Ministerstvo kultúry navýšilo finančné prostriedky pre Audiovizuálny fond a Fond na podporu umenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zabezpečilo na rok 2023 navýšenie finančných prostriedkov Audiovizuálnemu fondu (AVF) spolu o 27,8 miliónov eur a Fondu na podporu umenia (FPU) o tri milióny eur. Navýšenie pre AVF je reakciou na krízy, ktorým čelí slovenské audiovizuálne prostredie od roku 2020 doteraz. Navýšenie pre FPU súvisí s podporou vzdelávania detí a mládeže, konkrétne s rozšírením programu Kultúrne poukazy o dotácie pre subjekty v kultúre, ako aj s kompenzáciou negatívneho dopadu inflácie na vybrané projekty.

10.10.2023 12:30
Audiovizuálny fond Foto:
Logo Audiovizuálneho fondu.
debata

Podpora Audiovizuálneho prostredia

Na podporu audiovizuálneho prostredia, ktoré je stále poznačené následkami pandémie COVIDU 19 (pokles tržieb kín, distribútorov a producentov za dva roky sa pohybuje v sume asi 51 mil. eur), zabezpečilo ministerstvo kultúry zvýšenie príspevku pre AVF o 6 miliónov eur. Audiovizuálne prostredie v súčasnosti zápasí aj s nárastom inflácie a tiež so zmenou kurzu českej koruny, čo ovplyvňuje koprodukcie s českým audiovizuálnym prostredím.

Okrem 6 mil. eur na podpory pre audiovizuálne prostredie sa podarilo pre AVF zabezpečiť aj 21,8 mil. eur na zvýšenie podpory audiovizuálneho priemyslu, ktoré budú následne poskytnuté oprávneným žiadateľom formou dotácie v súvislosti s vynaloženými výdavkami pre realizácii filmových projektov. Tento systém podpory pozitívne vplýva k výraznému rozvoju audiovizuálnej kultúry na Slovensku takmer vo všetkých medzinárodných ukazovateľoch, ako aj ku kvalitatívnemu nárastu filmovej a televíznej tvorby, vyjadrenému najmä počtom účasti aj cien z medzinárodných podujatí, odbornou reflexiou aj každoročnou periodicitou udeľovania národných cien v oblasti slovenskej audiovízie.

Podpora vzdelávania kultúrou

Ministerstvo kultúry zároveň navýšilo pre rok 2023 aj príspevok Fondu na podporu umenia o tri milióny eur, ktorý bude ako dočasná náhrada kultúrnych poukazov čiastočne využitý pre oblasť vzdelávania a podpory systematického oboznamovania sa detí a mladých ľudí s kultúrou a umením, pre podporu zvyšovania ich záujmu o aktivity spojené s kultúrou a návštevu kultúrnych prezentačno-vzdelávacích akcií. Ďalšiu časť príspevku môže FPU využiť na dofinancovanie vybraných projektov najmä v súvislosti s negatívnym dopadom inflácie.

Očakávaným prínosom dotácie je budovanie návyku pre budúcu pravidelnú návštevu kultúrnych inštitúcií a podujatí, najmä v menej rozvinutých oblastiach, nakoľko kultúru a umenie považujeme za významný nástroj, prostredníctvom ktorého je možné odovzdávať deťom a mladým ľuďom dôležité odkazy tolerancie, vnímavosti voči potrebám slabších a sociálne

vylúčených, akceptácie odlišnosti, vnímavosti environmentálnych problémov a potreby udržateľnosti, a celkovo pri osvojovaní si hodnôt demokracie a slobody.

Doteraz tzv. kultúrne poukazy pre školy zabezpečovalo prostredníctvom svojich dotačných schém Ministerstvo kultúry SR. S platnosťou od 26. 9. 2023 preberá na rok 2023/2024 túto dotačnú schému FPU. Fond v súvislosti s tým už zverejnil Mimoriadnu výzvu č. 1/2023 pod názvom Umenie pre školy, ktorá je určená na podporu projektov, ktorých cieľovou skupinou sú žiaci a žiačky základných a stredných škôl. Finančná podpora v celkovom objeme milión eur bude poskytnutá priamo organizátorom a organizátorkám podujatí pre školy. Výzva na podávanie žiadostí je otvorená od 2. októbra do 30. októbra 2023.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Audiovizuálny fond #Fond na podporu umenia