FOTO: Ako vyzerala židovská Nitra? Spoznáte ju na unikátnej výstave v divadle

Výstava v Divadle Andreaj Bagara v Nitre dokumentuje život, dejiny a prínos židovskej komunity v meste od konca 19. storočia po koniec druhej svetovej vojny.

05.02.2023 08:00
debata
Židovská Nitra

Pozrite si unikátne dobové fotografie

Fotogaléria
Ortodoxná synagóga v Párovciach
Židovská ľudová škola v Párovciach.
+4Hrob rabína Banetha

Viete, že v Nitre stálo prvé kino na území Slovenska, v ktorom sa premietali zvukové filmy? Stál tam aj jeden zo štyroch najväčších mlynov, na parný pohon. Bolo to ešte dávno pred druhou svetovou vojnou, od konca 19. storočia, keď nitrianski Židia pracovali a podnikali v rôznych oblastiach: tkanie kobercov, keramická výroba, poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ale aj móda, drogistický tovar či hotelierstvo. Život a dejiny židovskej komunity aj príbehy konkrétnych rodín v meste dokumentuje 230 fotografií, dokumentov aj artefaktov na výstave Židovská Nitra vo foyer Divadla Andreja Bagara.

NEVESTA DAB Nitra Čítajte viac Nevesta bojuje o život

Výstava dotvára a rozširuje kontext novej inscenácie v repertoári divadla Nevesta alebo Zdá sa, že hrmí, ktorá hovorí o živote vnútri židovskej komunity v období Slovenského štátu. „To, čo nás pri koncipovaní výstavy zaujímalo, bolo úžasná rôznorodosť, ktorú židovská komunita priniesla do života v Nitre. Výstava dokazuje, že bola ozajstným prínosom nielen v rámci kultúry, ale aj duchovného, spoločenského a hospodárskeho života Nitry,“ povedala kurátorka výstavy Slavka Civáňová.

Židovská ľudová škola v Párovciach. Foto: Vladimír Vnuk: Prechádzka starou Nitrou: Štúrova ulica, Párovská ulica a okolie, 2020
Židovská Nitra Židovská ľudová škola v Párovciach.

Pri príprave výstavy sa okrem divadla podieľali aj ďalšie inštitúcie: mesto Nitra, Štátny archív v Nitre a predovšetkým Židovská náboženská obec Nitra. K spolupráci sa pridávali aj Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach i občianske združenie Nitrianske kultúrne dedičstvo. „Postupne sa nám vytvoril rozsiahly súbor veľmi zaujímavých materiálov, ktorý po prvý raz prezentujeme takto ucelene. Výstava dokumentuje rôzne oblasti, od histórie cez pôsobenie významných nitrianskych rabínov. Venujeme sa aj slávnej nitrianskej ješive, zaznamenávame v nej tiež príbehy viacerých známych židovských rodín, ktorých osudy poznačil holokaust. Výstava prináša aj zaujímavosti o židovských architektoch a ich dielach v Nitre, o bývalej židovskej štvrti v Párovciach či o pamiatkach, ktoré dokumentujú židovskú históriu v našom meste,“ uviedla Slavka Civáňová.

Fotografia dokumentujúca deportáciu židov z... Foto: Anton Baník
Židovská Nitra, Židia, holokaust, slovenský štát, deportácie Fotografia dokumentujúca deportáciu židov z Nitry z 15. apríla 1942 – sústredenie židov pred deportáciou v areáli židovskej školy v Párovciach.

Zaujímavé informácie o židovských obyvateľoch, o ich podnikateľských aktivitách či o ich spoločenskom živote poskytol vzácny Almanach Nitra z roku 1931. V ňom sa spomína aj miss sionistického spolku Makabi, ktorý pôsobil v Nitre v 30. rokoch. Ďalšie dokumenty sa týkajú pôsobenia významných židovských rabínov, napríklad rabína Ezechiela Baneta, ktorý je známy aj ako zázračný rabín, a jeho hrob je na nitrianskom židovskom cintoríne dodnes pútnickým miestom. S rabínom Banetom sa spája viacero legiend a jedna z nich hovorí, že sedem dní po jeho pohrebe vyčnieval z jeho hrobu do neba ohnivý stĺp.

Asanácia Pároviec v Nitre prebiehala paralelne... Foto: Otmar Gergelyi, Štátny archív Nitra
Židovská Nitra, Nitra Asanácia Pároviec v Nitre prebiehala paralelne s výstavbou novej štvrte Párovce v 50. a 60. rokoch 20. storočia.

Zaujímavý bol aj život a pôsobenie nitrianskeho milionára a filantropa Jozefa Engela, ktorý zomrel v roku 1905. „Zachoval sa jeho testament, v ktorom veľmi podrobne odkazoval svoj majetok širokej rodine, keďže s manželkou nemali deti, ale aj židovskej náboženskej obci a rôznym ďalším spolkom. Dá sa z neho dozvedieť veľa zaujímavého o období, v ktorom Jozef Engel žil,“ vysvetlila Slavka Civáňová.

Významnou časťou výstavy je holokaust v Nitre, ktorý je zachytený aj prostredníctvom fotografií deportácií Židov z Nitry, ale veľmi silno pôsobia aj dobové dokumenty, súpisy Židov v kontraste s výzvou občanom prihlásiť sa o uvoľnené byty po Židoch či ukážky protižidovskej propagandy v dobovej tlači.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Nitra #židia #výstava #Divadlo Andreja Bagara v Nitre #židovská komunita