Nová výstava Ľudia a mesto oboznámi s vývojom a históriou Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy otvorilo v Apponyiho paláci novú veľkú výstavu Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy. Jej cieľom je ukázať vývoj mesta ako urbanistického celku, ktorý ovplyvňuje život svojich obyvateľov, a prostredníctvom artefaktov, fotografií, grafík a archívnych prameňov ukazuje, ako sa Bratislava menila z pohľadu regulácie rieky Dunaj, priemyselnej revolúcie, vývoja mestských privilégií či urbanizmu.

28.09.2022 10:50
debata
Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy. Foto: Dominika Bolgáčová
Ľudia a mesto Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy.

Výstava, ktorá má aj silnú digitálnu vrstvu, v šiestich tematických celkoch zachytáva rôzne obdobia dejín Bratislavy a jej obyvateľov od stredoveku až po 90. roky 20. storočia.

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy je členená do šiestich celkov a zároveň miestností, z ktorých každá je venovaná ucelenej téme.

Výstavu otvára časová os, ktorá návštevníkom ponúka prierez najvýznamnejšími udalosťami, osobnosťami a štátoprávnym usporiadaním, ktoré za sedem storočí ovplyvnilo život mesta Bratislavy.

Podhradie v Bratislave Čítajte viac Zbúrané Podhradie ožilo vo virtuálnej realite

Autori pod vedením kurátorky Eleny Kurincovej pripravili aj digitálnu vrstvu, ktorá sa tiahne témami výstavy. Tá už v jej prvej časti predstaví urbanistickú štruktúru mesta prostredníctvom vizuálnych esejí pozostávajúcich z dobových fotografií vsadených do 3D priestoru bratislavských u­líc.

Ďalšie je téma Bratislavské nivy z obdobia pred reguláciou. Erik Fritsch zachytil džungľu dunajských ramien a ostrovov. Po roku 1712 prebiehal dynamický vývoj na hlavnom toku, ako aj na Chorvátskom ramene. … a na juhu Petržalky sa rýchlo vyvinul nápadný meander s lužným lesom okolo ostrova volaviek.

Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy. Foto: Dominika Bolgáčová
Ľudia a mesto Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy.

Rieke Dunaj ako živlu, ktorý bezprostredne tvoril (a stále tvorí) život mesta, sa venuje prvá časť výstavy. Dunaj prezentuje cez rôzne artefakty, grafiky, fotografie zachytávajúce zmeny toku rieky, jej reguláciu, rybolov a ukazuje vplyv, ktorý rieka mala na bežný život obyvateľov mesta. Digitalizovaná mapa rozvetvenej dunajskej delty spracovaná do podoby interaktívnej aplikácie ponúkne množstvo zaujímavých informácií, ktoré ste o histórii Dunaja určite netušili.

„Zásadným prvkom, ktorý sa koncepčne prepletá celou výstavou, je zakomponovanie životného štýlu anonymných i konkrétnych obyvateľov prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennej potreby a archívnych prameňov dokladajúcich statusové a sociálne rozvrstvenie obyvateľstva mesta,“ približuje Elena Kurincová, kurátorka výstavy.

Vystavené predmety majú často personifikovaný kontext. Ide napríklad o skupiny predmetov či diel vytvorených konkrétnym bratislavským hodinárom či fotografom.

OLJA TRIAŠKA STEFANOVIĆ1 Čítajte viac Fotografie o pamäti a zabúdaní

V časti venovanej obdobiu priemyselnej revolúcie a jej vplyvu na vývoj mesta Bratislavy nájdete napríklad sériu portrétov – chromofotografií od konkrétneho bratislavského fotografa. Ide o špecifickú fotografickú techniku na pomedzí fotografie a maliarstva, typickú pre druhú polovicu 19. storočia.

Osobitnou časťou výstavy, ktorá unikátnym spôsobom prezentuje práve viaceré konkrétne ľudské príbehy Bratislavčanov, sú videoinštalácie zostavené z rozpohybovaných dobových fotografií.

Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy. Foto: Dominika Bolgáčová
Ľudia a mesto Výstava Ľudia a mesto v Múzeu mesta Bratislavy.

„Návštevníci a návštevníčky výstavy tak majú možnosť nahliadnuť do súkromia konkrétnych obyvateľov a obyvateliek z minulosti nášho mesta, čo môže vytvoriť silný intímny moment,“ hovorí Magdaléna Kuchtová, vedúca programového oddelenia MMB a spoluautorka výstavy.

Fotografie sú nosným prvkom aj v časti venovanej socialistickej Bratislave, ktorá vznikla ako výber z fotoarchívu agentúry TASR pod vedením spoluautorky výstavy Petry Hanákovej.

Výstavu uzatvára časť venovaná prierezu vývoja mestských privilégií doplnená o interaktívnu inštaláciu.

Výstavu otvorili minulý týždeň v Apponyiho paláci na Radničnej 1 v Bratislave.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Bratislava #výstava #Múzeum mesta Bratislavy #urbanizmus