ktorú emóciu poriadne vyznieť, poskytla priestor na jej doznievanie aj na spätné docenenie. Aby sa film výraznejšie presadzoval ako celok, nie cez „videoklipovosť“. Iste, spojivom má byť hrdina v podaní Ťapáka, no z filmu sa ani tak nevynára pozoruhodný miniportrét človeka a jeho prežívania, ako pocta tradíciám, zanietená prezentácia (nielen) prírodných krás Slovenska a oslava nespútanosti.

„Nikdy nebudem pokorný!“ hrdo kričí hrdina na majestátnych holiach, plieska bičom, bije sa o milú a obracia do seba štamperlíky. Niekedy je ako vystrihnutý zo starého filmu. Aj preto treba na záver upozorniť, že to, čo divákom ponúka Tanec medzi črepinami, nemusí stačiť každému.

Hodnotenie Pravdy: 3 hviezdičky z 5

Tanec medzi črepinami / SR 2012 / scenár a réžia: Marek Ťapák / hrajú: M. Ťapák, Anna Javorková, Stanislav Marišler, Ondrej Mlynárik, Martin Urban, Linda Luptáková a iní / slovenská kinopremiéra: 21. júna

debata chyba