Slovenská národná galéria pozýva do Strážok

Ladislav Mednyánszky je jedným z najvýznamnejších umelcov, ktorí sa narodili alebo žili na území Slovenska a kaštieľ v Strážkach patril k najmilším miestam maliarovych pobytov. Prežil v ňom časť mladosti a vždy sa do Strážok, kde mal jediný stály ateliér, rád vracal.

01.10.2008 17:33
Kaštieľ v Strážkach Foto:
Kaštieľ v Strážkach.
debata

Expozícia, ktorú pri príležitosti svojho 60. výročia usporiadala Slovenská národná galéria prináša výber maliarskych diel Mednyánszkeho prác z 1. polovice 70. rokov 19. storočia do obdobia 1. svetovej vojny, ktorým sa maliarske dielo ukončuje. Mnohé z jeho diel neboli donedávna známe ani odborníkom. Maliarova orientácia prekvapuje úzkou väzbou na európske, predovšetkým francúzske maliarske tendencie 2. polovice 19. a začiatku 20. storočia. Súbor predstavuje výnimočné dielo Ladislava Mednyánszkeho v jeho rôznorodosti a variabilite. Nová expozícia je obohatená o Mednyánszkeho diela z posledného nákupu SNG v roku 2000, keď sa zbierka doplnila o diela z tzv. strážskej pozostalosti.

Maliar Ladislav Mednyánszky.
Ladislav Mednyánszky Maliar Ladislav Mednyánszky.

Súčasťou expozícií bude aj neveľká výstava Ars inter Arma, ktorá je čiastkovým príspevkom k štúdiu ranonovovekého umenia na Slovensku. Dielami z vlastných i výpožičkami z iných zbierkových fondov sa snaží priblížiť najplodnejšie obdobia a centrá severovýchodného Uhorska uvedeného obdobia. Z časti symbolicky je určená pre priestory bývalého Horváth-Stansithovského renesančného Kaštieľa v Strážkach, ktorý bol v 16. – 18. storočí sídlom významnej školy a humanistickej knižnice. Samotná expozícia sa prirodzene koncentruje na hnuteľné pamiatky.

Výstavy: Strážky a Ladislav Mednyánszky **
// //
Ars inter Arma**

Kde: SNG, Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá
Kedy: 3. 10. 2008 – 12. 4. 2009
Kurátorky: Katarína Beňová a Katarína Chmelinová

debata chyba