Majster z Okoličného odkrýva tajomstvá umeleckej dielne

Bol typickým dieťaťom svojej doby. Pružne reagoval, keď narastal dopyt po veľkolepých oltárnych obrazoch. Experimentoval s motívmi i technológiami. Dokázal splniť aj špeciálne požiadavky tých, čo si ich objednávali. A patril k najlepším maliarom stredoeurópskej neskorej gotiky.

01.12.2017 12:00
debata
Majster z Okoličného a dielňa: Ukrižovanie, cca... Foto: SNG
Majster z Okoličného Majster z Okoličného a dielňa: Ukrižovanie, cca 1500 - 1510

Keďže jeho meno sa z anonymity minulých storočí nevynorilo, dostal pomenovanie Majster z Okoličného. „Bol súčasníkom a kolegom Majstra Pavla z Levoče, dá sa mu pripísať rad výnimočných obrazov, a predsa takmer upadol do zabudnutia,“ hovorí Dušan Buran, kurátor výstavy Majster z Okoličného a gotické umenie Spiša okolo roku 1500, ktorá je v Slovenskej národnej galérii.

Keď gotický oltár z kláštorného kostola v Okoličnom nahradili v 18. storočí novým, ten pôvodný rozobrali. Jednotlivé tabuľové maľby a sochy sú dnes v zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Niektoré jeho časti sú dokonca asi definitívne stratené. Jeho súčasťou bolo aj Ukrižovanie, ktoré pred ôsmimi rokmi zakúpila SNG. Obraz bol však v takom zlom stave, že potreboval dôkladne zreštaurovať. Čistenie, odstraňovanie neskorších zásahov či upevnenie pôvodnej maľby si vyžiadali veľa času a trpezlivosti reštaurátorov. Výsledok ich práce prezentuje expozícia, v ktorej sa podarilo po prvý raz v modernej histórii zhromaždiť na jednom mieste všetky zachované obrazy a plastiky oltára.

Na konci 15. storočia patril Majster z Okoličného k umelcom v Spišskej Kapitule. „V roku 1505 ho stretávame ako spoluautora jedného z oltárov v Bardejove. Približne v tom istom čase už spolu s vlastnou dielňou pracoval na oltári pre okoličianskych františkánov. Vzápätí však stihol dokončiť dva oltárne triptychy pre neďaleký zemepanský kostol v Smrečanoch. Z Liptova sa neskôr dostal do Košíc, kde v roku 1516 datoval jeden z najkrajších oltárov Dómu sv. Alžbety. Tým sa jeho umelecká stopa stratila,“ spomína kurátor.

Pripomína, že keď hovorí o Majstrovi z Okoličného, skôr ako konkrétneho umelca má na mysli umeleckú dielňu. „Tak ako iní maliari a sochári okolo roku 1500 v strednej Európe ani on dlhodobo neudržiaval statický ateliér s konštantnými spolupracovníkmi – nielen s ďalšími maliarmi, ale aj s tesármi, so stolármi, s pozlacovačmi atď. Ich zostavu neváhal prispôsobovať rozsahu objednávky a podobným spôsobom asi aj sám prijímal členstvo v iných dielňach,“ zdôrazňuje Dušan Buran.

Obrazy v dielňach tak kolovali v rukách viacerých maliarov, každý z nich mal na starosti niečo iné. Pre dorozumievanie používali rôzne značky, ktoré však dnes vidno už len pri infračervenom svetle. Tento štýl práce dokazuje vysoký stupeň racionalizácie pracovných postupov. Vystavené grafiky zas pripomínajú, kde nachádzal pri rýchlej produkcii malieb inšpiráciu. Rozhodne však nešlo o kopírovanie, podľa kurátora Majster z Okoličného zostavoval svoje kompozície veľmi kreatívne. Svoje miesto má v netradične inštalovanej expozícii aj samotná architektúra kláštorného kostola v Okoličnom. V rámci gotického stavebníctva ide na našom území o unikát.

Pomocou moderných technológií si môže každý návštevník vytvoriť vlastný gotický tabuľový obraz. Záleží len na invencii, ako dokáže skomponovať ponúkané časti – od témy a pozadia, cez jednotlivé motívy aj postavy až po konečnú dekoráciu. Výstava Majster z Okoličného bude v SNG ešte do nedele 3. decembra. Vyšiel k nej aj reprezentatívny katalóg a korunou projektu je špecializovaná webová stránka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #výstava #SNG #gotika #Majster z Okoličného