Šéf Audiovizuálneho fondu Peter Badač mal porušiť zákon o fonde, hrozí mu odvolanie

Riaditeľ Audiovizuálneho fondu (AVF) Peter Badač sa mal dopustiť viacerých vážnych pochybení, vrátane porušenia zákona o fonde. Konštatuje to dozorná komisia fondu, ktorá svoje zistenia prezentuje v zápisnici zo svojho júlového zasadnutia. Závermi komisie sa bude zaoberať Rada AVF, ktorá volí a odvoláva riaditeľa fondu.

01.08.2023 10:00
peter badač Foto: ,
Peter Badač počas verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS 13. júna 2022.
debata

Badač sa mal podľa kontrolného orgánu okrem porušenia zákona spreneveriť i etickému kódexu AVF, rovnako mal nehospodárne použiť prostriedky fondu v rámci svojich pracovných ciest.

Podpredsedníčka rady Slavomíra Salajová TASR potvrdila, že zistenia komisie budú bodom programu na najbližšom piatkovom (4.8.) rokovaní. „Ak sa členovia rady stotožnia so závermi dozornej komisie, že zo strany riaditeľa došlo k porušeniu zákona, rada má povinnosť ho odvolať,“ vysvetlila Salajová s odvolaním sa na zákonné ustanovenia.

V dokumente, zverejnenom na stránke AVF, dozorná komisia objasňuje šetrenia viacerých podnetov, poukazujúcich na porušenie predpisov zo strany riaditeľa a predsedu Rady AVF.

V prípade Badača konštatuje konanie nad rámec poverenia pri uzatváraní zmluvy medzi AVF a Slovenským filmovým ústavom. Porušenia zákona o AVF sa mal Badač dopustiť tiež tým, že nedodržal lehoty pre doručenie návrhu zmluvy o poskytnutie príspevku žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti potrebné pre vyhotovenie návrhu zmluvy o pridelení schválených prostriedkov pre ich projekt.

Peter Badač Čítajte viac Kiná sú plné slovenských filmov, ale diváci chýbajú

Nesúlad s etickým kódexom fondu mal nastať pri ukončovaní pracovnoprávneho vzťahu so zamestnankyňou fondu. „Úkony, ktoré riaditeľ voči dotknutej zamestnankyni vykonal, mohli vzbudiť dojem nevhodného vystupovania, pri ktorom zároveň absentovali atribúty zdvorilého, korektného, trpezlivého a rovnakého prístupu,“ píše dozorná komisia v zápisnici.

K nehospodárnemu využitiu prostriedkov malo dôjsť počas Badačovej májovej cesty do Liberca, počas ktorej sa mal zúčastniť aj zasadnutia rady českého Státního fondu kinematografie. „Správa o pracovnej ceste je veľmi stručná a nerozptýlila pochybnosti dozornej komisie a možnom nehospodárnom vynakladaní prostriedkov na pracovné cesty,“ konštatuje dozorná komisia.

V súvislosti so zisteniami komisie už ministerka kultúry SR Silvia Hroncová v piatok (28.7.) odvolala člena rady nominovaného ministerstvom Dušana Zbudila, ktorý bol od marca tiež predsedom rady. Konštatovanie o porušení zákona v zápisnici z júlového zasadnutia sa týkalo aj jeho postupu.

Badača zvolila rada za riaditeľa 18. januára 2023 na základe verejného vypočutia kandidátov. AVF je verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, ustanovil ju zákon v roku 2009.

debata chyba
Viac na túto tému: #Audiovizuálny fond #Peter Badač