Vyhlásili múzeum a galériu roka

Múzeom roka 2015 je Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a titul Galéria roka 2015 patrí Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Nositeľov ocenení za výnimočné výsledky pri plnení poslania múzeí a galérií vyhlásili v pondelok v sídle Ministerstva kultúry SR.

07.06.2016 07:00
Oravská galéria Foto:
Oravská galéria v Dolnom Kubíne.
debata

Cenu Andreja Kmeťa získali šiesti odborníci v oblasti múzejníctva a galeristiky – z nich teoretička výtvarného umenia Iva Mojžišová a etnograf Ján Weiss in memoriam. Cena sa udeľuje za vedecké práce, ktoré pomáhajú odbornému rastu slovenského múzejníctva a galérijníctva, etnografie a folkloristiky a takisto za celoživotnú či mnohoročnú odbornú prácu v týchto oblastiach.

Múzeum roka 2015 – Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa komplexne venuje dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti strednej a južnej časti stredoslovenského regiónu. Porotu zaujalo viacročným projektom reštaurovania ucelenej zbierky šľachtických mortuárií, teda pamiatok spojených s pohrebmi a miestami pochovania. Zaujalo aj výstavami a sprievodnými aktivitami, ktoré organizuje pod heslom Dobrý deň, múzeum na každý deň!

Oravská galéria v Dolnom Kubíne – Galéria roka 2015 sa špecializuje na dokumentáciu Oravy a tradičné ľudové umenie, ako aj maľbu 20. a 21. storočia. Porotu zaujala nadobudnutím rozsiahlej zbierky výtvarných diel a insitného umenia a tiež zreštaurovaním neskorobarokového oltárneho obrazu s výjavom ukrižovania. Okrem toho porota ocenila projekt Rezervované pre budúcnosť, v rámci ktorého galéria pripravila tri výstavy a vydala rozsiahlu publikáciu k 50. výročiu jej vzniku.

Cenu Andreja Kmeťa za celoživotné dielo získal etnológ, vysokoškolský pedagóg a zakladateľ viacerých etnologických inštitúcií Ján Podolák. Dlhoročný pracovník Východoslovenského múzea v Košiciach, správca archeologických zbierok múzea a správca fondu papierových platidiel Dárius Gašaj bol ocenený za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva. Laureátkou ceny za systematický prístup k mapovaniu osobností dejín slovenského výtvarného umenia sa stala hlavná kurátorka Galérie mesta Bratislavy Žofia Kiss-Szemán. Cenu za zásluhy pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a environmentálneho vzdelávania dostala riaditeľka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Danka Šubová.

debata chyba
Viac na túto tému: #Múzeum roka #Galéria roka #Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici #Oravská galéria v Dolnom Kubíne #Cena Andreja Kmeťa