Slovenskí skladatelia verzus slovenskí klaviristi

06.10.2015 13:59
IV c piano klavír
Ilustračná fotografia Autor:

Už desaťročia sa hudba slovenských skladateľov venovaná klavíru opiera o silne zastúpenú interpretačnú obec. A, samozrejme, chuť klaviristov premeniť nové projekty na skutočné zážitky.

Každý z autorov prináša vlastnú špecifickú poetiku. Ilja Zeljenka bol vždy brilantný, pri tom však hravý skladateľ. Skôr analýze hudby všetkých čias sa venoval Juraj Beneš. Na projekty Johanna Sebastiana Bacha, Frederyka Chopina či Alexandra Skrjabina reagoval Miro Bázlik v cykle Prelúdií.

Dušan Martinček zas preferoval hru s kinetizmom motívov a staval najmä na virtuozitu. Z hĺbok poznania pôvodu hudby, ale aj jej etického rozmeru pochádza Semplice jubilujúceho Romana Bergera. Utajované súvislosti medzi javmi a udalosťami objavuje hĺbavý Jevgenij Iršai, ktorý rád pracuje s paradoxmi, napríklad aj v Sonáte quasi sonáte.

V rámci Večera slovenskej klavírnej tvorby, ktorý sa koná v utorok 6. októbra o 19.30 h, sa predstavia poprední slovenskí majstri čierno-bielych klávesov: Jordana Palovičová, Veronika Lovranová, Daniel Buranovský, Maroš Klátik, Ladislav Fančovič a Magdaléna Bajuszová. Dialóg invencie skladateľov a virtuozity interpretov sľubuje nekaždodenný zážitok.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Bratislavské hudobné slávnosti #klasická hudba #slovenskí skladatelia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku