Chrámy múz sú aj skladmi a kabinetmi

Orol skalný, lebka zbojníka s dátumom 1801, slamený úľ, tkáčske závažie z bronzovej doby, drevené kreslo z prvej polovice 19. storočia, Filkova Ružová raketa, fragmenty zbraní z vyhoreného hradu Krásna Hôrka... Archa v átriu Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie pripomína rozmanitosť toho, čo uchovávajú zbierky slovenských múzeí a galérií. A zároveň pozýva na výstavu Uchovávanie sveta: Rituál múzea v digitálnom veku.

15.01.2016 09:00
vystava, sng, uchovavanie sveta, Mohyla na Bradle Foto: ,
Aj architektonické monumenty, akým je Štefánikova mohyla na Bradle, možno vystaviť v galérii.
debata

„Zámerom je ukázať všetky podoby muzeálnej práce a využiť pri tom moderné digitálne technológie tak, aby sa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok,“ povedala kurátorka Alexandra Kusá. Expozícia rozpráva o tom, že múzeum je síce „chrámom múz“, v ktorom možno rozjímať o podobách umenia, plní však aj množstvo iných funkcií. Je neobyčajným skladom, učebňou či kabinetom poznania.

„Zbierkový predmet je svätý grál, ktorého sa nemožno dotýkať. Na mnohých miestach výstavy však vyzývame návštevníkov: dotýkajte sa! Galandov obraz Matka (Ružová madona) je ikonickým dielom našich zbierok. V jej susedstve je digitálny náprotivok, do ktorého môže každý podľa ľubovôle zasiahnuť,“ vysvetlila kurátorka. Všetky „zásahy“ ukladá program v pamäti, takže napokon vznikne akýsi „obraz zásahov“.

Virtuálna vitrína

Neskororenesančná skriňa, vyrobená začiatkom 18. storočia na Spiši, slúžila kedysi ako kabinet kuriozít. Podľa legendy išlo o svadobný dar barónovi Štefanovi Andrássymu a Žofii Serédyovej. Vzácnosť zbierok Slovenského národného múzea – hradu Krásna Hôrka poškodil pred štyrmi rokmi požiar. Pri obnove odhalili reštaurátori maliarsku výzdobu nadstavca, zobrazujúcu biblické postavy a bájne zvieratá.

Nádherný kus nábytku, na policiach ktorého sú vzácne kusy habánskej keramiky aj meissenskej a viedenskej porcelánky, dominuje miestnosti, predstavujúcej rôzne podoby inštalovania. V dobových vitrínach možno obdivovať slávnostné čepce, zvyšky polychrómovaných sôch svätcov, motýle či osobné predmety zo Štefánikovej pozostalosti. Vystavené diela si možno poobzerať vo virtuálnej vitríne.

Bez ohľadu na hodnotu a kvalitu ukrývajú depozity múzeí a galérií všetky zbierkové predmety. Pripomínajú sklady. Stačí na obrazovke načrtnúť akýkoľvek tvar a objaví sa objekt, v ktorom sa opakuje.

Svetelný kruh na podlahe miestnosti utopenej v prítmí káže, kam sa musí návštevník postaviť, aby odkryl tajomstvá obrazu Svätá Praxitela z konca 17. storočia. Pred rytinami zobrazujúcimi protiturecké boje je zas rozložená interaktívna hra. Kto sa dá zlákať, môže vyhrať a dobyť pevnosť. Alebo skončiť v poli porazených.

Listovanie v skicároch

Najintímnejšou fázou umeleckej tvorby je skicovanie, zaznamenávanie prvotným myšlienok. Vedľa náčrtu aktu či krajiny možno v skicároch slovenských výtvarných umelcov objaviť hoci aj zoznam, čo treba nakúpiť, alebo narýchlo „načmárané“ telefónne číslo.

„Listovaním by sa skicáre najväčších majstrov slovenskej moderny i súčasných umelcov poškodili. Na tabletoch v nich možno listovať bez toho, aby sa ich návštevník fyzicky dotýkal,“ spomenula kurátorka Lucia Gavulová. Navyše môže v nich objavovať „predobrazy“ diel vystavených v miestnosti.

„Čo robiť, ak sa nejaké dielo nezmestí do výstavných priestorov? Na príklade ikonickej Štefánikovej mohyly na Bradle, ktorú postavili na základe architektonického návrhu Dušana Jurkoviča, vidno spôsoby, ako aj takúto pamiatku možno uchovávať a vystavovať v galérii,“ vysvetlila Alexandra Kusá.

Prvotné nápady, poznámky, zápisky z porád, e-mailová komunikácia a obrázky na veľkej nástenke nie sú receptom „ako sa robí výstava“, ale dokumentom, ako sa rodila práve táto. Zaujímavým. Miestnosť s názvom Poznámkujeme je jediná, v ktorej „chýba technológia“. Digitálna inštalácia Jána Šicka je bodkou za výpravou do zákulisia múzejnej a galerijnej práce. Nie náhodou nastoľuje aj otázku: Nie je trvácnosť digitálnych dát, uchovávajúcich umenie v pominuteľnom svete na veky vekov, iba mýtom? A pripomína, že zdravá miera pochybností je na mieste vždy.

Nápaditá výstava Uchovávanie sveta: Rituál múzea v digitálnom veku, ktorá umne a hravo využíva najmodernejšie technológie, bude v Slovenskej národnej galérii do 28. februára.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výstava #alexandra kusá #Slovenská národná galéria #Esterházyho palác #Uchovávanie sveta: Rituál múzea v digitálnom veku