SOZA predstavila ďalšie opatrenia na pomoc používateľom hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) zníži autorskú odmenu prevádzkam za obdobie, kedy boli z dôvodu nariadenia vlády zatvorené pre verejnosť.

04.05.2020 14:00
muller Foto:
Hudobníci kvôli protipandemickým opatreniam nemôžu vystupovať a v špecifickej situácii sa ocitajú aj dížeji. SOZA zastupuje napríklad aj speváka Richarda Müllera (na obrázku).
debata

SOZA zároveň umožnila odložiť splatnosť faktúry o 90 dní. Zväz vystavuje faktúry v priebehu roka s výškou autorskej odmeny pre celý kalendárny rok. Od 16. marca 2020 bola fakturácia z dôvodu pribúdajúcich opatrení vlády vo vzťahu k prevádzkam pozastavená a zväz obnoví fakturáciu postupne.

SOZA zohľadňuje súčasnú situáciu aj v súvislosti s požiadavkami dídžejov. Zariadenia, v ktorých sa organizovali diskotéky, sú od 12 marca zavreté, a tak nemôžu vykonávať svoju činnosť.

Preto predstavenstvo SOZA schválilo predĺženie licencie dídžejov o dva mesiace. „Ak má dídžej so SOZA uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu o podmienkach použitia hudobných diel vyhotovením pracovných rozmnoženín hudobných diel a jej platnosť zahŕňa obdobie od 20. marca a následné ďalšie mesiace, bude trvanie platnosti licencie automaticky predĺžené o počet mesiacov, počas ktorých bude trvať platnosť opatrenia,“ vysvetľuje SOZA.

Počet mesiacov, ktoré bude toto predĺženie zahŕňať, SOZA stanoví po skončení platnosti tohto opatrenia a po otvorení prevádzok, v ktorých sa organizujú diskotéky.

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv. SOZA zastupuje nositeľov práv – autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #SOZA #opatrenia #autorské práva