Konvergencie posúvajú hudbu ďalej

Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie už druhý rok vyhlasuje súťaž pre mladých slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov. Z 15 prihlásených kompozícií, ktoré vybrala 8-členná odborná porota, zaznejú až štyri vo festivalovej premiére 24. 9. 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Festival komornej hudby Konvergencie sa uskutoční od 13. do 25. septembra.

18.07.2022 14:00
Konvergencie Foto:
Festival Konvergencie organizuje aj súťaž pre mladých skladateľov.
debata

Cieľom skladateľskej súťaže Konvergencií, ktorú aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je iniciovať vznik a uvádzanie nových diel mladých slovenských autorov a autoriek a vytvoriť generačné prepojenia medzi skladateľmi a interpretmi. V prvom ročníku sa laureátmi súťaže stali Michal Blažek, Ľuboš Kubizna, Richard Grimm, Barbora Tomášková a Sebastián Buch. Do aktuálneho ročníka súťaže prihlásilo svoje diela 15 mladých slovenských skladateľov študujúcich na VŠMU a konzervatóriách v Bratislave, v Banskej Bystrici, ale tiež v zahraničí: vo Viedni, Valencii a na JAMU v Brne.

Tento rok bolo zadaním vytvorenie komornej kompozície pre duo alebo trio v trvaní do 8 minút. Okrem sláčikových, dychových nástrojov a klavíra, sa ponuka nástrojov rozšírila o gitaru. Diela štvorice laureátov (porota udelila dve tretie miesta) zaznejú v rámci jesennej časti programu festivalu Konvergencie 2022, na koncerte 24. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Program z diel laureátov doplní Concerto per archi od talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979) v naštudovaní Komorného orchestra Konzervatória pod vedením Daniela Rumlera.

Jozef Luptak foto Brano Gotthardt Čítajte viac Konvergencie pozývajú na hudbu Johannesa Brahmsa. Koncert bude vo štvrtok

„Teším sa, že o našu výzvu skomponovať nové skladby bol medzi mladými skladateľmi opäť záujem. Porota tento rok fungovala v rozšírenom zložení s medzinárodnou účasťou, medzinárodný rozmer je prítomný aj v tom, že jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna na Ascoli Piceno Festivale v Taliansku,“ povedal umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták.

Nino Gvetadze foto-Sarah Wijzenbeek Konvergencie Čítajte viac Zahrať Brahmsov pianový koncert je ako zdolať Everest

Porota súťaže pod vedením profesora Jevgenija Iršaia (VŠMU) v zložení Lukáš Borzík (skladateľ, VŠMU, Spolok slovenských skladateľov), Adrián Demoč (skladateľ, Španielsko), Nora Skuta (klavír, Österreichisches Ensemble für Neue Musik), Nils Økland (husle, Nórsko), Ronald Šebesta (klarinet, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Lotz trio), Ondrej Veselý (gitara) a Jozef Lupták (violončelo, umelecký riaditeľ Konvergencií) z prihlásených diel, hodnotených na základe bodovania a po spoločnej online konzultácii, vybrala nasledujúce skladby:

Self-Centered Variations, pôsobivé spojenie basklarinetu a klavíra

Adam HUDEC (1989): Self-Centered Variations pre basklarinet a klavír

Adam Hudec končí štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, popri klasickej hudbe sa ako basgitarista venuje tiež jazzu. Pôsobí aj ako producent a stojí za online vzdelávacím projektom Basgitarová akadémia. Skladba Self-Centered Variations sú variácie skomponované na tému skonštruovanú z anagramu autorovho mena. „Každá z piatich variácií vyjadruje odlišný stav mysle, ktorý sa postupne mení vďaka neutíchajúcemu prívalu asociácií a podnetov. Záverečná variácia v podobe raka formy fúgovej expozície symbolicky vyjadruje upokojenie, zároveň však aj návrat späť na začiatok cesty. Skladba pracuje s princípom sympatickej rezonancie a rôznymi technickými a artikulačnými možnosťami jednotlivých nástrojov,“ napísal o skladbe autor.

