Film Šťastný človek: Keď si blízki dôverujú

Manželstvo Horvatovcov podlieha osobným i vzájomným premenám, tak ako všetko vo vesmíre. Jednu zásadnú životnú udalosť, ktorej sú partneri vystavení, sa rozhodli verejne zdieľať. A to prostredníctvom dokumentárneho filmu Šťastný človek, ktorého autorkou je ich priateľka, filmárka a antropologička Soňa G. Lutherová.

23.09.2023 06:00
Marvin 2 Foto:
Šťastný človek je o tom, ako sa človek stáva sám sebou a ako to berú jeho blízki. Citlivo a s rešpektom voči ich intimite približuje prežívanie partnerov v situácii, keď jeden z nich prechádza tranzíciou.
debata

Česko-slovenská rodina žije s dvomi deťmi vo Švédsku. Film citlivo a s rešpektom voči ich intimite približuje prežívanie partnerov v situácii, keď jeden z nich prechádza tranzíciou.

Jedným zo zámerov bolo odmýtizovať queer identitu a postaviť diváctvo pred skutočnosť neľahkého procesu tranzície a jeho vplyvu na vzťahy. Podarilo sa, výsledkom je film o vzájomnej podpore a metamorfóze lásky, aj o tom, že rešpektom dokážeme prekonať strach z neznámeho. Práve strach bráni heterosexuálnej väčšine porozumieť inakosti a tento film by mohol prispieť k empatii voči neznámemu a novému bez pocitu ohrozenia.

Proces tranzície nie je nič exotické, hovorí protagonista filmu Šťastný človek Marvin Horvat
Video
Pozrite si video rozhovor s režisérkou Soňou G. Lutherovou a hrdinom jej filmu Šťastný človek Martinom Horvatom. / Zdroj: TV Pravda

Som jeden z vás

Šťastný človek je o tom, ako sa človek stáva sám sebou a ako to berú jeho blízki. Marvinov najbližší okruh je prijímajúci. Práve na základe dôvery a porozumenia je proces tranzície vytúženou katarziou nielen pre neho. Režisérka nefetišizuje premeny tela a telesnosti zbavuje aj predmet svojho záujmu: lásku. Vzájomnosť v dlhoročnom vzťahu – nech má v poňatí Horvatovcov akokoľvek pragmatickú podobu zbavenú vášne a fatality – čelí zmene pohlavia jedného z partnerov a táto situácia iniciuje reflexiu slova ľúbiť.

film Šťastný človek, Soňa G. Lutherová, Marvin Horvat Čítajte viac Režisérka Soňa G. Lutherová: Trans ľudia sú obyčajní ľudia a žijú okolo nás

Film rozpráva príbeh jedného z nás, teda Európana zo strednej triedy, ktorý má stabilné sociálne zázemie, je vzdelaný, zamestnaný a obklopený milujúcou rodinou. Marvin je queer, ale nie je exponovaný ako príslušník menšiny, no v skutočnosti ostrakizovaným je, čo naznačuje aj dialóg o obmedzených možnostiach vycestovať s iným zápisom pohlavia v dokladoch. Šťastný človek však nie je o identitárnej politike, neformuluje zvláštne potreby transľudí, a predsa je Lutherová angažovaná, tým, že ich perspektívu sprostredkúva.

Trailer k novému dokumentárnemu filmu Šťastný človek

Marvinovo vnímanie postupnej premeny na muža vytvára priestor premýšľať o rodových stereotypoch. Teší sa z rastu fúzov, začne sa starať o svoje telo cvičením, čo otvára novým spoločným aktivitám aj voľný čas s manželom. Ako rodič a partner sa však zásadne nemení a to je pre príbeh kľúčové. Najväčšou zmenou je jeho nadobúdanie vnútornej integrity a sebavedomia. Práve získanie vytúženej súvislosti s vlastným telom subtílne demonštruje jeho fyzický prejav v priebehu a po tranzícii. Lutherová zachytáva nepatrné zmeny v dynamike rodinného kolobehu, sústrediac sa na rutinu a malé udalosti, akou je napríklad cesta za Marvinovým otcom do Čiech či jeho stretnutie s kamarátkou z dospievania. Observáciu dopĺňa pomocnými rozhovormi na tému s jednotlivcami príbehu, ale v priamej konfrontácii ich nezobrazuje. Marvina poodhaľuje voiceover čítajúci z jeho beletristickej tvorby.

Šťastný človek je predovšetkým film o uprednostnení potrieb druhého a zásadnou postavou príbehu sa stáva práve Marvinov manžel Ivan. Jeho podpora je tichá, vnútorná. Bez explicitných heroických gest sa tak stáva hrdinom vlastného príbehu.

Šťastný človek Čítajte viac Aká je pravda o živote transrodových ľudí? Na Slovensku sa o nich vzdeláva málo

Bez predsudkov

Marvin a Ivan sú manželia, ako rodina sú teda asimilovaní. Queer identita je nahliadaná v civilnom prostredí rodiny, ktorej rutina sa ničím neodlišuje od tej, kde deti vychovávajú cisrodoví rodičia (Cisrodovosť je stav, v ktorom sa rodová identita človeka zhoduje s jej biologickým pohlavím.).

Téme nebinárnej a transrodovej identity sa venuje aj Kateř Tureček v krátkej štylizovanej dokumentárnej mozaike Lidi, ktorou reflektuje polohy queer identít, ich špecifiká aj nároky, teda politiku identity mladej generácie trans- a nebinárnych ľudí. Tento umelecký film dobre dopĺňa tému z inej perspektívy a prekonáva striktné rodové delenie. Na rozdiel od Horvatovcov Lidi predstavujú v kontexte politiky identity cestu liberalizácie. Tureček premýšľa o prekonaní nielen rodových stereotypov, ale aj kultúrnych tradícií, ktoré sú pri formovaní individuálneho aj kolektívneho vedomia zásadné.

Dánske dievča Čítajte viac Drážďany pomenovali ulicu po transžene Lili Elbe. Jej príbeh rozpovedal film Dánske dievča

Odzrkadľuje to aj fakt, že Marvinova matka, ktorá vo filme nevystupuje, odmieta skutočnosť prijať, nepodporuje ho. A práve popretím normatívnych rámcov a imaginovaním nového sa otvára cesta pre budúcnosť inkluzívnej spoločnosti bez predsudkov.

Dnes už chápem mamin strach a odmietanie mojej tranzície, hovorí transrodový muž Marvin Horvat.
Video
Zdroj: PRAVDA

Marvin sa mení na muža a práve to je satisfakciou. Na rozdiel od Tureček Lutherová nepátra primárne po špecifikách jeho identity, zobrazuje spolužitie rodiny, kde sa obaja rodičia veľmi pozvoľna menia. Nenaráža na ostré hrany a pri autentických situáciách absentujú aj explicitné a priame rozhovory partnerov o intimite ich vzťahu. Autorským gestom je jemnocitný rešpekt voči protagonistom aj voči chúlostivej téme a v popredí je snaha otvoriť film širokému publiku.

Šťastný človek očisťuje pojem tranzície od politiky strachu, od vykonštruovaného exotizmu aj sexizmu. Je to predovšetkým film o partnerstve. Zdôrazňuje rozvahu a pragmatizmus pri uvažovaní o hodnotách manželstva v ústrety k udržateľnos­ti lásky.

HODNOTENIE PRAVDY: 3,5 HVIEZDIČKY Z 5

Šťastný človek/ Slovensko, Česko / 2023 / r. Soňa G. Lutherová

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #filmová novinka #tranzícia #Šťastný človek