SOZA prijala opatrenia na pomoc svojim členom

Spoločnosť pre ochranu autorských práv v hudbe znižuje limit zálohových honorárov a vypláca ich v predstihu. Rozširuje aj svoj sociálny program v prípade náhlej núdze.

03.04.2020 18:33
debata

SOZA sa v posledných týždňoch popri vládnych opatreniach súvisiacich so zamedzením šírenia vírusu COVID 19 na území Slovenska zamerala predovšetkým na to, aby zlepšila možnosti pomoci svojim členom, ktorí sa najmä v dôsledku zákazu organizovania verejných kultúrnych podujatí ocitli v ekonomických ťažkostiach a došlo u nich k výraznému poklesu príjmov.

Na návrh Predstavenstva korešpondenčným hlasovaním per rollam Dozorná rada SOZA zjednodušila pravidlá zálohového vyplácania celoročných honorárov, ktoré sa obvykle vyplácajú v mesiacoch jún-júl a od dnešného dňa znižuje limit výšky príjmov z predchádzajúceho roka, ktorý je potrebný na vyplatenie zálohového honorára. S časovým obmedzením do 30. júna 2020 môže teda každý nositeľ práv zastupovaný SOZA požiadať o vyplatenie zálohových preddavkov na honorár až do výšky 50%, ak jeho odmeny za používanie diel na území Slovenskej republiky dosiahli v poslednom vykonanom hlavnom vyúčtovaní sumu najmenej 200 eur.

Dozorná rada SOZA zároveň z rezervy Sociálneho a kultúrneho fondu finančne posilnila Sociálne programy SKF a viac ako 70% z objemu disponibilných finančných prostriedkov určila na pomoc členom SOZA, ktorí sa ocitli v náhlej núdzi spôsobeným práve opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej povahy až do odvolania. Maximálna výška podpory z tohto finančného balíka podpory je určená vo výške polovice minimálnej mzdy v SR, čiže 290 eur. Dozorná rada taktiež zjednodušila administratívny a schvaľovací proces.

"Pomoc našim členom, ktorí ju potrebujú, je potrebné poskytnúť podľa možnosti čo najskôr a čo najjednoduchším spôsobom. Vďaka existujúcej štruktúre Sociálneho a kultúrneho fondu, z ktorého každoročne podporujeme autorskú tvorbu na Slovensku, môžeme našim členom znížiť finančné dopady aktuálnej krízy spôsobenej vírusom Covid-19,“ uviedol v tejto súvislosti predseda Dozornej rady SOZA Matúš Jakabčic.

Všetky bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.soza.sk/…iou-covid-19

Okrem vyššie uvedených opatrení SOZA naďalej pokračuje v hľadaní riešení nielen smerom k autorom, ale aj používateľom hudby a je otvorená konštruktívnym návrhom a riešeniam. Ako organizácia, ktorá do hĺbky mapuje existenčné podmienky autorov a hudobníkov na Slovensku aj v zahraničí, si uvedomuje dopady súčasnej situácie v celej kultúrnej obci. V tejto súvislosti spolu s ďalšími združeniami oslovila Ministerstvo kultúry SR aj Inštitút kultúrnej politiky a poskytla pohotovú spoluprácu na riešení potrebných opatrení.

debata chyba
Viac na túto tému: #SOZA #koronavírus