Galériu u anjela obsadili anjeli

Kaplnky, zvony aj anjeli strážni zaplnili priestory Galérie u anjela v Kežmarku. Letná výstava prezentuje výber z diel Márie Rudavskej a Andreja Rudavského. A je poctou k výročiu príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.

18.08.2013 07:00
debata

„Tvorba oboch je spojená trvalým putom s vierou a duchovným odkazom Slovenska. Nie je to záležitosť jedného výročia či módneho trendu. Je to ich pohľad na svet, je to otčenáš, chlieb ich každodenný, prijímaný s pokorou a láskou,“ vysvetlila kurátorka Carmen Kováčová.

Andrej Rudavský: Kaplnka Foto: Galeria u anjela
Andrej Rudavsky Andrej Rudavský: Kaplnka

Subtílna postava s vtáčou hlavou, vyžarujúca mystickú silu. Takí sú Ochrancovia či Anjeli ochrancovia Márie Rudavskej. Pri ich zobrazovaní sa výtvarníčka zbavila všetkých tvarov, pod ktorými sa usadili v predstavách ľudí. Nadviazala na to najlepšie z dejín. „Sprevádza nás od najstaršej sochy ženy s vtáčou hlavou z mesta Ur, k egyptskému bohu s vtáčou hlavou Horovi až k posolstvu bohyne Atény. Objavujeme slovenské a praslovanské mýty a madony,“ uviedla kurátorka. Bronzové plastiky aj pastely Márie Rudavskej otvárajú brány: do duchovných sfér človeka aj k tajomným chodbám poznania. Cítiť v nich posvätnú úctu k prírode. Oblaky s krížom v skalách vyvolávajú predstavu svätyne. „Bodky a čiarky na anjeloch ochrancoch sa stávajú morzeovkou duchovného bytia. Jej dielo definuje skromnosť, pokora a sila pravekého mýtu,“ pokračovala Carmen Kováčová.

Témy Veľkej Moravy zaujímali a inšpirovali Andreja Rudavského – člena skupiny Galandovcov – odjakživa. „Naplno rozozvučal svoje zvony a zvoničky, staval kríže, kaplnky a chrámy v dobách prajných aj menej prajných. Vtedy, keď to nebolo módne, ba priam naopak – nežiaduce,“ pripomenula kurátorka. Kaplnky symbolizujú stále hodnoty, prameň, z ktorého vychádza a ku ktorému sa vracia.

„Chcem, aby moje sochy niesli v sebe všetky pohnútky, aby pole výrazu kulminovalo od lyriky po drámu, lebo toto všetko je schopné sa v človeku stretávať,“ vyznal sa Andrej Rudavský. Z mytologicko-pohanských, kresťansko-náboženských a staroslovienskych prvkov si vytvoril individuálnu symboliku a z tradičnej ľudovej kultúry invenčný výtvarný jazyk. Výstava predstavuje výber z Rudavského bronzových plastík a reliéfov. Tie sú zdobené hlaholikou, ktorá modeluje ornamenty. Jeho krédo znie: „Sila vôle a odhodlanie sú vzácne, uplatníš ich však, len keď žiješ.“

Socha Andreja Rudavského s názvom Vierozvestovia stojí v New Yorku pred budovou OSN. Tumbu svätého Konštantína možno obdivovať v Bazilike Sant Clement v Ríme. Jeho diela sú v zbierkach renomovaných slovenských i zahraničných galérií a múzeí. Diela Márie Rudanskej sa dostali aj do zbierok v Austrálii, Japonsku, Kanade či Spojených štátoch.

„V čom spočíva čaro tvorby Márie a Andreja Rudavských? Majú jednu zvláštnu spoločnú črtu, je za ňou cítiť vrúcne bijúce ľudské srdce,“ dodala Carmen Kováčová. Výstava, ponúkajúca nekaždodenný zážitok, bude v kežmarskej Galérii u anjela do 12. septembra.

debata chyba