Adam Hudec prednesie Self-Centered Variations... Foto: Festival Konvergencie
adam hudec Adam Hudec prednesie Self-Centered Variations pre basklarinet a klavír.

„V skladbe Self-Centered Variations Adama Hudeca sa pred poslucháčom ako na maliarskom plátne rozlieva pestré harmonické pradivo, invenčne štrukturované na pozadí premenlivého metra a nepravidelných rytmov, naplnené krehkou subtílnosťou náhle prerušovanou expresívnymi gestami, ktoré nečakane ústia do alúzie motorického kontrapunktu barokovej hudby. Toto kultivované a inteligentné hudobné dielo zaujme netradičnými technikami hry a farebne pôsobivým spojením basklarinetu s klavírom,“ napísal o skladbe člen poroty, skladateľ a pedagóg kompozície Lukáš Borzík.

Compassion, príbeh o utrpení a súcite

Michal BLAŽEK (1992): Compassion pre husle, violončelo a klavír

Michal Blažek pochádza zo Zvolena, vyštudoval odbor Výroba hudobných nástrojov, no, ako sám hovorí, viac ho „bavilo vyrábať hudbu samotnú." Bol žiakom Petra Martinčeka, Petra Grolla a Konstantina Ilievskeho na Konzervatóriu v Bratislave. Žije vo Viedni a podľa vlastných slov tvorí umenie, „v ktorom sa odráža všetko, čím je.“ Inšpiráciou pre klavírne trio Compassion bolo nezmyselné utrpenie „ktoré v čase tvorenia tejto kompozície prežívajú milióny nevinných Ukrajiniek, Ukrajincov, ale tiež zvierat a v neposlednom rade aj príroda. Utrpenie, ktoré mi navždy zmenilo pohľad na svet, a hlavne na zmysel môjho života v ňom. Nie som vojak, ale umelec, a toto je jediný spôsob, akým viem s touto situáciou pracovať. Skladba je teda odzrkadlením mojich pocitov z deštrukcie, ktorú človek dokáže napáchať bezcitne a bez súcitu.“

Michal Blažek vystúpi so skladbou Compassion... Foto: Festival Konvergencie
michal blazek Michal Blažek vystúpi so skladbou Compassion pre husle, violončelo a klavír.

Lukáš Borzík charakterizoval Compassion ako „výrazne naratívnu skladbu, ktorá poukazuje umelecky presvedčivou formou na zákutia temných vášní a pomyselné prehlbovanie deštrukcie vrcholiacej v ničivej explózii tónov. Tento hudobno-epický obraz tým však nekončí a v závere predsa len naznačí hľadaný súcit. Paradoxne práve v dnešných dňoch mi toto dielo znie ako umelecká paralela k súčasnej rastúcej agresii, ktorú môže zastaviť len zľutovanie sa človeka nad človekom.“

Broken Toccata a La Conversación, trio ako hra tónov i dialóg

Marek FÓRA (2001): Broken Toccata pre flautu, violončelo a klavír

Marek Fóra je aktuálne študentom kompozície na Konzervatóriu v Bratislave u K. Ilievskeho. Hudbe sa začal venovať ako 9-ročný na ZUŠ M. R. Štefánika v Považskej Bystrici. Ovláda hru na viacerých nástrojoch (akustická gitara, basgitara, elektrická gitara, bicie nástroje), venuje sa tiež nahrávaniu. Kompozíciu Broken Toccata autor opísal ako „monotematickú skladbu s prvkami serializmu a jazzu, ktorá vznikla inštrumentáciou pôvodne klavírnej skladby. Hudba je čisto abstraktná, nemá žiaden program a nie je za ňou žiadna konkrétna predstava. Ide čisto o zvuk, ktorý sa snaží naplniť svoj potenciál.“ Člen poroty, v Španielsku pôsobiaci skladateľ Adrian Demoč o diele napísal: „Skladba Broken Toccata ma zaujala najmä pregnantnou rytmickou konštrukciou, so sviežou energiou blízkou hudbe jazzu či komorným skladbám Nancarrowa. Najmä v rýchlych pasážach si skladba udržiava príjemné napätie a dravosť, ktorému napomáha nielen práca s pestrými rytmickými prvkami (synkopy, duoly, trioly) na stabilnom pulze, ale aj využitie širokej škály registra jednotlivých nástrojov a ich začlenenie do ‚rovnocennej faktúry‘ tria.“

Marek Fóra uvedie dielo Broken Toccata pre... Foto: Festival Konvergencie
marek fora Marek Fóra uvedie dielo Broken Toccata pre flautu, violončelo a klavír.

Šimon LUČENIČ (1990): La Conversación pre husle, violu a violončelo

Šimon Lučenič je vyštudovaný ekonóm a aktuálne študent 3. ročníka skladby na VŠMU. Jeho diela boli prezentované na festivaloch Orfeus, Asynchrónie a Nová slovenská hudba. Prioritne sa vo svojich kompozíciach venuje krátkym štúdiam či prelúdiam s prísnym zameraním na niektorý z hudobných prvkov a väčším orchestrálnym dielam. Medzi svoje najvýznamnejšie skladby zaraďuje symfonickú báseň Equilibrium a vokálno-inštrumentálne dielo Soldati.

Šimon Lučenič uvedie La Conversación pre husle,... Foto: Festival Konvergencie
šimon lucenic Šimon Lučenič uvedie La Conversación pre husle, violu a violončelo.

La Conversación je podľa Šimona Lučeniča „krátkou konverzáciou troch nástrojov, ktorá sa odohráva na pôde akordu a mol. Tento jeden akord je stavebným prvkom celej kompozície a štrukturálne je na ňom vystavaná melodická i rytmicko-harmonická zložka skladby. Po úvode, kde nástroje spolu vedú rozhovor, sa postupne dostávajú do popredia husle, ktoré si uzurpujú priestor a stávajú sa primárnym sólovým nástrojom druhej časti s výrazným vrcholom vo vysokej polohe na tóne a. Kompozícia je krátkou štúdiou práce s obmedzeným materiálom v uzavretom priestore tonálneho priestoru vymedzeného molovou stupnicou.“ Podľa porotcu, skladateľa Adriana Demoča: „La Conversación je krátka, no jasne artikulovaná a presvedčivá kompozícia pre sláčikové trio. Oceňujem na nej priezračnosť a jasnosť hudobnej myšlienky a jej zdelenia pomocou prehľadnej formy. Faktúra a inštrumentácia je príjemne vzdušná, striedma a nepresýtená, efektívne sa podieľa na celkovom spracovaní. Obohacujúce sú aj občasné zmeny taktu, ktoré jemne a nenásilne narušia pravidelnosť metrického členenia.“

Maja Bogdanovic Čítajte viac Jarné Konvergencie: Sedem dní s Brahmsom

Skladby laureátov skladateľskej súťaže Konvergencií zaznejú na festivale v naštudovaní talentovaných mladých umelcov, huslistky Karolíny Krigovskej, violistu Mateja Michalca, klaviristky Radky Kováčovej i skúsených komorných hráčov Ivice Gabrišovej (flauta), Branislava Dugoviča (basklarinet), Petra Bieleho (husle), Andreja Gála (violončelo) a Jozefa Luptáka (violončelo).

Festival komornej hudby Konvergencie sa uskutoční od 13. do 25. septembra 2022 v Bratislave a návštevníci sa už tradične môžu tešiť na atraktívny a pestrý program vrátane exkluzívneho uvedenia Stockhausenovej kompozície Harlekýn klarinetistom Martinom Adámkom, ktorý je členom slávneho Ensemble Intercontemporain, učinkovania renomovaných nórskych jazzmanov Steinara Raknesa (kontrabas) a Toreho Brunborga (saxofón), detského koncertu s Tibor Feledi Kairos Quintet a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, Bratislavskú noc komornej hudby, monodrámu Kontrabas s Martinom Hubom alebo komornú verziu soundtracku z filmu Interstellar.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Konvergencie