Ivana Taranenková: Fenomén Vajanský

27.03.2014 05:00
anotka VAJANSKY
Ivana Taranenková: Fenomén Vajanský Autor:

Monografia prezentuje názory Svetozára Hurbana Vajanského na literatúru a umenie v kontexte jeho kultúrnej koncepcie, ktorá je produktom nacionalizmu, chápaného v zmysle moderných politologických teórií ako sprievodný jav modernizácie spoločnosti v 19. storočí.

Autorka sa zároveň sa sústreďuje i na podobu uplatňovania týchto koncepčných východísk vo Vajanského kritickej činnosti i v literárnej tvorbe.

Prostredníctvom analýzy Vajanského článkov z rokov 1879 – 1916 o umení, literatúre, kultúre a národe publikovaných v Národných novinách a Slovenských pohľadoch, s prihliadnutím na Vajanského korešpondenciu i iné zdroje, rekonštruuje Vajanského kultúrnu a estetickú koncepciu, pričom sleduje ich prepojenosť s tradíciou slovenského romantizmu (výsledky môjho doterajšieho bádania tieto filiácie potvrdzujú), takisto si všíma konfrontácie Vajanského myslenia s alternatívnymi kultúrnymi modelmi a koncepciami národa.

Sleduje aj uplatňovanie Vajanského estetickej koncepcie v kritickej činnosti a literárnej tvorbe či jeho vyrovnávania sa s diferenciačnými literárnymi procesmi, ktoré prebiehali v rámci tvorby o generácie mladších autorov („druhá vlna realizmu“, Slovenská literárna moderna), i s odlišnými estetickými riešeniami príslušníkov vlastnej generácie (P. O. Hviezdoslav, E. M. Šoltésová, M. Kukučín).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Ivana Taranenková #Fenomén Vajanský
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku