Nevhodnosť programu pre maloletých majú spresňovať aj deskriptory

Audiovizuálne diela a televízne programy by sa mali od budúceho roka označovať aj s použitím deskriptorov spresňujúcich prítomnosť potenciálne škodlivého obsahu pre maloletých divákov. Vyplýva to z návrhu predbežnej informácie o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorú Ministerstvo kultúry (MK) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

09.05.2023 14:24
MK SR, ministerstvo kultury Foto: ,
Ministerstvo kultúry.
debata

Návrh vyhlášky obsahuje sedem obsahových deskriptorov – násilie, diskriminácia, strach, závislosť, sex, vulgarizmy a nahota. „Na základe prítomnosti typu potenciálne škodlivého obsahu sa určí aj veková vhodnosť označovaného komunikátu. Výsledná veková vhodnosť odráža najprísnejšie kritériá z hľadiska typu potenciálne škodlivého obsahu a oznamujú sa len obsahové deskriptory viažuce sa k tejto výslednej, najprísnejšej vekovej vhodnosti,“ dodalo ministerstvo.

V dôvodovej správe pripomína, že jednotný systém označovania upravený aktuálne platnou vyhláškou obsahuje klasifikáciu obsahov len z hľadiska vekovej vhodnosti. Povinnosť aktualizácie vyplýva aj zo smernice Európskeho parlamentu (EP), ktorá je transponovaná do nového zákona o mediálnych službách.

„Novou mediálnou legislatívou bola zriadená Komisia na ochranu maloletých ako osobitný orgán koregulácie pre oblasť ochrany maloletých pri uplatňovaní jednotného systému označovania, do pôsobnosti tejto komisie patrí aj vypracúvanie návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu,“ upozornil rezort kultúry.

„V komisii je zastúpený aj odborník na oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania a odborník na oblasť sociálnoprávnej ochrany detí. Návrh vyhlášky bol prediskutovaný i s ďalšími odborníkmi vrátane odborníkov z oblasti detskej psychológie a psychiatrie,“ dodalo MK.

Vyhláška má podľa návrhu nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2024, niektoré ustanovenia týkajúce sa programov audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie majú vstúpiť do platnosti od júla budúceho roka.

debata chyba
Viac na túto tému: #MK SR