Audit SĽUK-u odhalil nedostatky. Kolektív sa bráni

Okolo SĽUK-u je rušno. Pozornosť na profesionálne teleso, ktoré sa okrem spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku nebojí aj odvážnejších projektov s presahmi do nových žánrov, však tentoraz nepútajú jeho predstavenia.

21.07.2018 08:20
200 vyrocie narodenia ludovita stura uhrovec sluk Foto: ,
Vystúpenie súboru SĽUK na oslavách 200. výročia Ľudovíta Štúra.
debata (2)

Slovenský ľudový umelecký kolektív je štátnou príspevkovou organizáciou, a musí tak fungovať nielen navonok. Na viacero nedostatkov v nastavení interných procesov poukázal vnútorný audit, ktorý si nechalo vypracovať ministerstvo kultúry. Generálny riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar na zistenia pre Pravdu reagoval, že s auditormi spolupracuje a nedostataky SĽUK postupne odstraňuje.

Hlavným cieľom štátneho auditu, zameraného na obdobie od 1. januára 2016 do 30. júna 2017, bolo poskytnúť odborný názor na efektívnosť fungovania a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov. Po analýze a zhodnotení predložených dokumentov audítori odhalili v nastavení vnútorných procesov SĽUK-u vážne nedostatky.

Ako uvádza správa, "vnútorní audítori upozorňujú povinnú osobu na vážne nedostatky v nastavení, najmä však vo fungovaní riadiaceho a kontrolného systému, a to predovšetkým vo vykonávaní základnej finančnej kontroly, pri verejnom obstarávaní, v správe majetku štátu a vo vedení registratúry“. Ako následne dodávajú, štatutárny orgán, ako aj ďalší vedúci zamestnanci, budú musieť v budúcnosti venovať riadiacej a kontrolnej činnosti podstatne väčšiu pozornosť.

Vplyv na celú organizáciu

Situácia v umeleckom kolektíve je podľa výsledkov správy spôsobená aj tým, že niektoré interné riadiace akty absentujú, resp. nie sú dostatočne správne, prípadne nie sú definované v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Ako pripomínajú audítori, úroveň ich vypracovania ovplyvňuje celkovú riadiacu a organizačnú prácu nielen vedúcich zamestnancov organizácie, ale aj všetkých ostatných zamestnancov.

Jedným z vyčítaných problémov, na ktoré v článku o audite upozornili Hospodárske noviny, je aj zadefinovanie organizačných útvarov, ktoré v reálnom stave neboli aktualizované, a teda ani funkčné. Konkrétne ide o oddelenie personalistiky a právnych služieb, oddelenie pre vnútornú kontrolu, oddelenie informačnej a fyzickej bezpečnosti, oddelenie vnútorných služieb či oddelenie IT. V auditovanom období boli takisto platné aj pozície dvoch námestníkov, aj keď v skutočnosti neexistovali.

"Organizačná štruktúra okrem iného predstavuje nielen aktuálny stav, ale aj vízie, resp. ideálne obsadenie jednotlivých organizačných zložiek. Nejde o vykazovanie tzv. mŕtvych duší, ale napríklad o neobsadené pracovné pozície (napr. dve pozície námestníkov zostali voľné po ukončení pracovného pomeru práve dvoch námestníkov). Viacero služieb zabezpečujeme kvôli efektivite prostredníctvom outsourcingu (zabezpečovanie pracovných síl z vonkajších zdrojov, pozn. red),“ tvrdí riaditeľ SĽUK-u Juraj Hamar.

Keďže podľa jeho slov správa z auditu obsahuje aj množstvo citlivých údajov, ktoré súvisia napríklad s obchodným tajomstvom, k ďalším vyčítaným problémom sa odmietol vyjadriť. Denníku Pravda správu poslalo na základe infozákona ministerstvo kultúry.

SĽUK bol podľa auditu vyzvaný vypracovať plán opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku, ktorého plnenie podlieha presnému časovému harmonogramu. "Termíny, ktoré nám stanovili audítori, boli rozdelené na viacero etáp. Všetky úlohy a opatrenia, ktoré sme mali uskutočniť v mesiacoch máj a jún 2018, sme splnili a audítori ich plnenie nenamietali. Posledný termín na splnenie úloh súvisí s úpravou a aktualizáciou niektorých vnútorných smerníc a je stanovený na 31. október 2018,“ uviedol Juraj Hamar.

SĽUK audit vítal

Podľa jeho slov išlo o prvý vnútorný audit a informáciu o ňom vnímali pozitívne: "Predchádzajúce kontroly (napr. NKÚ v roku 2015 alebo vnútorná finančná kontrola v roku 2016) nám pomohli odstrániť chyby a nastaviť vnútorné procesy pri riadení organizácie. Výsledok každej kontroly nám pomôže vyvarovať sa prípadným nedostatkom v danej kontrolovanej oblasti.“ Ako však zároveň dodáva, v budúcnosti by uvítali skoršie načasovanie. Prvé stretnutie audítorov s vedením SĽUK-u sa podľa jeho slov uskutočnilo 1. 12. 2017.

"Koniec kalendárneho roka je pre príspevkové organizácie veľmi náročný (koncoročné uzávierky, v našom prípade aj extrémne vyťaženie s produkciou vianočných predstavení); a taktiež by sme privítali podobné audity v kratších časových intervaloch, čím by sa predišlo prípadnému naakumulovaniu viacerých problémov,“ argumentuje Hamar.

V súvislosti s nedostatkami, ktoré preukázal audit SĽUK-u, denník Pravda oslovil aj ministerstvo kultúry. "Ministerstvo kultúry ešte čaká na odpovede generálneho riaditeľa SĽUK-u na opatrenia, ktoré mu boli na časť zistených nedostatkov uložené plniť. Predpokladáme, že sa tak stane do konca 29. týždňa (tento týždeň, pozn. red.). Následne sa očakáva prijatie definitívneho stanoviska k SĽUK-u a k pánovi generálnemu riaditeľovi SĽUK-u,“ uvádza v oficiálnom stanovisku ministerstvo.

"Nadefinované opatrenia sú zamerané nielen na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin, ale aj prevenciu, aby sa v budúcnosti nevyskytli. O splnení podstatných častí opatrení má SĽUK zaslať správu odboru vnútorného auditu MK SR do 31. 10. 2018,“ dodáva.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #financie #SĽUK #audit #nedostatky