Väčšina galérií sa búri proti chystanému zákonu

Chystá sa nový zákon o múzeách, ktorému budú podliehať aj galérie. Tie ale nie sú s budúcimi podmienkami spokojné. S ich výhradami nás oboznámila Ľudmila Kasaj Poláčková, zástupkyňa riaditeľky Nitrianskej galérie a Predsedníčka Rady galérií Slovenska.

13.12.2022 11:00
vargova
Emőke Vargová: Slovak.sk - dielo na výstave Ťažko je ľahko žiť v Nitrianskej galérii.
debata

Hovoríte, že pre Radu galérií Slovenska je neprijateľný zákon o múzeách, ktorý sa chystá na budúci rok predložiť Ministerstvo kultúry SR. Vraj ani neobsahuje pojem galéria. Je to naozaj tak?

V navrhovanom zákone je jedna veta, ktorá definuje galériu ako múzeum so špecializáciou na prezentáciu vizuálneho umenia – táto definícia je nedostačujúca.

Čím sú galérie špecifické a prečo by sa nemali riešiť v jednom vreci s múzeami? Čoho sa obávate, ak takýto zákon prejde?

Súčasný návrh opomína dôležitú skutočnosť, že galéria pracuje aj so živou aktuálnou kultúrou, napríklad aktívne reflektuje tiež súčasné spoločenské témy.

Ľudmila Kasaj Poláčková Foto: Archív Ľudmily Kasaj Poláčkovej
Ľudmila Kasaj Poláčková Ľudmila Kasaj Poláčková

Ako to je vo svete? Ktorý model sa odborníkom z galérií pozdáva?

Vo svete sú rôzne modely. U nás by som vychádzala z našich podmienok a reálií. Náš právny poriadok nedefinuje pojem galérie ako subjektu, ktorý – na rozdiel od múzea ako neziskového subjektu – disponuje právom dosahovať zisk (galéria ako podnikateľský subjekt). A nie je viazaný budovať, udržiavať, spravovať zbierkový fond – kultúrne dedičstvo nás všetkých. V zahraničí sa väčšinou chápe múzeum ako non profit a galéria profit, ale nie je to všade tak.

L. Gomboš: Vzťahy
gomboš L. Gomboš: Vzťahy

Nie je ale aj u nás prirodzená tendencia premenovávať galérie na múzeá? Napríklad Danubiana si tak hovorí.

Zatiaľ o takej veľkej tendencii neviem, ale áno, nový návrh má tiež tieto ambície. Rada galérií Slovenska združuje 20 slovenských galérií. Danubiana je nezisková organizácia s 35-percentným finančným príspevkom z ministerstva kultúry, má slovenského riaditeľa, holandského majiteľa. Túto inštitúciu by som neuvádzala ako smerodajnú pre náš geopriestor. Takže jedným z najbolestnejších nedostatkov návrhu je, že nerozlišuje medzi legálnou definíciou pojmov (múzeum/galéria) a názvami inštitúcií. Výsledkom je zmätočný prístup k existujúcej tradícii a k zaužívanej praxi u nás.

Silvia Krivošíková: Prázdna peňaženka (2018,... Foto: slovak.sk
Silvia Krivosikova Empty wallet 2 2 Silvia Krivošíková: Prázdna peňaženka (2018, olej na plátne, 115 x 100)

Čo by ste teda v zákone chceli určite mať?

V zákone musia byť jasne definované rozdiely medzi múzeami a galériami – pretože majú odlišné špecifiká. Je zrejmé, že nejde o zavedenie pojmu galérie v zmysle komerčnej (napokon to zákon ani neumožňuje), ale zbierkotvornej inštitúcie, ktorá okrem zbierkotvornej a ostatnej odborne činnosti sa zaoberá aj živým umením – je prezentačným priestorom pre súčasné umenie. Podstatným spôsobom formuje hodnotovú orientáciu a kultúrnu klímu doby – a prispieva ku kanonizácii umenia. Teda spája funkcie múzea umenia a výstavnej siene (kunsthalle). Tým, že zákon by ju zadefinoval ako múzeum umenia,– neakceptoval by jednu z jej kľúčových funkcií, a to prezentačnú, pretože nepracuje len s vlastnými či s cudzími „zbierkovými predmetmi". A to je len torzo našich pripomienok k pripravovanému zákonu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #galéria #múzeum