Má politika vplyv na architektúru? Odpovede hľadá nová výstava

Architektúra a česká politika v 19. - 21. storočí je názov výstavy, ktorú otvorili v pondelok v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave.

11.10.2022 16:00
Výstava Architektúra a česká politika Foto: ,
Snímka z otvorenia výstavy Architektúra a česká politika v 19. – 21. storočí v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave.
debata

„Je to záverečná výstava rovnomenného päťročného bádateľského projektu, ktorý sa realizoval na Vysokej škole umeleckopriemy­selnej (UMPRUM) v Prahe. Témou výstavy je vzájomný vzťah medzi architektúrou a politikou,“ uviedol Cyril Říha, hlavný riešiteľ a kurátor projektu, ktorý pripravili pedagógovia, absolventi a doktorandi odboru teórie a dejín umenia.

„Snažíme sa nepozerať sa na architektúru iba ako na čisto umeleckú alebo čisto technickú disciplínu, ale ako na odbor, ktorý zároveň vstupuje do konkrétneho sociálneho a politického prostredia, a ktorý tiež toto prostredie svojimi prostriedkami formuje,“ priblížil kurátor.

Výstavu chronologicky rozdelili do štyroch sekcií, štyroch hlavných období s najdlhším trvaním – na obdobie tzv. dlhého 19. storočia, ktoré bolo predovšetkým érou emancipácie českého národa, na medzivojnovú epochu, dobu budovania samostatného štátu, ďalej na obdobie štátneho socializmu a na štvrté obdobie po roku 1989 – čas obnovy demokracie.

Ľudia a mesto Čítajte viac Nová výstava Ľudia a mesto oboznámi s vývojom a históriou Bratislavy

„Vo všetkých nás zaujíma, do akej miery práve architektúra, urbanizmus a všeobecne vystavené prostredie nielen reflektovali politické zmeny a politické programy, ale do akej miery ich tiež svojimi prostriedkami spoluvytvárali,“ vysvetlil Říha.

Výskum a zároveň výstava tak nazerá na architektúru nielen ako na pasívny prostriedok národnej a štátnej reprezentácie, ale aj ako na rovnako aktívnu zložku, ktorá sa podieľa na tvorbe spoločenskej a politickej atmosféry. Okrem ikonických stavieb Českej republiky prezentuje aj architektonické a urbanistické projekty z územia dnešnej Slovenskej republiky.

„K takým patrí napríklad Axonometria bloku na sídlisku Nová Dubnica, ktorej autorom je Jiří Kroha,“ dodáva SNM k výskumnému projektu, ktorý sa snažil sledovať, akú úlohu hrala architektúra vo vzťahu k politickej sfére.

Výskum sa zameriaval aj na to, ako v jednotlivých obdobiach architektúra, urbanizmus a všeobecne akékoľvek zastavané územie vyjadrovali zakaždým iné nastavenie dobovej politiky. Výstava potrvá do 5. februára 2023.

debata chyba
Viac na túto tému: #výstava #architektúra #Slovenské národné múzeum