Romana Bergera ocenili v Poľsku

V Koncertnom štúdiu Witolda Lutosłavského vo Varšave bude v stredu 26. septembra slávnostné odovzdávanie Cien Zväzu poľských skladateľov. Za vynikajúcu skladateľskú činnosť a inšpiratívnu prácu v odboroch filozofia a teória hudby ocenia aj z Poľska pochádzajúceho skladateľa, klaviristu, hudobného teoretika, intelektuála s rozsiahlymi aktivitami, Romana Bergera (1930).

25.09.2012 17:33
berger Roman Berger Foto:
Roman Berger
debata

Táto významná osobnosť slovenskej kultúry, aj v medzinárodnom kontexte prispela svojou hudobnou tvorbou i písaným slovom k zveľadeniu kultúry na Slovensku a vytváraniu vzájomných vzťahov krajín v rámci strednej Európy, obzvlášť v oblasti česko-slovenskej, ako i poľsko-slovenskej vzájomnosti.

Pri príležitosti odovzdania ocenenia Hudobné centrum usporadúva tomuto významnému slovenskému skladateľovi autorský koncert v podaní Quasars Ensemble, popredných vokálnych sólistov – mezzosopranistky Urszuly Krygerovej a basistu Sergeja Kopčáka, pod taktovkou Ivana Buffu.

V programe odznie najskôr Bergerova skladba Tenebrae (2011) so sólom Sergeja Kopčáka, ktorá mala úspešnú premiéru na festivale Melos-Étos 2011 v tom istom obsadení, a za ňou bude nasledovať Korczak in memoriam (2000) s mezzosopranis­tkou Urszulou Kryger. Celé podujatie bude sprievodnou akciou významného medzinárodného festivalu súčasnej hudby Varšavská jeseň.

Na koncerte sa tiež uskutoční prezentácia nového CD z produkcie Hudobného centra s názvom „Sergej Kopčák – Posledné slová“, ktoré je štúdiovou nahrávkou uvedeného koncertu festivalu Melos-Étos. Jeho dramaturgia je koncipovaná výlučne zo skladieb slovenských skladateľov – Sergej Kopčák na ňom v sprievode Quasars Ensemblu pod vedením Ivana Buffu prezentuje Tri slová (2006) od Ilju Zeljenku (1921 – 2007), Kánonické variácie na jeden chorál (2011) od Mira Bázlika (1931), Departures (2011) od Vladimíra Bokesa (1946) a už spomínané Tenebrae (2011) od Romana Bergera (1930).

debata chyba