Videoart, čo podpichuje myseľ i bránicu

, 31.01.2018 16:00

Barbie a Ken tancujú pri tónoch Beethovenovej Pastorálnej symfónie. Za radom monitorov vykrajuje z tmy bodové svetlo neveľký obrázok, ktorého tajomstvo odhalí pohľad zblízka.

Je to reprodukcia gigantického budovateľského súsošia Viery Muchinovej Robotník a kolchozníčka s kosákom a kladivom v rukách vztýčených v spoločnom víťaznom geste. Videoinštalácia Cloneline je jedným z desiatich totemických diel Petra Meluzina, ktoré vystavuje Považská galéria umenia v Žiline pod názvom V-idea.

Peter Meluzin: Cloneline
Peter Meluzin: Cloneline Autor: ARCHÍV PGU

„Cloneline nielenže evokuje proces klonovania, ktorým umelec reaguje na riziká jeho slabej kontroly a možnosť zlyhania,“ hovorí kurátorka Mira Sikorová-Putišová. V Muchinovej diele a Meluzinovej paródií nachádza aj iné momenty, ktoré ich spájajú. „Obe figurálne kompozície odhaľujú umelý charakter súvislostí, v ktorých vznikli, alebo na ktoré odkazujú – či ide o doktrínu socialistického realizmu Sovietskeho zväzu v 20. storočí, alebo preexponovaný ideál krásy a dokonalosti v proporciách hračiek,“ pripomína kurátorka.

Kým v osemdesiatych rokoch bol Peter Meluzin jednou z kľúčových osobností akčného umenia, v nasledujúcom období patril k najdôležitejším autorom umenia inštalácie a videoumenia. Jeho diela, v ktorých ako virtuóz imaginácie, absurdnej metafory i uštipačnej demystifikácie sugestívne narába s možnosťami nových médií, nechýbali po roku 1990 na významnejších prezentáciách súčasného umenia na Slovensku i v zahraničí. Ich myšlienkovými a etickými nábojmi presne mieri na stereotypy konzumnej spoločnosti, civilizačné aj pop-kultúrne neduhy súčasnosti.

„Letisková colná kontrola preskenovaním batožiny odhalila pokus azylanta prepašovať v kufri vlastné dieťa (správa z masmédií). Cca v rovnakom čase bola manželka na sonografii nášho dieťaťa v piatom mesiaci tehotenstva.“ Stručným textom uvádza Peter Meluzin videoinštaláciu Diptych – dielo, ktoré bolo vytvorené pre výstavu v Považskej galérii umenia v Žiline. Vedľa seba stavia letiskový sken pašovanej ratolesti, ktorý si privlastnil z médií, a sonografický záznam budúceho novorodenca.

„Obraz dieťaťa azylanta v kufri a záber na nenarodenú dcéru majú spoločný menovateľ – vieru v dobrý život potomka, ktorý sa mu má naskytnúť po opustení dočasného ,inkubátora'. Dielo veľa napovedá o stratégii aktuálnej tvorby výtvarníka, ktorá má korene v deväťdesiatych rokoch. Východiská pre parafrázy a montáže situácií vtedy nachádzal pri skenovaní správ z tlače či televízie, dnes je jeho zdrojom informácií i podnetov pre tvorbu najmä internet,“ vysvetľuje Mira Sikorová-Putišová.

Vo videoinštalácii Skarabeus (Teória všetkého), v ktorej konfrontuje veľkoplošnú projekciu chrobáka valiaceho guľku trusu s maloformátovými videami pápeža Pavla II. a vedca Stephena Hawkinga, sa podľa jej slov autor vracia k relativizovaniu kultov spojených s náboženstvom a zároveň sprítomňuje nezlomnosť ducha jedincov, snažiacich sa vzdorovať zlyhávajúcej telesnej schránke. Hry s neraz až šokujúcimi príbehmi a metaforami možno objaviť v každej z vystavených prác.

„Výstava je sprítomnením toho, čo z diel Petra Meluzina po intenzívnom tvorivom programe autora zostalo vo fondoch iba malého množstva zbierkotvorných inštitúcií. Zároveň prináša aj ,remaky' jeho videoinštalácií, ktoré sa nezachovali, a Považská galéria umenia ich zrekonštruovala. Novšími dielami z posledného obdobia ponúka výstava pohľad i na kontinuitu Meluzinovej tvorby v súčasnosti,“ dodáva kurátorka.

Výstava, ponúkajúca vzácnu možnosť podrobnejšie sa na jednom mieste zoznámiť s tvorbou Petra Meluzina s názvom V-idea, bude v Považskej galérii umenia v Žiline do 18. februára.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#výstava #Skarabeus #Cloneline
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk