Vývoz umenia bude mať presnejšie pravidlá

, 18.01.2018 14:00

Podmienky pre vývoz a dovoz predmetov kultúrnej hodnoty by sa mali prispôsobiť súčasných trendom a požiadavkám.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Hlavným cieľom návrhu novely je podľa MK SR prispôsobiť právnu úpravu súčasným požiadavkám praxe, spresniť kategorizáciu predmetov kultúrnej hodnoty a tým odbremeniť vlastníkov predmetov kultúrnej hodnoty od zbytočnej administratívnej a finančnej záťaže.

„Úprava právneho predpisu spresňuje obsah 18 kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, vrátane zavedenia ďalších identifikačných znakov takýchto predmetov – finančný prah a slovacikálnosť predmetu,“ ozrejmuje v predloženom materiáli rezort kultúry. Predmetom kultúrnej hodnoty, ktorého sa týkajú zákonné podmienky vývozu, tak napríklad môže byť kachľová pec, staršia ako 100 rokov s hodnotou vyššou ako 3-tisíc eur, hodiny vyrobené do roku 1948 s hodnotou vyššou ako 15-tisíc eur, ale aj slovacikálne autorské odevy a textílie, staršie ako 50 rokov s hodnotou nad 5-tisíc eur.

Podľa skúseností z praxe upravuje legislatívna zmena tiež spôsob, akým bude vlastník predmetu predkladať žiadosť o povolenie na vývoz, upravuje sa aj postup správneho orgánu a spôsob posudzovania takejto žiadosti. Ako podklad sa zavádzajú odborné stanoviská relevantných inštitúcií. „Okrem stanoviska Pamiatkového úradu SR, prípadne Slovenskej národnej knižnice, si MK s prihliadnutím na kategóriu predmetu kultúrnej hodnoty vyžiada aj odborné stanovisko Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Slovenského technického múzea, Múzea SNP či Vojenského historického múzea,“ ozrejmilo ministerstvo. Ak navrhovanú novelu zákona schváli Národná rada SR, zákon bude účinný od 1. júla 2018.

#Ministerstvo kultúry #umelecké predmety #umenie #vývoz
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk