Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici vie oceniť pozornosť

14.02.2018 16:06
stredoslovenska
Výstava Mám rada pozornosť v Stredoslovenskej galérii v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej Bystrici predstavuje priestory Pretória. Autor:

Ako keď priečne rozrežete veľkú ovocnú šľahačkovú tortu. Tak pôsobí na vnemy výstava Mám rada pozornosť v Stredoslovenskej galérii v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

Umeleckým vnemom sú teraz čistou belobou nasýtené výstavné priestory. Môžete sa prejsť galériou od jej útrob v podzemí, cez priestory určené na hygienu, postupne navštívite miesta pre biletárky, prejdete všetky poschodia, zablúdite do častí, ktorým sa ľudovo vraví povala, aby ste tu vyliezli na vežičku a obdivovali krásu Banskej Bystrice.

Rozpaky z prázdnych výstavných priestorov vám nahradia zážitky, ktoré pri obrazových výstavách zostávajú nepovšimnuté. Dejiny tejto budovy sú bohaté ako milostný život kurtizány. Svoje vnady ponúka návštevníkom ako galéria od roku 1970. Pretórium – pôvodne renesančná radnica – bolo postavené po roku 1500. Budova prešla dlhým architektonickým vývojom, viacerými stavebnými etapami a mnohými zmenami funkcií. V novšej histórii tu sídlila rímskokatolícka škola či prvá expozícia Múzea SNP.

Výstava venovaná Pretóriu, vychádza z iniciatívy výtvarníčky Lucie Luptákovej, ktorá k spolupráci prizvala Janu Kapelovú, Mateja Gavulu a Oldřicha Morysa. Tvorcovia spoločne reagujú na fyzickú percepciu budovy Pretória, na jej emocionálne prežívanie a symbolickú hodnotu.

Výstava Mám rada pozornosť v Stredoslovenskej...
Výstava Mám rada pozornosť v Stredoslovenskej galérii v Pretóriu na Námestí Štefana Moysesa 25 v Banskej Bystrici predstavuje priestory Pretória. Autor: Matej Gavula (Autor fotografie)

Zámerom výstavy je okrem iného pracovať aj s myšlienkou otvorenosti galerijnej inštitúcie, ktorá budovu v súčasnosti spravuje a niekoľko desaťročí určuje jej spoločenské funkcie. Otvorenosť inštitúcie je manifestovaná voľným sprístupnením všetkých fyzických priestorov budovy a koncentrovaním pozornosti umeleckej reflexie do obslužných, nevýstavných priestorov chodieb, pivnice, podkrovia či loggie. Práve v týchto priestoroch sa zachovalo najviac architektonických detailov, odkazujúcich na historické stavebné etapy objektu.

Monumentalitu prázdnych výstavných siení galérie, ktorá je výsledkom najmladšej funkcionalistickej prestavby, ponechávajú tvorcovia vyznieť v jej architektonickej a priestorovej čistote. Popri výtvarných prácach môže návštevník výstavy intenzívnejšie vnímať aj komplexnú kondíciu budovy a množstvo detailov, ktoré zostávajú pri bežnej prevádzke galérie pred divákmi ukryté.

Projekt neponúka klasické materializované artefakty, je skôr návodom, ako na realitu bezprostredne nazerať. Tvorivosť a koncentrovaná pozornosť je tu chápaná ako princíp, ktorý sa nanovo pokúša nazerať do minulosti a prítomnosti.

Tým, že autori ponúkajú „na prenájom“ výstavné priestory, v ktorých zvyčajne zakotvia umelecké diela, vnášajú do zdanlivo anonymných umeleckých sál, ducha ulice a publicitu doby. K tej navádzajú aj zrkadlá umiestnené v priestoroch na oknách, ktoré pozývajú ľudí z ulice do sveta umenia, tak ako ponúkajú milovníkom umenia rovno z „miesta činu“ nazerať na svet okolo. To je len jedna z možností, ktoré v kurátorskej koncepcii Zuzany L. Majlingovej ponúka výstava Mám rada pozornosť. Potrvá do 10. apríla 2018. Sprievodcom výstavy je obsažný bulletin, ktorý verbálne analyzuje vizuálne vnemy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Stredoslovenská galéria
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk