Mesto Šaľa poskytne dotácie pre kultúru vo výške 10-tisíc eur

Mesto Šaľa vyzýva záujemcov o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry pre rok 2021, aby predložili svoje žiadosti. Celková výška dotácií je 10.000 eur.

30.01.2021 18:00
debata

Finančné prostriedky žiadateľom mesto poskytne na základe schválených žiadostí primátorom do výšky 200 eur vrátane a mestským zastupiteľstvom nad 200 eur. Informovalo o tom vedenie mesta.

Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť do 28. mája. V prípade nevyčerpania všetkých finančných prostriedkov bude zverejnená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí.

O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia či vykonávajú činnosť na území mesta, prípadne poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa.

Dotácia môže byť poskytnutá iba tým žiadateľom, ktorí nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo nemajú právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Poskytnutím dotácií z mestského rozpočtu chce samospráva podporiť aktivity zamerané na uchovávanie, rozvíjanie, prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónu a mesta Šaľa.

Finančné prostriedky sú určené na zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, na rozvoj, tvorbu, organizovanie a realizáciu kultúrnych a umeleckých aktivít, podporu publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu mesta, regiónu, podporu miestnych a regionálnych podujatí zameraných na rozvoj turizmu a cestovného ruchu v meste Šaľa a na kultúrnu reprezentáciu mesta Šaľa na súťažiach a festivaloch.

debata chyba
Viac na túto tému: #dotácie #kultúra #Šaľa