Emila Fulku inšpiruje aj zranená príroda

Diela výtvarníka Emila Fulku na výstave Eko zásahy v bratislavskej Umelke (potrvá do 17. októbra) sú inšpirované prírodou. A to jej súčasným ohrozením. Obrazom to však neuberá na kráse a pútavosti, naopak – pocit varovania prehlbuje ich pôsobivosť.

11.10.2021 10:00
Emil Fulka Dotyk Foto:
Emil Fulka: Dotyk
debata

Autor totiž prírodu skúma vo vzťahu s človekom, kladie si filozofické otázky o jej zmysle a zraniteľnosti. Vyjadruje sa abstraktným spôsobom, v ktorom sa však dajú čítať posolstvá o pocitoch súčasníka a odkazy na samotné čaro prírody. Kurátorom výstavy je Bohumír Bachratý, ktorý uvádza, že súčasná výstava je výberom z Fulkovej tvorby po roku 2000 a že ide o zreteľné fragmenty prírody. Na obrazoch vidno vrchy, hory a doliny, lesy, stromy, lúky, kvety, vody, bystriny i vodopády, mraky a oblohu nad krajinou, všetko je však stvárnené neobyčajným spôsobom. „Sú to dramatické a bolestné zranené fragmenty,“ spresňuje Bachratý.

Výstava Eko zásahy

Diela výtvarníka Emila Fulku na výstave Eko zásahy v bratislavskej Umelke.

Fotogaléria
Emil Fulka: Dekonštrukčná
Emil Fulka: Narušená forma 2020
+1Emil Fulka: Dotyk

Názov výstavy Eko zásahy znie ako tajuplný slogan (nevie sa, či ide o zásahy dobré, či zlé), ale v každom prípade znie ako memento. Stručne a úderne vystihuje problematiku, ktorou sa Emil Fulka zaoberá nielen teraz, keď sa téma ohrozenia planéty stala priam módnou, ale od mladosti. Začal sa ňou zaoberať po ukončení štúdia: „Téme ekológie som sa venoval hneď po škole, spočiatku som ju riešil aj v plagátovej tvorbe. Postupne sa však stala mojím dominantným programom tiež vo voľnej tvorbe. Myslím si, že ekológia a problematika životného prostredia je stále aktuálnejšia, a to na celej planéte. “

Orestmaly Čítajte aj Toto je paráda: Príbehy Oresta Dubaya

Dnes je téma osudu planéty veľmi búrlivá a samotné ohrozenie má mnoho podôb. Čo sa najviac dotýka umelca? Aký impulz býva na začiatku tvorby konkrétneho diela? „Silným inšpiračným zdrojom je pre mňa príroda, krajina, najmä jej nedotknuté zákutia, ktoré by mali byť nedotknuteľné. Každá časť prírody na tejto zemi, pokiaľ nie je zasiahnutá negatívnymi činmi človeka, je prirodzeným darom pozitívnej energie.“ Z Fulkových obrazov sa dá vyčítať, že príroda je istotou a podstatou pre život človeka, ale práve človek ju ohrozuje. „Tento proces ohrozenia, ktorý v prírode i na celej zemi prebieha, výtvarne spracovávam ako mementá či výkričníky. Do každého objektu, ktorý tvorím, či je to obraz, asambláž, alebo inštalácia, vkladám myšlienku o danej problematike. Vždy sa snažím vyjadriť proces, akciu, posun tak, aby výsledok pôsobil ako memento v podobe metafory. Hlavné faktory, ktorými narábam, sú intuícia a rácio. Nejde mi iba o prvoplánové maľovanie krajiny ako takej, ale skôr o proces, ktorý sa deje pod povrchom veci. V prírode je stále nejaký pohyb v negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle. Zranená krajina, manipulácia s ňou, to sú moje hlavné inšpiračné zdroje.“

USA New York Floyd socha postriekaná premiestnenie Čítajte aj Socha Georgea Floyda v New Yorku sa opäť stala terčom vandalizmu

Emil Fulka svoj program vyjadruje zaujímavými postupmi, pracuje s fragmentmi maľby prírody, používa expresívnu abstraktnú štruktúru, pridáva geometrické prvky, stvárňuje protiklady, ktoré sa môžu aj podporovať. Je to dynamické, divák cíti nepokoj, ale vníma predovšetkým harmóniu. Emil Fulka sa narodil v Horných Štitároch (1947), žije v Bratislave. Vyštudoval grafiku (1963–1967) na Strednej škole umeleckého priemyslu u Gabriela Štrbu, pokračoval (1968–1974) na Vysokej škole výtvarných umení u Oresta Dubaya.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Galéria Umelka #Emil Fulka