Zázrak vizuálneho vnemu Daniely Chrienovej v Stredoslovenskej galérii

19.11.2018 12:27

Prelínanie modernizmu s klasikou, zázrak vizuálneho vnemu či obraz súčasného žitia – aj tak možno pomenovať výstavu Daniely Chrienovej, ktorú sprístupnili v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici Bethlenovom dome, Kresliarni, v Dolnej ulici 8.

Daniela Chrienová: Nedokonalé obrazy dokonalosti
Daniela Chrienová: Nedokonalé obrazy dokonalosti Autor: Stredoslovenská galéria

Autorka nazvala výstavu jednoducho Nový súbor, čím po pamäti, bez podania ruky, navodila atmosféru počítačovej doby. Nepohoršuje sa ani nekára, nevaruje pred závislosťou, nekomentuje ani nedohovára, prosto ukazuje tým čo najlepšie ovláda na našu súčasnosť.

Obrazy Daniely Chrienovej zasahujú v plnej miere najintímnejšie pocity diváka, jeho svet, pozornosť a citlivé miesta. Výstava, aj keď nie rozsiahla, ponúka vysoko zdatný neformálny pohľad na súhvezdie nášho žitia, je pre diváka umeleckým zážitkom a evokuje vysokú profesionalitu maliarky, ktorá vidí veci okolo seba. Nebráni sa farebnosti, aj keď svet počítačov by mal byť „zdanlivo“ čiernobiely, zasahuje prijímateľa priamo do jeho trinástej komnaty a ponúka umelecký zážitok. Potrebuje viac?

Výstava je súborom dvoch maliarkiných aktivít, dvoch cyklov, ktoré pozostávajú z posledného obdobia jej pracovných aktivít. Nedokonalé obrazy dokonalosti a Záznamy vizuálneho smogu, upriamujú pozornosť najmä na účinok marketingových a komunikačných nástrojov a vizuálnych stratégií reklamného a filmového priemyslu. Chrienovú zaujímajú filtrované obrazy a informácie z masmédií a miera ich autenticity. Poukazuje aj na dôsledky konzumu a rýchleho striedania informácií dostupných prakticky zo všetkých strán, napríklad na stratu osobnej individuality.

Daniela Chrienová:  Záznamy vizuálneho smogu
Daniela Chrienová: Záznamy vizuálneho smogu Autor: Stredoslovenská galéria

„V maliarskej sérii Nedokonalé obrazy dokonalosti (2010 –) výtvarníčka tematizuje súčasný kult tela podriadený aktuálnemu spoločenskému diktátu, podľa ktorého je všeobecne uprednostňovaný ťažko dosiahnuteľný až nereálny ideál krásy a dokonalosti. Tento tvorivý záujem čiastočne dopovedá aj kolekcia malieb Záznamy vizuálneho smogu (2015 –), ktorá je zameraná na sprostredkovanú realitu ako medzník medzi skutočnosťou a naším vnímaním,“ reflektuje na zobrazené kurátorka výstavy Martina Vyskupová.

Pominuteľnosť, premenlivosť a nestálosť vecí a javov nevníma Daniela Chrienová na rozdiel od kuvičích hlasov ako niečo zničujúce. Dvíha však varovný maliarsky prst a spôsobom, ktorý je jej výsostne vlastný, dokazuje, že nejaká idylka žitia nikdy neexistovala a tak je to dodnes. Len dnes sme celkom pohltení a nevieme sa brániť.

„Príznačnými témami sú vyprázdnené, opustené miesta, depersonalizované figúry a často vplyvom vonkajších podmienok degradované plochy vonkajších bilboardov a papierových vrstiev reklám.“ dodáva Vyskupová.

Pomenovanie výstavy Nový súbor môžeme chápať aj v zmysle nového súboru či novej tvorby, ktorý vychádza z Chrienovej systému práce.

Daniela Chrienová (*1984, Zvolen) absolvovala magisterské (2009) a doktorandské štúdium (2012) na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri maľby u profesora Stanislava Balka. V roku 2006 sa zúčastnila stáže na Akademii Sztuk Pieknych v poľskej Wrocławi. Je viacnásobnou finalistkou súťaže Maľba – cena nadácie VÚB (2012, 2014 a 2016). Žije a tvorí v Banskej Bystrici. Výstava potrvá do 3. februára 2019.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Stredoslovenská galéria
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku