Zomrel profesor Petránsky, známy historik umenia a pedagóg

V stredu večer zomrel náhle v Bratislave profesor Ľudovít Petránsky, vo veku nedožitých 78 rokov. Pravde to potvrdila jeho manželka Lívia.

26.08.2021 11:21 , aktualizované: 11:55
Petránsky Foto:
Prof. Ľudovít Petránsky
debata (3)

Historik umenia, vysokoškolský pedagóg a publicista Ľ. Petránsky patril medzi výrazné osobnosti kultúrneho života na Slovensku. Bol kurátorom či spoluorganizátorom mnohých výstav a podujatí. Rešpekt si získal aj ako autor rozsiahlych profilových monografií a knižných publikácií, v ostatných rokoch napríklad o Vincentovi Hložníkovi či Ferdinandovi Hložníkovi. V minulosti často písal o výtvarnom umení aj do kultúrnej rubriky v Pravde.

Rodák z Brezna sa v posledných mesiacoch zdržiaval najmä v rodnom kraji, žil na chalupe v Jarabej. V Bratislave sa zotavoval po nedávnom infarkte a operácii.

Hloznik Čítajte viac Vincent Hložník: Štetec silný ako dláto

Dr. h. c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.

Ľudovít Petránsky Foto: archív rodiny
Ludovit Petransky Ľudovít Petránsky

Narodil sa 22. novembra 1943 v Brezne. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Katedre dejín umenia Filozofickej fakulty UK v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, V roku 1974 získal titul PhDr. na Univerzite J. E. Purkyně v Brne, o tri roky neskôr obhájil v Umenovednom ústave Československej akadémie vied kandidátsku dizertačnú prácu a bol mu udeleneý vedecký titul CSc. V roku 1978 habilitoval na docenta a v roku 1985 získal vedecký titul DrSc. V roku 1986 bol inaugurovaný na profesora a v roku 2005 mu STU vo Zvolene priznala čestný titul Dr. h. c.

V rokoch 1970 – 1990 pôsobil na VŠVU v Bratislave ako vedúci katedry úžitkového umenia a tvarovania priemyselných výrobkov, neskôr ako vedúci katedry teoretických predmetov, od roku 1985 ako profresor a v roku 1989 ako rektor. V roku 1990 nastúpil na Fakultu architektúry STU (FA STU) v Bratislave ako profresor dejín, teórie a metodológie dizajnu a v rokoch 1997 – 2006 tam pôsobil ako prodekan pre styk s verejnosťou a doktorandské štúdium a zároveň ako predseda Slovenskj odborovej komisie pre dizajn (neskôr samostatnej Fakultnej odborovej komisie). Stál pri vzniku Ústavu dizajnu na FA STU v Bratislave a v rokoch 2003 – 2006 bol jeho vedúcim.

V rokoch 2006 – 2010 ho predsedníctvo Senátu FA STU zvolilo za dekana. Prednášal aj na Katefre dizajnu Technickej univerzity v Košiciach a na Katedre dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Patril k hlavným iniciátorom založenia doktorandského štúdia v oblasti dizajnu, habilitácií a inaugurácii v tomto odbore na Slovensku. V roku 2011 odišiel do dôchodku.

Okrem iných sa význačná predstaviteľka svetovej architektúry a pedagogiky prof. Eva Jiřičná o jeho pedagogickej činnosti vyjadrila takto: „…Pán děkan byl první, kdo mě před mnoha lety požádal o přednášku na Fakultě architektúry Slovenské technické univerzity. Od té doby jsme udržovali korespondenci a byla jsem informovaná o jeho činnosti. Pán děkan je výjimečný člověk, ktorý svými vědomostmi, zkušenostmi a láskou ke studentům přispěl k mimořádné kvalitě studia výtvarného umění a architektury v Bratislavě. Jeho zásluhou škola zaujíma výjimečné místo mezi školami nejenom na Slovensku, ale i v Evropě. Nejenže pan děkan Petránsky přispěl ke kvalitě výuky studentů, ale zasloužil se také o spolupráci celého týmu pedagogů, kteří se vzájemně podporují a obohacují svými zkušenostmi jak študenty, tak sami sebe.“

Umeleckohistorická, teoretická a kritická práca prof. Ľ. Petránskeho sa sústreďuje do niekoľkých okruhov. Ich spoločnou bázou je obdobie od druhej polovice 19. storočia až do súčasnosti. Venuje sa najmä maľbe, grafike, sochárstvu, dizajnu, ale tiež prelínaniu jednotlivých umeleckých druhov a vzniku nových typov. Pri interpretácii diel využíva ikonografické, semiotické, ako aj hermeneutické postupy. Veľký dôraz kladie na vplyv kontextu doby na formovanie umeleckého diela, pričom však základnú vedeckú analýzu interpretuje pre čitateľa prístupným a pútavým spôsobom.

Je autorom množstva kníh o slovenskom i svetovom modernom umení. Na základe konkurzov ako kurátor realizoval závažné výstavy doma aj v zahraničí (USA, Kanada, Francúzsko, Fínsko atď.)

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #Ľudovít Petránsky